ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr VI/61/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 maja 2019r. w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Babimoście
Nr aktu prawnego
VI/61/19
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr VI/60/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 maja 2019r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Babimoście za 2018 rok
Nr aktu prawnego
VI/60/19
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr VI/59/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 maja 2019r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Babimoście
Nr aktu prawnego
VI/59/19
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr VI/58/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 maja 2019r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 –letnie i dzieci młodsze
Nr aktu prawnego
VI/58/19
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr VI/57/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 maja 2019r.w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Babimost oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
Nr aktu prawnego
VI/57/19
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
VI/56/19
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr VI/55/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 maja 2019r. w sprawie nadania nazw ulic w Nowym Kramsku
Nr aktu prawnego
VI/55/19
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 maja 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej w Babimoście
Nr aktu prawnego
VI/54/19
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr VI/53/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Babimost
Nr aktu prawnego
VI/53/19
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 maja 2019r. w sprawie absolutorium
Nr aktu prawnego
VI/52/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji