ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-12-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 81/19 Burmistrza Babimostu z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy na rok 2019
Nr aktu prawnego
81/19
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-12-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 80/19 Burmistrza Babimostu z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Babimoście zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
Nr aktu prawnego
80/19
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 79/19 Burmistrza Babimostu z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy na rok 2019
Nr aktu prawnego
79/19
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 78/19 Burmistrza Babimostu z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości
Nr aktu prawnego
78/19
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/93/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
Nr aktu prawnego
IX/93/19
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/92/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
Nr aktu prawnego
IX/92/19
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/91/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
Nr aktu prawnego
IX/91/19
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/90/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Nr aktu prawnego
IX/90/19
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/89/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 listopada2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
Nr aktu prawnego
IX/89/19
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/88/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Babimost, obejmującego tereny położone w obrębie Podmokle Wielkie
Nr aktu prawnego
IX/88/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji