ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-06-01 2017-06-19 12:00:00 Przebudowa drogi gminnej nr 000123F - ulicy Podgórna w Nowym Kramsku, wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 31.7 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 109.9 KiB)
 • Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 113.3 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24.4 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.6 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 122 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (RTF, 55.6 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 3.4 MiB)
 • STWiOR branża drogowa (PDF, 1.6 MiB)
 • STWiOR branża elektryczna (PDF, 2.5 MiB)
 • STWiOR branża sanitarna (PDF, 377.1 KiB)
 • Projekt wykonawczy branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej (ZIP, 18.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 328.2 KiB)
2 2017-06-01 2017-06-19 10:00:00 Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Piłsudskiego w Babimoście w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 31 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 113.2 KiB)
 • Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 136.3 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24.3 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.4 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 139.5 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (RTF, 57.5 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 12.8 MiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (DOCX, 19.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (DOCX, 15.7 KiB)
 • Obliczenia Dialux (PDF, 235.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 190 KiB)
3 2017-05-29 2017-06-09 10:00:00 Dostawa wyposażenia dodatkowego do pracowni komputerowej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Podmoklach Małych w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 41.1 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 181 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Wykaz wyposażenia dodatkowego (DOCX, 95.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne – do pracowni przyrodniczej (DOCX, 110.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 83.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 86.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 83 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (DOC, 186 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 16 KiB)
 • Zaktualizowana SIWZ (DOCX, 181.2 KiB)
 • Informacja do SIWZ (DOCX, 14.9 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 190.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 265.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 374 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zadanie nr 1 (PDF, 412.7 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu