ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-05-09 Zarządzenia Burmistrza ZARZĄDZENIE Nr 46/18 Burmistrza Babimostu z dnia 09 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia kolejnego naboru wniosków o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Babimost na zadania służące poprawie jakości powietrza 46/18 Obowiązujący
2 2018-04-23 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr XXXIII/254/18 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie woli przejęcia nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu nieruchomości XXXIII/254/18 Obowiązujący
3 2018-04-23 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr XXXIII/253/18 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w schronisku dla osób bezdomnych XXXIII/253/18 Obowiązujący
4 2018-04-23 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr XXXIII/252/18 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy XXXIII/252/18 Obowiązujący
5 2018-04-23 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr XXXIII/251/18 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Zielonogórskiego XXXIII/251/18 Obowiązujący
6 2018-04-23 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr XXXIII/250/18 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian do Statutu Biblioteki Publicznej w Babimoście XXXIII/250/18 Obowiązujący
7 2018-04-23 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr XXXIII/249/18 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych XXXIII/249/18 Obowiązujący
8 2018-04-23 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr XXXIII/248/18 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie absolutorium XXXIII/248/18 Obowiązujący
9 2018-04-23 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr XXXIII/247/18 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok XXXIII/247/18 Obowiązujący
10 2018-04-23 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr XXXIII/246/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Babimost na rok 2018. XXXIII/246/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu