ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-05-29 2017-06-09 10:00:00 Dostawa wyposażenia dodatkowego do pracowni komputerowej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Podmoklach Małych unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 41.1 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 181 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Wykaz wyposażenia dodatkowego (DOCX, 95.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne – do pracowni przyrodniczej (DOCX, 110.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 83.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 86.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 83 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (DOC, 186 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 16 KiB)
 • Zaktualizowana SIWZ (DOCX, 181.2 KiB)
 • Informacja do SIWZ (DOCX, 14.9 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 190.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 265.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 374 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zadanie nr 1 (PDF, 412.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zadanie nr 2 (PDF, 402.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Zadanie Nr 1 (DOCX, 83 KiB)
 • Unieważnienie postępowania - zadanie nr 2 (PDF, 772.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zadanie nr 2 (DOCX, 77.5 KiB)
2 2016-05-23 2016-06-07 10:00:00 Przebudowa drogi wraz z chodnikami w obrębie Rynku w Babimoście - II etap unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 29.1 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 83.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 88.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Tabela elementów scalonych (DOC, 81 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych (RTF, 54.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (DOC, 123 KiB)
 • Plan sytuacyjny i zagospodarowanie (PDF, 1.3 MiB)
 • Plansza wymiarowa (PDF, 1.1 MiB)
 • Przekroje normalne (PDF, 849.6 KiB)
 • Szczegoly konstrukcyjne (PDF, 466.2 KiB)
 • Plan sytuacyjny (PDF, 1.1 MiB)
 • Schemat zasilania (PDF, 438.5 KiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 363.3 KiB)
 • Opis techniczny – branża elektryczna (PDF, 1.1 MiB)
 • Docelowa organizacja ruchu (PDF, 1.3 MiB)
 • Plan orientacyjny (PDF, 1.3 MiB)
 • Plansza wymiarowa (PDF, 1.1 MiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 6.6 MiB)
 • Projekt wykonawczy (PDF, 2.1 MiB)
 • Przedmiar robót - branża drogowa (PDF, 1.9 MiB)
 • Przedmiar robót - branża elektryczna (RTF, 85.2 KiB)
 • Schemat kraty (DOCX, 45.8 KiB)
 • Specyfikacja techniczna - branża drogowa (PDF, 678 KiB)
 • Specyfikacja techniczna - branża elektryczna (PDF, 2.3 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (DOC, 24.5 KiB)
3 2016-04-15 2016-05-04 10:00:00 Przebudowa drogi wraz z chodnikami w obrębie Rynku w Babimoście - II etap unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 28.4 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 82.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 84 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Tabela elementów scalonych (DOC, 80 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych (RTF, 54.1 KiB)
 • Załącznik nr7 - Wzór umowy (DOC, 122 KiB)
 • Schemat karty (DOCX, 2.8 MiB)
 • Plansza wymiarowa (PDF, 1.1 MiB)
 • Przekroje normalne (PDF, 849.6 KiB)
 • Szczegoly konstrukcyjne (PDF, 466.2 KiB)
 • Plan sytuacyjny (PDF, 1.1 MiB)
 • Schemat zasialania (PDF, 438.5 KiB)
 • Opis techniczny - branża elektryczna (PDF, 1.1 MiB)
 • Opis techniczny (PDF, 81.3 KiB)
 • Plan do kosztorysu (PDF, 1.1 MiB)
 • Przedmiar robót - branża drogowa (PDF, 1.5 MiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 1.4 MiB)
 • Specyfikacja techniczna - branża drogowa (PDF, 678 KiB)
 • Specyfikacja techniczna - branża elektroniczna (PDF, 2.3 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (DOCX, 17.2 KiB)
4 2016-02-22 2016-03-09 10:00:00 Rozbudowa oraz przebudowa i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Podmoklach Małych unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 26.1 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 80 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 83.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Tabela elementów scalonych (DOC, 95.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych (RTF, 53.4 KiB)
 • Załącznik nr7 - Wzór umowy (DOC, 118.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 8.8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt wykonawczy (ZIP, 10.3 MiB)
 • Załącznik nr 10 - STWiOR (ZIP, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiar robót (ZIP, 7.2 MiB)
 • Załącznik nr 12 - Zestawienie wyposażenia (DOCX, 28.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (DOC, 24.5 KiB)
5 2015-07-29 2015-08-14 10:00:00 Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z oświetleniem i zjazdem na drogę powiatową, przy ul. Dworcowej w Babimoście unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 25.1 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 74.7 KiB)
 • Formularz ofertowy (RTF, 83.2 KiB)
 • Tabela elementów scalonych (DOC, 79.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 26.5 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC, 26.5 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (RTF, 53.3 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 108.5 KiB)
 • Branża drogowa plan orientacyjny (PDF, 975.2 KiB)
 • Branża drogowa plan sytuacyjny (PDF, 755.1 KiB)
 • Branża drogowa plansza wymiarowa (PDF, 1001.7 KiB)
 • Branża drogowa profil podłużny (PDF, 221.9 KiB)
 • Branża drogowa przekroje normalne (PDF, 1.3 MiB)
 • Branża drogowa szczegóły konstrukcyjne (PDF, 437.5 KiB)
 • Branża drogowa przekroje poprzeczne (PDF, 352.6 KiB)
 • Branża drogowa projekt wykonawczy opis techniczny (PDF, 5.1 MiB)
 • Branża drogowa tabela robót ziemnych - humus (PDF, 50.1 KiB)
 • Branża drogowa tabela robót ziemnych - piasek (PDF, 50.3 KiB)
 • Branża elektryczna plan sytuacyjny (PDF, 4.7 MiB)
 • Branża elektryczna schemat zasilania (PDF, 81.3 KiB)
 • Branża elektryczna opis techniczny (PDF, 157.2 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 45.9 KiB)
 • Branża elektryczna przedmiar robót (PDF, 505.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (DOC, 23.5 KiB)
6 2015-02-12 2015-02-27 10:00:00 Budowa trybun i zadaszenia przy budynku zaplecza socjalno-technicznego na terenie Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 70 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 66.1 KiB)
 • Formularz ofertowy (RTF, 85 KiB)
 • Tabela elementów scalonych (DOC, 94 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 26.5 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC, 26.5 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (RTF, 53.2 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 108.5 KiB)
 • Branża budowlana trybuny przedmiar robót (PDF, 1.6 MiB)
 • Branża budowlana zadaszenie przedmiar robót (PDF, 623.5 KiB)
 • Branża elektryczna trybuny przedmiar robót (PDF, 73.4 KiB)
 • Branża elektryczna zadaszenie przedmiar robót (PDF, 253.1 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 382 KiB)
 • Architektura (PDF, 2.9 MiB)
 • Elektryka (PDF, 1.2 MiB)
 • Zagospodarowanie (PDF, 1.2 MiB)
 • Konstrukcja (PDF, 15.8 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (DOC, 24 KiB)
7 2014-04-30 2014-05-08 10:00:00 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą Budowa sieci wodociągowej magistralnej od stacji uzdatniania do sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach Kolesin, Stare Kramsko, Nowe Kramsko. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 53 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 58.5 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 31 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOCX, 23.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (DOC, 24 KiB)
8 2013-04-11 2013-04-19 10:00:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Babimost unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 20.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 449.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOC, 160.5 KiB)
 • Regulamin utrzymania czystosci i porządku na terenie Gminy Babimost (DOC, 99 KiB)
 • Pytania 1 (DOC, 41 KiB)
 • Odpowiedzi 1 (DOC, 32.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Babimost" (DOCX, 13.6 KiB)
9 2012-10-25 2012-11-29 10:00:00 Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowę budynku zaplecza socjalno- technicznego pełniącego funkcję sportową na terenie boiska przy Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście". unieważniony
 • SIWZ BUDYNEK ZAPLECZA (DOC, 358 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 67.5 KiB)
 • BRANŻA ARCHITEKTONICZNA (PDF, 7.1 MiB)
 • BRANŻA ELEKTRYCZNA (PDF, 5.6 MiB)
 • BRANŻA KONSTRUKCYJNA BUDYNEK ZAPLECZA (PDF, 2.6 MiB)
 • BRANŻA SANITARNA (PDF, 6.8 MiB)
 • ZAGOSPODAROWANIE (PDF, 12.5 MiB)
 • Przedmiar robót branża budowlana (PDF, 2.4 MiB)
 • Przedmiar robót branża elektryczna (PDF, 1.4 MiB)
 • Przedmiar robót branża sanitarna (PDF, 3.2 MiB)
 • Przedmiar robót wyposażenie obiektu (PDF, 391.6 KiB)
 • SIWZ BUDYNEK ZAPLECZA 07.11.2012r. (DOC, 358.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOC, 27.5 KiB)
 • Informacja do SIWZ 07.11.2012 (DOC, 25.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (DOC, 24.5 KiB)
10 2012-08-03 2012-08-20 10:00:00 Ogłoszenie o zamówieniu na "Modernizację budynku ośrodka zdrowia w Nowym Kramsku" unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu na "Modernizację budynku ośrodka zdrowia w Nowym Kramsku" (DOC, 60.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 306.5 KiB)
 • Projekt (DOC, 92.5 KiB)
 • Projekt (PDF, 1.4 MiB)
 • Projekt budowlany - architektura+konstrukcja (ODT, 33.9 KiB)
 • Kosztorys ofertowy (TXT, 205.2 KiB)
 • Kosztorys ofertowy (260.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (DOC, 23 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu