ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 85/19 Burmistrza Babimostu z dnia 31 grudnia 2019roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy na rok 2019
Nr aktu prawnego
85/19
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-12-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 84/19 Burmistrza Babimostu z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Babimoście
Nr aktu prawnego
84/19
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-12-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 83/19 Burmistrza Babimostu z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy na rok 2019
Nr aktu prawnego
83/19
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/106/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Babimoście na rok 2020
Nr aktu prawnego
X/106/19
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/105/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowej Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Babimoście na rok 2020
Nr aktu prawnego
X/105/19
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/104/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Babimoście na rok 2020
Nr aktu prawnego
X/104/19
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/103/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
Nr aktu prawnego
X/103/19
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/102/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Babimost w latach 2017 – 2021
Nr aktu prawnego
X/102/19
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/101/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Nr aktu prawnego
X/101/19
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/100/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie diet dla radnych, sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Nr aktu prawnego
X/100/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji