ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-07-19 2017-08-04 10:00:00 Przebudowa istniejącej drogi gminnej w Starym Kramsku – ciąg I-I rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 33.5 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 114.5 KiB)
 • Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 126.1 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24.2 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.8 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 139.5 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (RTF, 57.4 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 1.4 MiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 508.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 428.7 KiB)
2 2017-06-01 2017-06-19 12:00:00 Przebudowa drogi gminnej nr 000123F - ulicy Podgórna w Nowym Kramsku, wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 31.7 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 109.9 KiB)
 • Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 113.3 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24.4 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.6 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 122 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (RTF, 55.6 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 3.4 MiB)
 • STWiOR branża drogowa (PDF, 1.6 MiB)
 • STWiOR branża elektryczna (PDF, 2.5 MiB)
 • STWiOR branża sanitarna (PDF, 377.1 KiB)
 • Projekt wykonawczy branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej (ZIP, 18.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 328.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 528.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 22.3 KiB)
3 2017-06-01 2017-06-19 10:00:00 Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Piłsudskiego w Babimoście rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 31 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 113.2 KiB)
 • Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 136.3 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24.3 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.4 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 139.5 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (RTF, 57.5 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 12.8 MiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (DOCX, 19.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (DOCX, 15.7 KiB)
 • Obliczenia Dialux (PDF, 235.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 190 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 711.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 22.3 KiB)
4 2017-05-29 2017-06-09 10:00:00 Dostawa wyposażenia dodatkowego do pracowni komputerowej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Podmoklach Małych rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 41.1 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 181 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Wykaz wyposażenia dodatkowego (DOCX, 95.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne – do pracowni przyrodniczej (DOCX, 110.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 83.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 86.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 83 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (DOC, 186 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 16 KiB)
 • Zaktualizowana SIWZ (DOCX, 181.2 KiB)
 • Informacja do SIWZ (DOCX, 14.9 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 190.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 265.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 374 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zadanie nr 1 (PDF, 412.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zadanie nr 2 (PDF, 402.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Zadanie Nr 1 (DOCX, 83 KiB)
 • Unieważnienie postępowania - zadanie nr 2 (PDF, 772.2 KiB)
5 2017-05-11 2017-05-29 10:00:00 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podmokle Wielkie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 32.1 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 107.4 KiB)
 • Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 118.2 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24.4 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.4 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 123 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (RTF, 55.1 KiB)
 • Przedmiar robót etap I (PDF, 919 KiB)
 • Przedmiar robót etap II (PDF, 1.1 MiB)
 • Przedmiar robót etap III (PDF, 2 MiB)
 • STWIOR kanalizacja teren PKP (PDF, 321.5 KiB)
 • STWIOR Podmokle Wielkie (PDF, 302.3 KiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 16.1 MiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 209.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 351.2 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 192.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 188 KiB)
 • Informacja do SIWZ (PDF, 206.1 KiB)
 • Zaktualizowana STWIOR (PDF, 301.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 367.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 532.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 21 KiB)
6 2017-05-08 2017-05-25 10:00:00 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podmokle Małe rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 31.6 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 106.5 KiB)
 • Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 133 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24.4 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.9 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 122.5 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (RTF, 55 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 196.4 KiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 302.3 KiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 4 MiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 143.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 176.8 KiB)
 • Informacja do SIWZ (DOCX, 14.8 KiB)
 • Zaktualizowana STWIOR (PDF, 2.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 366 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 530.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 21.3 KiB)
7 2017-04-06 2017-04-25 10:00:00 Przebudowa dróg gminnych nr 000126F i 000127F w miejscowości Podmokle Małe rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 30.2 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 108.7 KiB)
 • Formularz oferty (RTF, 144.6 KiB)
 • Tabela elementów scalonych (DOC, 83.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24.2 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.3 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 138.5 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (RTF, 55.6 KiB)
 • Decyzja na wycinkę drzew (PDF, 521.3 KiB)
 • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 1.1 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 1.2 MiB)
 • Plan orientacyjny (PDF, 1.4 MiB)
 • Plan sytuacyjny (PDF, 1.9 MiB)
 • Plansza wymiarowa (PDF, 1.8 MiB)
 • Profil podłużny ciąg 1-1 (PDF, 566 KiB)
 • Profil podłużny ciąg 2-2 (PDF, 440.5 KiB)
 • Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne (PDF, 421.9 KiB)
 • Opis wykonawczy (PDF, 492.1 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 194.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 199.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 731.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 564 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 21.7 KiB)
8 2017-03-07 2017-03-27 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej nr 000102F w miejscowości Podmokle Wielkie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 29.6 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 107.2 KiB)
 • Formularz ofertowy (RTF, 94 KiB)
 • Tabela elementów scalonych (DOC, 76 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24.2 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.3 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 123 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (RTF, 54.6 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 16 KiB)
 • Zaktualizowana SIWZ (DOCX, 107.3 KiB)
 • Informacja do SIWZ (DOCX, 15.2 KiB)
 • Plan sytuacyjny (PDF, 965.4 KiB)
 • Przekroje i szczegóły (PDF, 553.3 KiB)
 • Projekt zagospodarowania (PDF, 4.6 MiB)
 • Opis techniczny branża drogowa (PDF, 1.8 MiB)
 • Specyfikacja drogowa (PDF, 825.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 310.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 447.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 21.1 KiB)
9 2017-01-18 2017-01-27 10:00:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Babimost rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 33.2 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 107.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 62.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wykonawcy (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy (DOCX, 24.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy (DOCX, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (DOCX, 17.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wykaz pojazdów znajdujących się w posiadaniu wykonawcy (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Wykaz baza (DOCX, 17.2 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Wzór umowy (DOCX, 56.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 230.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 22.2 KiB)
10 2016-12-07 2016-12-16 10:00:00 Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia dodatkowego do pracowni komputerowej, przyrodniczej i matematycznej oraz dla dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Podmoklach Małych – Zadanie nr - 1 sprzęt informatyczny i cyfrowy wraz z niezbędnym wyposażeniem rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 31.6 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 106.4 KiB)
 • Wykaz sprzętu (DOCX, 83 KiB)
 • Formularz ofertowy (RTF, 95.9 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.5 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 113.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 345.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 595.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 23.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu unieważnienia (DOC, 44 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 36 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 23.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu