Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1648

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 89838
Ogłoszenia 162691
Powiat 2
Lokalizacja 13345
Akt powołania 1681
Statut 2345
Raport o stanie powiatu 300
Zadania i kompetencje 1461
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych 525
Jednostki organizacyjne 3386
Powiatowe służby, inspekcje i straże 625
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żarach 156
Powiatowe osoby prawne 1903
Informacja o stanie mienia komunalnego 1248
Starostwo Powiatowe 1
Urząd 89160
Telefony 29262
e-Urząd 108
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 57
Regulamin organizacyjny 5400
Rejestry, ewidencje, archiwa 5011
Księga ewidencyjna Uczniowskich Klubów Sportowych 1853
Księga ewidencyjna Klubów Sportowych 2104
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 2780
Ewidencja stowarzyszeń i fundacji zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym 2581
Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej zarejestrowanych w KRS 901
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 1472
Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów 1742
Rejestr zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko 1660
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1108
Rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unijnego 1076
Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb wędką 1437
Rejestr wydanych kart wędkarskich do połowu ryb wędką lub kuszą 1947
Ewidencja porozumień 1122
Upoważnienia 1632
Rejestr zasobu gruntów Skarbu Państwa 1458
Delegacje 1366
Absencja chorobowa 1395
Wyjścia prywatne 1510
Wyjścia służbowe 1354
Ewidencja szkolonych 1325
Pełnomocnictwa 1242
Ewidencja osobowa pracowników własnych i pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych 1200
Ewidencja emerytów i rencistów 1761
Praca dodatkowa 1101
Rejestr szkoleń BHP 1311
Rejestr skarg i wniosków 1761
Akty normatywne własne - zarządzenia starosty 1610
Książka kontroli 1217
Zasób biblioteczny 1279
Kontrole, inspekcje, lustracje 1525
Zamawianie pieczęci urzędowych i stempli, likwidacja pieczęci 2291
Rejestracja uchwał rady powiatu i zarządu powiatu 801
Rejestr wniosków i opinii komisji rady powiatu 1617
Ewidencja instruktorów 1197
Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców 2658
Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 1603
Rejestr wydanych licencji na wykonywanie krajowego transportu osób 1100
Rejestr wydanych licencji na wykonywanie krajowego drogowego transportu rzeczy 1626
Rejestracja interpelacji i wniosków radnych 1449
Ewidencja kierowców 1528
Ewidencja pojazdów 1669
Rejestr wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne 1373
Rejestr Projektów Organizacji Ruchu - stała 1049
Rejestr Projektów Organizacji Ruchu - czasowa 1738
Ewidencja dróg oraz obiektów mostowych 1190
Archiwum zakładowe 1120
Statut 2161
Przetwarzanie danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Żarach 2970
Inspektor Ochrony Danych 964
Polityka prywatności 172
Praca 19622
Aktualne 3637
W toku 7251
Wyniki 10375
Załatwianie spraw 25673
Komunikacja 115050
Budownictwo 33042
Ochrona środowiska 5675
Biuro rzeczy znalezionych 4341
Sprawy obywatelskie 2009
Karty parkingowe 1886
Obsługa osób uprawnionych 1399
Geodezja i kataster 12999
Bezpłatne porady prawne 5566
Karta Polaka 1150
Co i jak załatwić 6943
Wydziały 4913
Sprawy 1871
Przetargi 198845
Przetargi - rozstrzygnięcia do dnia 28.09.2017 r. 130
Zamówienia do 30.000 euro 85897
Sprzedaż i wynajem nieruchomości 6431
Wykazy nieruchomości 27910
Przetargi 48233
Rozstrzygnięcia przetargów 14429
Oferty na zadania publiczne 4463
Konkursy ofert 61
2019 rok 412
2018 rok 1610
2017 rok 5307
2016 rok 26572
2015 rok 15369
2014 rok 4250
Finanse 1
Budżet powiatu 7222
Opinie RIO 3136
Sprawozdania finansowe 68
2018 rok 197
Sprawozdania z wykonania budżetu 1875
Sprawozdania kwartalne 1768
Informacje o WPF 1400
Oświadczenia majątkowe publikowane do dnia 23.05.2019 r. 2191
Rada Powiatu 10426
Jednostki organizacyjne 4270
Starostwo Powiatowe 5593
Oświadczenia majątkowe publikowane od dnia 24.05.2019 3364
Organy Powiatu 2
Tryb pracy organów powiatu 8765
Ochrona danych 37
Rada Powiatu 3310
Radni Rady Powiatu 2747
Komisje Stałe Rady 1630
Dyżury radnych 966
Zarząd Powiatu 3981
Starosta 4930
Wicestarosta 2610
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 1244
Imienne wyniki głosowania 880
Transmisje obrad sesji Rady Powiatu Żarskiego 108
Interpelacje i petycje 450
Interpelacje 1564
2019 1309
2018 443
Petycje 333
2019 51
2018 281
2015 108
Zamierzenia 17843
Konsultacje 0
2018 rok 2194
2017 rok 630
2016 rok 3061
2015 rok 1264
2014 rok 4108
Lobbing 258
Kontrole 18
2019 27
2016 25
Informacje o środowisku 2530
Karty informacyjne 16120
Komunikaty 10082
Inwestycje oddziałujące na środowisko 5131
Akty prawne 176915
Akty prawa miejscowego 0
Wybory samorządowe 2018 7719

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 282126
Redakcja biuletynu 2167
Mapa serwisu 2153
Statystyki 1991
Kanały RSS 1336
Kontakt 34003
Instrukcja obsługi Biuletynu 2371
Wyszukiwarka 941
Wersje do wydruku 861
Rejestr zmian 902
Informacja publiczna 3788
www.powiatzary.pl 4113
Pliki do pobrania 10731