ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-04-12 2018-04-30 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej - Babimost ulica Lotnicza ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.4 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 90.2 KiB)
 • zAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy (RTF, 145.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 23.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOCX, 42 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót (RTF, 56.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 14.9 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiary robót (PDF, 823.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje techniczne (ZIP, 811.7 KiB)
2 2018-04-11 2018-04-26 10:00:00 Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biblioteki na budynek usług medycznych ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 9.5 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 118.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy (RTF, 127.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 23.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowe (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOCX, 42 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót (RTF, 56.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 15.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiary robót (ZIP, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Roboty wykończeniowe nie objęte postępowaniem (PDF, 878.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (PDF, 1021.2 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu