ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-03-07 2018-03-21 10:00:00 Dostawa i wdrożenie e-usług dla ludności oraz dostarczenie sprzętu, licencji i wdrożenie dodatkowych modułów oprogramowania dziedzinowego przez Zakład Usług Komunalnych w Babimoście. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.8 MiB)
 • SIWZ (DOC, 255.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (DOC, 93 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC, 59 KiB)
 • ZAłącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOC, 60 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych głównych dostaw (DOC, 64 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Udostępnienie zasobów (DOCX, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 44.2 KiB)
 • TOM II - Wzór umowy (DOC, 157.5 KiB)
 • TOM III - Opis Przedmiotu Zamówienia (DOC, 402.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 609.5 KiB)
 • Informacja dla uczestników postępowania (DOC, 166 KiB)
 • Zaktualizowana SIWZ (DOC, 255 KiB)
 • Załącznik nr 1- Formularz oferty – zaktualizowany (DOC, 93 KiB)
 • Zaktualizowany TOM II- Umowa (DOC, 156 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 612.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 212.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 217.8 KiB)
2 2018-02-16 2018-03-06 10:00:00 „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Babimost” w formule zaprojektuj i wybuduj w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.6 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 227.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 164.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 166.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 169 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOC, 304 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót (RTF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Program Funkcjonalno-Użytkowy część opisowa (PDF, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Program Funkcjonalno-Użytkowy część rysunkowa (ZIP, 182.8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Program Funkcjonalno-Użytkowy Specyfikacje na projektowania (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Szacunkowe zestawienie robót (ZIP, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Inwentaryzacji zieleni (PDF, 472.3 KiB)
 • Załącznik nr 12 - Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 11 MiB)
 • Załącznik nr 13 - dokumentacji geologicznej dla ścieżki nr 1 (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 14 - dokumentacji geologicznej dla ścieżki nr 2 (PDF, 693 KiB)
 • Załącznik nr 15 - dokumentacji geologicznej dla ścieżki nr 3 (PDF, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 16 - dokumentacji geologicznej dla ścieżki nr 6 (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 17 - dokumentacji geologicznej dla ścieżki nr 7 (PDF, 2.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 1.9 MiB)
 • Informacja do SIWZ dla Wykonawców (PDF, 252.9 KiB)
 • SIWZ - zaktualizowana (PDF, 17.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 330.1 KiB)
 • Unieważnienie postępowania - część nr 2 (PDF, 286.8 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu