ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-08-18 2017-09-05 10:00:00 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków i infrastrukturą ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 32.1 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 115 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 196.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOC, 147.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót (RTF, 57.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt wykonawczy (ZIP, 10.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiary robót (ZIP, 268.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 - STWiOR (ZIP, 545.9 KiB)
2 2017-08-10 2017-08-29 10:00:00 Budowa drogi w Kolesinie ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 31.3 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 114 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (RTF, 135.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie o warunkach (DOCX, 24.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o wykluczeniu (DOCX, 26.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie kapitałowe (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wzór umowy (DOC, 147 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wykaz wykonanych robót (RTF, 57.3 KiB)
 • załącznik nr 7 - projekt budowlany i wykonawczy (ZIP, 6.6 MiB)
 • Załącznik nr 8 - przedmiary robót (PDF, 803.9 KiB)
 • Załącznik nr 9 - STWiOR (PDF, 1.5 MiB)
3 2017-08-10 2017-08-28 10:00:00 Przebudowa odcinków dróg gminnych 000128F, 000129F oraz 000130F w Podmoklach Małych wraz z przebudową zjazdów łączących drogi powiatowe z drogami gminnymi – II etap ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 32.2 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 118.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (RTF, 183.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie o warunkach (DOCX, 24.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o wykluczeniu (DOCX, 26.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie kapitałowe (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wzór umowy (DOC, 148.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wykaz wykonanych robót (RTF, 57.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa (ZIP, 50.7 MiB)
 • Załącznik nr 8 - przedmiary robót (ZIP, 4.1 MiB)
 • Załącznik nr 9 - STWiOR (ZIP, 1.5 MiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu