ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-09-04 2018-09-20 10:00:00 Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Babimost unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.1 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy (RTF, 206.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 23.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOC, 153.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 – dokumentacja projektowa Kolesin (ZIP, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 7 – dokumentacja projektowa Podmokle Małe (ZIP, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 8 – dokumentacja projektowa Podmokle Wielkie (ZIP, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 9 – dokumentacja projektowa Stare Kramsko (ZIP, 4.6 MiB)
 • Załącznik nr 10 - przedmiar robót – siłownia Kolesin (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 11 - przedmiar robót – siłownia Podmokle Małe (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 12 - przedmiar robót – siłownia Podmokle Wielkie (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 13 - przedmiar robót – siłownia Stare Kramsko (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 14 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (ZIP, 4.6 MiB)
 • Załącznik nr 15 - klauzula informacyjna (DOCX, 17.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 210.6 KiB)
 • Unieważnienia postępowania (PDF, 299.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
2 2018-09-03 2018-09-12 10:00:00 Wycinka drzew i krzaków” w związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Babimost” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu publicznym (PDF, 5.1 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 217.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy (RTF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 164.4 KiB)
 • Załącznik 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 166.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 168.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOC, 250 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług (RTF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Program Funkcjonalno-Użytkowy część opisowa (PDF, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Program Funkcjonalno-Użytkowy część rysunkowa (ZIP, 182.8 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Inwentaryzacji zieleni (PDF, 472.3 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Warunki wykonania i odbioru prac (PDF, 11 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Klauzula informacyjna (DOCX, 160.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 190.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 543 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
3 2018-08-08 2018-08-24 10:00:00 Wycinka drzew i krzaków” w związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Babimost” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7.8 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 217.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy (RTF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 164.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 166.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 168.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOC, 250 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług (RTF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Program Funkcjonalno-Użytkowy część opisowa (PDF, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Program Funkcjonalno-Użytkowy część rysunkowa (ZIP, 182.8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Inwentaryzacji zieleni (PDF, 472.3 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Warunki wykonania i odbioru prac (PDF, 11 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Klauzula informacyjna (DOCX, 160.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 745.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 358.4 KiB)
4 2018-07-24 2018-08-08 10:00:00 Budowa budynku szatni wraz z infrastrukturą przy boisku w miejscowości Kolesin rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.7 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 78.1 KiB)
 • Zal. nr 1 Formularz ofertowy (RTF, 106.8 KiB)
 • Zal. nr 2 osw. o warunkach (DOCX, 23.1 KiB)
 • Zal. nr 3 osw. o wykluczeniu (DOCX, 25.8 KiB)
 • Zal. nr 4 Osw. kapitalowe (DOC, 28 KiB)
 • Zal. nr 5 Wzór umowy (DOC, 153 KiB)
 • Zal. nr 6 - Dokumentacja projektowa – projekt wykonawczy (ZIP, 12.8 MiB)
 • Zal. nr 7 przedmiar robót (PDF, 8.2 MiB)
 • Zal. nr 8 - Specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 1.1 MiB)
 • Zal. nr 9 klauzula informacyjna (DOCX, 17.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 319 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 417.6 KiB)
5 2018-07-02 2018-07-19 10:00:00 Budowa budynku szatni wraz z infrastrukturą przy boisku w miejscowości Kolesin unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.6 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 79.4 KiB)
 • Zal. nr 1 Formularz ofertowy (RTF, 128.2 KiB)
 • Zal. nr 2 osw. o warunkach (DOCX, 23.1 KiB)
 • Zal. nr 3 osw. o wykluczeniu (DOCX, 25.8 KiB)
 • Zal. nr 4 Osw. kapitalowe (DOC, 28 KiB)
 • Zal. nr 5 Wzór umowy (DOC, 153 KiB)
 • Zal. nr 6 - Dokumentacja projektowa – projekt wykonawczy (ZIP, 12.8 MiB)
 • Zal. nr 7 - przedmiar robót branża ogólnobudowlana (PDF, 397.5 KiB)
 • Zal. nr 8 - przedmiar robót branża elektryczna - przyłącze (PDF, 424.7 KiB)
 • Zal. nr 9 - przedmiar robót branża elektryczna (PDF, 481.9 KiB)
 • Zal. nr 10 - przedmiar robót branża sanitarna (PDF, 4.4 MiB)
 • Zal. nr 11 - przedmiar robót - roboty wyłączone z post. (PDF, 1.7 MiB)
 • Zal. nr 12 - Specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 1.1 MiB)
 • Zal. nr 13 klauzula informacyjna (DOCX, 17.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 372.2 KiB)
 • Uniewaznienie postępowania (PDF, 336.2 KiB)
6 2018-06-20 2018-07-02 10:00:00 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 500 000,00 zł dla Gminy Babimost rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.7 MiB)
 • SIWZ (DOC, 178.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - - Formularz ofertowy Wykonawcy (DOCX, 19.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 19 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 20.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 16.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Sytuacja finansowa gminy (ZIP, 47 MiB)
 • Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna (DOCX, 16.9 KiB)
 • Pytania 1 (PDF, 233 KiB)
 • Odpowiedzi 1 (PDF, 243.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 287.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 387.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
7 2018-06-07 2018-06-22 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej - Babimost ulica Lotnicza rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.8 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 89 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (RTF, 131.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 23.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowe (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOCX, 41.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa – projekt budowlano-wykonawczy (ZIP, 14.9 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Przedmiar robót (PDF, 380.6 KiB)
 • Załącznik nr 8 - STWiOR (ZIP, 811.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna (DOCX, 17.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 470.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 405.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 2.5 MiB)
8 2018-05-30 2018-06-18 10:00:00 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Edukacyjnym w Nowym Kramsku rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu publicznym (PDF, 5.2 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 92.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy (RTF, 141.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 23.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. (DOCX, 26.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOCX, 42.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa – projekt wykonawczy (ZIP, 3.2 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Przedmiary robót – roboty budowlane (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiary robót – roboty elektryczne (PDF, 674.6 KiB)
 • Załącznik nr 9 - STWiOR (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Klauzula informacyjna (DOCX, 17.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 276.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 391.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 3.2 MiB)
9 2018-05-29 2018-06-14 10:00:00 Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Babimoście – ulica Nowa rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu publicznym (PDF, 5.1 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 92.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy (RTF, 132.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 23.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOC, 151.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa – projekt budowlany (ZIP, 7.3 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Przedmiar robót (PDF, 168.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 - STWiOR (PDF, 570.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna (DOCX, 17.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 179.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 389.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 3 MiB)
10 2018-05-25 2018-06-12 10:00:00 Budowa budynku szatni wraz z infrastrukturą przy boisku w miejscowości Kolesin unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.5 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 78.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy (RTF, 127.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 23.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 25.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOC, 152 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa – projekt wykonawczy (ZIP, 12.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Przedmiar robót – branża ogólnobudowlana (PDF, 397.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót – branża elektryczna - przyłącze (PDF, 424.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót – branża elektryczna (PDF, 481.9 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Przedmiar robót – branża sanitarna (PDF, 4.4 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiar robót - roboty wyłączone z postępowania (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 12 - Specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 13 - Klauzula informacyjna w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (DOCX, 17.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 277.6 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 354.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu