ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-03-16 2018-04-04 10:00:00 Przebudowa drogi wewnętrznej w kierunku lotniska ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.3 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 220.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (RTF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 164.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy Dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 166.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 169 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOCX, 185.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót (RTF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Sszacunkowy obmiar robót (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 2.1 MiB)
2 2018-03-13 2018-03-29 10:00:00 „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Babimost” w formule zaprojektuj i wybuduj ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.5 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 223.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (RTF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 164.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 166.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 169 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOC, 297 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych (RTF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Program Funkcjonalno-Użytkowy część opisowa (PDF, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Program Funkcjonalno-Użytkowy część rysunkowa (ZIP, 182.8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Program Funkcjonalno-Użytkowy Specyfikacje na projektowania (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Szacunkowe zestawienie robót część nr 2 (PDF, 719.3 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Inwentaryzacji zieleni (PDF, 472.3 KiB)
 • Załączniki nr 12 - Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 11 MiB)
 • Załącznik nr 13 - dokumentacji geologicznej dla ścieżki nr 3 (PDF, 2.1 MiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu