ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-07-19 2017-08-04 10:00:00 Przebudowa istniejącej drogi gminnej w Starym Kramsku – ciąg I-I ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 33.5 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 114.5 KiB)
 • Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 126.1 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24.2 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.8 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 139.5 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (RTF, 57.4 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 1.4 MiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 6 MiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu