ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-09-04 2018-09-20 10:00:00 Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Babimost unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.1 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy (RTF, 206.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 23.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOC, 153.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 – dokumentacja projektowa Kolesin (ZIP, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 7 – dokumentacja projektowa Podmokle Małe (ZIP, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 8 – dokumentacja projektowa Podmokle Wielkie (ZIP, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 9 – dokumentacja projektowa Stare Kramsko (ZIP, 4.6 MiB)
 • Załącznik nr 10 - przedmiar robót – siłownia Kolesin (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 11 - przedmiar robót – siłownia Podmokle Małe (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 12 - przedmiar robót – siłownia Podmokle Wielkie (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 13 - przedmiar robót – siłownia Stare Kramsko (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 14 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (ZIP, 4.6 MiB)
 • Załącznik nr 15 - klauzula informacyjna (DOCX, 17.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 210.6 KiB)
 • Unieważnienia postępowania (PDF, 299.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
2 2018-08-08 2018-08-24 10:00:00 Wycinka drzew i krzaków” w związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Babimost” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7.8 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 217.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy (RTF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 164.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 166.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 168.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOC, 250 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług (RTF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Program Funkcjonalno-Użytkowy część opisowa (PDF, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Program Funkcjonalno-Użytkowy część rysunkowa (ZIP, 182.8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Inwentaryzacji zieleni (PDF, 472.3 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Warunki wykonania i odbioru prac (PDF, 11 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Klauzula informacyjna (DOCX, 160.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 745.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 358.4 KiB)
3 2018-07-02 2018-07-19 10:00:00 Budowa budynku szatni wraz z infrastrukturą przy boisku w miejscowości Kolesin unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.6 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 79.4 KiB)
 • Zal. nr 1 Formularz ofertowy (RTF, 128.2 KiB)
 • Zal. nr 2 osw. o warunkach (DOCX, 23.1 KiB)
 • Zal. nr 3 osw. o wykluczeniu (DOCX, 25.8 KiB)
 • Zal. nr 4 Osw. kapitalowe (DOC, 28 KiB)
 • Zal. nr 5 Wzór umowy (DOC, 153 KiB)
 • Zal. nr 6 - Dokumentacja projektowa – projekt wykonawczy (ZIP, 12.8 MiB)
 • Zal. nr 7 - przedmiar robót branża ogólnobudowlana (PDF, 397.5 KiB)
 • Zal. nr 8 - przedmiar robót branża elektryczna - przyłącze (PDF, 424.7 KiB)
 • Zal. nr 9 - przedmiar robót branża elektryczna (PDF, 481.9 KiB)
 • Zal. nr 10 - przedmiar robót branża sanitarna (PDF, 4.4 MiB)
 • Zal. nr 11 - przedmiar robót - roboty wyłączone z post. (PDF, 1.7 MiB)
 • Zal. nr 12 - Specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 1.1 MiB)
 • Zal. nr 13 klauzula informacyjna (DOCX, 17.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 372.2 KiB)
 • Uniewaznienie postępowania (PDF, 336.2 KiB)
4 2018-05-25 2018-06-12 10:00:00 Budowa budynku szatni wraz z infrastrukturą przy boisku w miejscowości Kolesin unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.5 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 78.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy (RTF, 127.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 23.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 25.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOC, 152 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa – projekt wykonawczy (ZIP, 12.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Przedmiar robót – branża ogólnobudowlana (PDF, 397.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót – branża elektryczna - przyłącze (PDF, 424.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót – branża elektryczna (PDF, 481.9 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Przedmiar robót – branża sanitarna (PDF, 4.4 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiar robót - roboty wyłączone z postępowania (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 12 - Specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 13 - Klauzula informacyjna w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (DOCX, 17.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 277.6 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 354.9 KiB)
5 2018-05-04 2018-05-21 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej - Babimost ulica Lotnicza unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.5 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 90.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy (RTF, 145.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 23.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOCX, 42 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót (RTF, 56.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 14.9 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiary robót (PDF, 823.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje techniczne (ZIP, 811.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 313.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 348.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 2 MiB)
6 2018-04-12 2018-04-30 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej - Babimost ulica Lotnicza unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.4 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 90.2 KiB)
 • zAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy (RTF, 145.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 23.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOCX, 42 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót (RTF, 56.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 14.9 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiary robót (PDF, 823.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje techniczne (ZIP, 811.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 309.2 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 349.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 2 MiB)
7 2018-04-09 2018-04-24 10:00:00 Budowa budynku szatni wraz z infrastrukturą przy boisku w miejscowości Kolesin unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.4 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 78 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 129.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 23.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 25.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOC, 152 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa - projekt wykonawczy (ZIP, 12.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Przedmiary robót (ZIP, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 8 - STWiOR (PDF, 1.1 MiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 123.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 155.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 196.8 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 353.4 KiB)
8 2018-01-24 2018-02-02 10:00:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Babimost unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 34.7 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 109.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 64.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wykonawcy (DOC, 47.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (DOCX, 17.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wykaz pojazdów znajdujących się w posiadaniu wykonawcy (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Wykaz - baza magazynowo-transportowa wraz z urządzeniami do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania (DOCX, 17.2 KiB)
 • Załączniki nr 9 - Wzór umowy (DOCX, 58 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 229.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 541.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 246.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 527.5 KiB)
9 2018-01-22 2018-02-09 10:00:00 Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Babimost” w formule zaprojektuj i wybuduj unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 174.8 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 263.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (RTF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 164.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 166.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 168.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOC, 299.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót (RTF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Program Funkcjonalno-Użytkowy część opisowa (PDF, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Program Funkcjonalno-Użytkowy część rysunkowa (ZIP, 182.8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Program Funkcjonalno-Użytkowy Specyfikacje na projektowania (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Szacunkowe zestawienie robót (PDF, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Inwentaryzacji zieleni (PDF, 472.3 KiB)
 • Załączniki nr 12 - Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 11 MiB)
 • Załącznik nr 13 - dokumentacji geologicznej dla ścieżki nr 1 (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 14 - dokumentacji geologicznej dla ścieżki nr 2 (PDF, 693 KiB)
 • Załącznik nr 15 - dokumentacji geologicznej dla ścieżki nr 3 (PDF, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 16 - dokumentacji geologicznej dla ścieżki nr 6 (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 17 - dokumentacji geologicznej dla ścieżki nr 7 (PDF, 2.6 MiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 332.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 228.9 KiB)
 • Informacja dla wykonawców (PDF, 215.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 250.4 KiB)
 • SIWZ - aktualizacja (DOCX, 263.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy - aktualizacja (DOC, 300 KiB)
 • Pytania 2 do zamówienia publicznego (PDF, 206.1 KiB)
 • Odpowiedzi 2 na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 229.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 181.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 225.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.7 MiB)
10 2017-05-29 2017-06-09 10:00:00 Dostawa wyposażenia dodatkowego do pracowni komputerowej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Podmoklach Małych unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 41.1 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 181 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Wykaz wyposażenia dodatkowego (DOCX, 95.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne – do pracowni przyrodniczej (DOCX, 110.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 83.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 86.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 83 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (DOC, 186 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 16 KiB)
 • Zaktualizowana SIWZ (DOCX, 181.2 KiB)
 • Informacja do SIWZ (DOCX, 14.9 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 190.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 265.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 374 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zadanie nr 1 (PDF, 412.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zadanie nr 2 (PDF, 402.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Zadanie Nr 1 (DOCX, 83 KiB)
 • Unieważnienie postępowania - zadanie nr 2 (PDF, 772.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zadanie nr 2 (DOCX, 77.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu