Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1749

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 97519
Ogłoszenia 177240
Powiat 2
Lokalizacja 14129
Akt powołania 1838
Statut 2571
Raport o stanie powiatu 443
Zadania i kompetencje 1612
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych 602
Jednostki organizacyjne 3639
Powiatowe służby, inspekcje i straże 740
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żarach 317
Powiatowe osoby prawne 2046
Informacja o stanie mienia komunalnego 1313
Starostwo Powiatowe 1
Urząd 94650
Telefony 32321
e-Urząd 347
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 191
Regulamin organizacyjny 5778
Rejestry, ewidencje, archiwa 5318
Księga ewidencyjna Uczniowskich Klubów Sportowych 1988
Księga ewidencyjna Klubów Sportowych 2314
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 2988
Ewidencja stowarzyszeń i fundacji zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym 2842
Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej zarejestrowanych w KRS 1059
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 1611
Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów 1886
Rejestr zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko 1782
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1182
Rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unijnego 1141
Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb wędką 1529
Rejestr wydanych kart wędkarskich do połowu ryb wędką lub kuszą 2893
Ewidencja porozumień 1181
Upoważnienia 1824
Rejestr zasobu gruntów Skarbu Państwa 1574
Delegacje 1459
Absencja chorobowa 1472
Wyjścia prywatne 1614
Wyjścia służbowe 1433
Ewidencja szkolonych 1409
Pełnomocnictwa 1334
Ewidencja osobowa pracowników własnych i pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych 1274
Ewidencja emerytów i rencistów 1903
Praca dodatkowa 1164
Rejestr szkoleń BHP 1402
Rejestr skarg i wniosków 1881
Akty normatywne własne - zarządzenia starosty 1708
Książka kontroli 1290
Zasób biblioteczny 1810
Kontrole, inspekcje, lustracje 1602
Zamawianie pieczęci urzędowych i stempli, likwidacja pieczęci 2414
Rejestracja uchwał rady powiatu i zarządu powiatu 873
Rejestr wniosków i opinii komisji rady powiatu 1720
Ewidencja instruktorów 1272
Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców 2786
Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 1765
Rejestr wydanych licencji na wykonywanie krajowego transportu osób 1162
Rejestr wydanych licencji na wykonywanie krajowego drogowego transportu rzeczy 1727
Rejestracja interpelacji i wniosków radnych 1533
Ewidencja kierowców 1603
Ewidencja pojazdów 1827
Rejestr wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne 1467
Rejestr Projektów Organizacji Ruchu - stała 1120
Rejestr Projektów Organizacji Ruchu - czasowa 1861
Ewidencja dróg oraz obiektów mostowych 1315
Archiwum zakładowe 1216
Statut 2310
Przetwarzanie danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Żarach 4762
Inspektor Ochrony Danych 1254
Polityka prywatności 286
Praca 22987
Aktualne 4125
W toku 8735
Wyniki 12746
Załatwianie spraw 27236
Komunikacja 127229
Budownictwo 35726
Ochrona środowiska 6067
Biuro rzeczy znalezionych 4690
Sprawy obywatelskie 2121
Karty parkingowe 2034
Obsługa osób uprawnionych 1509
Geodezja i kataster 14543
Bezpłatne porady prawne 5912
Karta Polaka 1482
Co i jak załatwić 21180
Wydziały 11087
Sprawy 5487
Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna 0
Przetargi 214062
Przetargi - rozstrzygnięcia do dnia 28.09.2017 r. 470
Zamówienia do 30.000 euro 96907
Sprzedaż i wynajem nieruchomości 6652
Wykazy nieruchomości 31176
Przetargi 52716
Rozstrzygnięcia przetargów 15336
Konkursy ofert 646
2019 rok 2456
2018 rok 2076
2017 rok 5714
2016 rok 27893
2015 rok 15861
2014 rok 4359
Oferty na zadania publiczne 4726
Finanse 1
Budżet powiatu 7644
Opinie RIO 3278
Projekt budżetu 77
Sprawozdania finansowe 123
2018 rok 286
Sprawozdania z wykonania budżetu 2023
Sprawozdania kwartalne 1875
Informacje o WPF 1491
Oświadczenia majątkowe publikowane do dnia 23.05.2019 r. 2366
Rada Powiatu 10947
Jednostki organizacyjne 4582
Starostwo Powiatowe 5972
Oświadczenia majątkowe publikowane od dnia 24.05.2019 8508
Organy Powiatu 2
Tryb pracy organów powiatu 9250
Ochrona danych 70
Rada Powiatu 3473
Radni Rady Powiatu 3007
Komisje Stałe Rady 1789
Dyżury radnych 1035
Zarząd Powiatu 4358
Starosta 5281
Wicestarosta 2740
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 1403
Imienne wyniki głosowania 1206
Transmisje obrad sesji Rady Powiatu Żarskiego 269
Interpelacje i petycje 700
Interpelacje 3476
2020 6
2019 3086
2018 815
Petycje 1105
2019 233
2018 428
2015 193
Zamierzenia 19419
Lobbing 383
Konsultacje 116
2019 rok 166
2018 rok 2572
2017 rok 765
2016 rok 3188
2015 rok 1351
2014 rok 4268
Kontrole i Audyt 239
Kontrole 28
2019 79
2018 28
2017 145
2016 249
Audyt 24
2019 30
2018 206
2017 84
Informacje o środowisku 2715
Karty informacyjne 17092
Komunikaty 10728
Inwestycje oddziałujące na środowisko 5590
Akty prawne 202723
Akty prawa miejscowego 0
Wybory samorządowe 2018 8862

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 293358
Redakcja biuletynu 2324
Mapa serwisu 2330
Statystyki 2096
Kanały RSS 1442
Kontakt 38623
Instrukcja obsługi Biuletynu 2495
Wyszukiwarka 1006
Wersje do wydruku 924
Rejestr zmian 965
Informacja publiczna 3959
www.powiatzary.pl 4355
Pliki do pobrania 11296