ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-07-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Dostawa nowych ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach".
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 1.1 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 2.6 MiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 21.6 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja (PDF, 125.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2018-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„BUDOWA FUNDAMENTÓW STRAŻNICY KP PSP” przy ul. Zielonogórskiej 34 68-200 Żary w ramach zadania pn.: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o przetargu (PDF, 383.8 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 715.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr: I.1 I.2 II.1 III.1 III.2 III.3 III.4 w wersji edytowalnej. (DOC, 111.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr: I.1 I.2 II.1 III.1 III.2 III.3 III.4 w pliku .pdf. (PDF, 387.7 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr I.3 - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 202.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr: I.4 - projekt i STWiOR (ZIP, 43.7 MiB)
 • Załącznik do SIWZ nr I.5 - projekt umowy (PDF, 567.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu. (PDF, 190.4 KiB)
 • Zmiana SIWZ na budowę fundamentów. (PDF, 197.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 252.1 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2014-08-22
Termin składania ofert / wniosków
2014-09-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
DOSTAWA SAMOCHODU RATOWNICZO-OPERACYJNEGO
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 661.4 KiB)
 • Zał.nr2 Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 717.7 KiB)
 • Zał. nr 1 Formularz oferty (PDF, 506.9 KiB)
 • Zał. nr 3 Oświadcznie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 383.4 KiB)
 • Zał. nr 4 Wykaz wykonanych dostaw (PDF, 441.8 KiB)
 • Zał. nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 434.3 KiB)
 • Zał. nr 6 Grupa kapitałowa (PDF, 385.8 KiB)
 • Pytania nr 1 do SIWZ (PDF, 343.8 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 347.2 KiB)