ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-07-17 Zarządzenia Burmistrza ZARZĄDZENIE Nr 55/17 Burmistrza Babimostu z dnia 17 lipca 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy 55/17 Obowiązujący
2 2017-06-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR XXVI/194/17 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV w obrębie Nowe Kramsko oraz dla przebiegu ścieżki rowerowej w obrębie Kolesin w Gminie Babimost XXVI/194/17 Obowiązujący
3 2017-06-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr XXVI/193/17 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców XXVI/193/17 Obowiązujący
4 2017-06-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr XXVI/192/17 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym, budynku przedszkola położonego w Babimoście przy ul. Konstytucji 3 Maja 5 na rzecz dotychczasowego najemcy XXVI/192/17 Obowiązujący
5 2017-06-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr XXVI/191/17 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Babimost do wspólnej realizacji z Gminą Zbąszynek i Kargowa oraz Powiatem Zielonogórskim i Powiatem Świebodzińskim projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020, Osi Priorytetowej 3. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach XXVI/191/17 Obowiązujący
6 2017-06-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR XXVI/190/17 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Babimost w obrębach geodezyjnych Nowe Kramsko i Kolesin XXVI/190/17 Obowiązujący
7 2017-06-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR XXVI/189/17 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Babimost XXVI/189/17 Obowiązujący
8 2017-06-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR XXVI/188/17 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Babimoście XXVI/188/17 Obowiązujący
9 2017-06-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr XXVI/187/17 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Babimoście za 2016 rok XXVI/187/17 Obowiązujący
10 2017-06-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR XXVI/186/17 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Babimost, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania XXVI/186/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu