ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-11-14 2017-11-23 10:00:00 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Babimost na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 30.8 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 101.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy (DOCX, 18 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Harmonogram spłaty kredytu (XLSX, 13.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Dokumenty dotyczące zdolności kredytowej Zamawiającego (ZIP, 16.5 MiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (DOCX, 22.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (DOCX, 20.4 KiB)
 • Załączniki do odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (ZIP, 41 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 210.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 481.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzielenieu zamówienia (DOCX, 19.3 KiB)
2 2017-09-06 2017-09-14 10:00:00 Dostawa wyposażenia dodatkowego do pracowni komputerowej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Podmoklach Małych - Zadanie nr 2 – doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 92.7 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 168.3 KiB)
 • Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 1.7 MiB)
 • Specyfikacja pomocy dydaktycznych (DOCX, 110.2 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 84.2 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 86.5 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 84 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 177 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 179.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 406.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 82.1 KiB)
3 2017-08-18 2017-09-05 10:00:00 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków i infrastrukturą rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 32.1 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 115 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 196.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOC, 147.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót (RTF, 57.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt wykonawczy (ZIP, 10.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiary robót (ZIP, 268.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 - STWiOR (ZIP, 545.9 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 431.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 485.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 332.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 401.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 162.4 KiB)
4 2017-08-10 2017-08-29 10:00:00 Budowa drogi w Kolesinie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 31.3 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 114 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (RTF, 135.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie o warunkach (DOCX, 24.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o wykluczeniu (DOCX, 26.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie kapitałowe (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wzór umowy (DOC, 147 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wykaz wykonanych robót (RTF, 57.3 KiB)
 • załącznik nr 7 - projekt budowlany i wykonawczy (ZIP, 6.6 MiB)
 • Załącznik nr 8 - przedmiary robót (PDF, 803.9 KiB)
 • Załącznik nr 9 - STWiOR (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 281.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 326.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 20.1 KiB)
5 2017-08-10 2017-08-28 10:00:00 Przebudowa odcinków dróg gminnych 000128F, 000129F oraz 000130F w Podmoklach Małych wraz z przebudową zjazdów łączących drogi powiatowe z drogami gminnymi – II etap rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 32.2 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 118.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (RTF, 183.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie o warunkach (DOCX, 24.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o wykluczeniu (DOCX, 26.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie kapitałowe (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wzór umowy (DOC, 148.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wykaz wykonanych robót (RTF, 57.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa (ZIP, 50.7 MiB)
 • Załącznik nr 8 - przedmiary robót (ZIP, 4.1 MiB)
 • Załącznik nr 9 - STWiOR (ZIP, 1.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 274.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 406.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzielenieuzamówienia (DOCX, 20.7 KiB)
6 2017-07-19 2017-08-04 10:00:00 Przebudowa istniejącej drogi gminnej w Starym Kramsku – ciąg I-I rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 33.5 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 114.5 KiB)
 • Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 126.1 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24.2 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.8 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 139.5 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (RTF, 57.4 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 1.4 MiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 508.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 428.7 KiB)
7 2017-06-01 2017-06-19 12:00:00 Przebudowa drogi gminnej nr 000123F - ulicy Podgórna w Nowym Kramsku, wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 31.7 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 109.9 KiB)
 • Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 113.3 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24.4 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.6 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 122 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (RTF, 55.6 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 3.4 MiB)
 • STWiOR branża drogowa (PDF, 1.6 MiB)
 • STWiOR branża elektryczna (PDF, 2.5 MiB)
 • STWiOR branża sanitarna (PDF, 377.1 KiB)
 • Projekt wykonawczy branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej (ZIP, 18.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 328.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 528.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 22.3 KiB)
8 2017-06-01 2017-06-19 10:00:00 Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Piłsudskiego w Babimoście rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 31 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 113.2 KiB)
 • Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 136.3 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24.3 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.4 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 139.5 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (RTF, 57.5 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 12.8 MiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (DOCX, 19.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (DOCX, 15.7 KiB)
 • Obliczenia Dialux (PDF, 235.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 190 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 711.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 22.3 KiB)
9 2017-05-29 2017-06-09 10:00:00 Dostawa wyposażenia dodatkowego do pracowni komputerowej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Podmoklach Małych unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 41.1 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 181 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Wykaz wyposażenia dodatkowego (DOCX, 95.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne – do pracowni przyrodniczej (DOCX, 110.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 83.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 86.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 83 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (DOC, 186 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 16 KiB)
 • Zaktualizowana SIWZ (DOCX, 181.2 KiB)
 • Informacja do SIWZ (DOCX, 14.9 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 190.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 265.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 374 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zadanie nr 1 (PDF, 412.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zadanie nr 2 (PDF, 402.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Zadanie Nr 1 (DOCX, 83 KiB)
 • Unieważnienie postępowania - zadanie nr 2 (PDF, 772.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zadanie nr 2 (DOCX, 77.5 KiB)
10 2017-05-11 2017-05-29 10:00:00 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podmokle Wielkie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 32.1 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 107.4 KiB)
 • Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 118.2 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24.4 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.4 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 123 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (RTF, 55.1 KiB)
 • Przedmiar robót etap I (PDF, 919 KiB)
 • Przedmiar robót etap II (PDF, 1.1 MiB)
 • Przedmiar robót etap III (PDF, 2 MiB)
 • STWIOR kanalizacja teren PKP (PDF, 321.5 KiB)
 • STWIOR Podmokle Wielkie (PDF, 302.3 KiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 16.1 MiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 209.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 351.2 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 192.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 188 KiB)
 • Informacja do SIWZ (PDF, 206.1 KiB)
 • Zaktualizowana STWIOR (PDF, 301.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 367.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 532.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 21 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu