ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 8/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 8/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor ds. administracji architektoniczno-budowlanej

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Żarach

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Data udostępnienia: 2019-08-06

Ogłoszono dnia: 2019-08-06 przez

Termin składania dokumentów: 2019-08-20 00:00:00

Nr ogłoszenia: 8/2019

Zlecający: Starosta Żarski Józef Radzion

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
I. Wymagania w stosunku do kandydatów
1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 1. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. nieposzlakowana opinia,
 3. wykształcenie wyższe,
 4. staż pracy 3 lata.
b. Wymagania dodatkowe:
2. Wymagania dodatkowe:
 1. wykształcenie wyższe o specjalności budownictwo, ochrona środowiska, architektura, urbanistyka, gospodarka przestrzenna,
 2. doświadczenie w pracy w administracji publicznej na podobnym stanowisku,
 3. znajomość przepisów ustawy prawo budowlane i rozporządzeń do ustawy,
 4. samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie pozwolenia na budowę, rozbiórkę,
 2. zgłaszanie budowy, robót budowlanych, rozbiórek,
 3. udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
 4. zgłaszanie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 5. prowadzenie rejestru wniosków i decyzji pozwolenia na budowę,
 6. współpraca z organem nadzoru budowlanego w zakresie określonym prawem budowlanym,
 7. wydawanie zaświadczeń w zakresie prawa lokalowego i dodatków mieszkaniowych,
 8. wydawanie decyzji w zakresie realizacji inwestycji drogowych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-08-20 00:00:00
b. Sposób:
II. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny;
 2. kwestionariusz osobowy zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Żarach*,
 3. oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Żarach*,
 4. kserokopie dyplomów lub świadectw ukończenia szkoły potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie świadectw pracy.
III. Kandydat może dodatkowo przedłożyć kserokopie:
1) zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
2) referencji,
3) innych dokumentów potwierdzających przydatność do pracy na danym stanowisku,
4) oferta kandydata może zawierać CV.
 
c. Miejsce:
IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów
 1. Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 20.08.2019 r. o godzinie 1500.
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego
  w Żarach (Biuro Podawcze) lub przesłać drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe,
  al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary (decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa),
  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru nr 8/2019 na stanowisko inspektora w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska”.
Dokumenty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Żarach po upływie terminu  do ich składania nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

V. Informacje dodatkowe.
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa w trybie ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.
 
Uwagi:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o miejscu, czasie i wybranej procedurze selekcji końcowej kandydatów będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żarach, al. Jana Pawła II 5.
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Żarach będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żarach, al. Jana Pawła II 5.
* Kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie pobrać można osobiście w Wydziale Organizacyjnym
i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Żarach, al. Jana Pawła II 5, pokój 109 lub ze strony internetowej (http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-07 13:17:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-07 13:18:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-23 08:12:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
331 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony