ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 10/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 10/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Młodszy referent ds. ewidencji gruntów

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Żarach, Filia w Lubsku, ul. Pokoju 1c

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Geodezji i Katastru

Data udostępnienia: 2019-11-29

Ogłoszono dnia: 2019-11-29 przez

Termin składania dokumentów: 2019-12-12 00:00:00

Nr ogłoszenia: 10/2019

Zlecający: Starosta Żarski Józef Radzion

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie min. średnie,
b. Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe o kierunku administracyjnym lub geodezyjnym,
 • doświadczenie w pracy w administracji,
 • znajomość przepisów ustawy prawo geodezyjne i rozporządzeń do ustawy, KPA,
 • samodzielność, inicjatywa, komunikatywność, odporność na stres.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie ewidencji gruntów, budynków i lokali na terenie powiatu żarskiego,
 • znajomość programu do obsługi zasobu oraz zintegrowanego systemu do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz mapy numerycznej,
 • współpraca z innymi jednostkami w zakresie ewidencji gruntów i budynków,
 • udzielanie informacji w zakresie posiadanych nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy
  o ochronie danych osobowych,
 • sporządzanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz rozliczanie wniosków.

V. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Żarach*,
 • oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Żarach*,
 • kserokopie dyplomów lub świadectw ukończenia szkoły potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy.
 
Kandydat może dodatkowo przedłożyć kserokopie:
 • zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • referencji,
 • innych dokumentów potwierdzających przydatność do pracy na danym stanowisku,
 • oferta kandydata może zawierać CV.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-12-12 00:00:00
c. Miejsce:
 • Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 12.12.2019 r. o godzinie 1500.
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego
  w Żarach (Biuro Podawcze) lub przesłać drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe,
  al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary (decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa),
  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru nr 10/2019 na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Geodezji i Katastru”.
 
Dokumenty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Żarach po upływie terminu  do ich składania nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa w trybie ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-29 08:22:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Dobrzański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-29 08:22:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-19 08:19:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
594 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony