ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-05-11 2017-05-29 10:00:00 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podmokle Wielkie ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 32.1 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 107.4 KiB)
 • Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 118.2 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24.4 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.4 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 123 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (RTF, 55.1 KiB)
 • Przedmiar robót etap I (PDF, 919 KiB)
 • Przedmiar robót etap II (PDF, 1.1 MiB)
 • Przedmiar robót etap III (PDF, 2 MiB)
 • STWIOR kanalizacja teren PKP (PDF, 321.5 KiB)
 • STWIOR Podmokle Wielkie (PDF, 302.3 KiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 16.1 MiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 209.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 351.2 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 192.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 188 KiB)
 • Informacja do SIWZ (PDF, 206.1 KiB)
 • Zaktualizowana STWIOR (PDF, 301.1 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu