ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-01-21 2019-02-07 10:00:00 Budowa budynku szatni wraz z infrastrukturą przy boisku w miejscowości Kolesin - II etap w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 32.1 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 81 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (RTF, 106.6 KiB)
 • Załącznik nr 2- Oświadczenie Wykonawcy (DOCX, 23.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOC, 153.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 7 - przedmiary robót (ZIP, 10.4 MiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 1.1 MiB)
 • Projekt przyłącza elektroenergetycznego (PDF, 2.3 MiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 312.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 202.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 175.7 KiB)
2 2019-01-10 2019-01-28 10:00:00 Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Babimost w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.1 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy z załącznikami (RTF, 18.4 MiB)
 • Załącznik nr 2- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 5 - - istotne postanowienia umowy (wzór umowy) (DOC, 2.3 MiB)
 • Załącznik nr 6 - dokumentacja projektowa Kolesin (ZIP, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa Podmokle Małe (ZIP, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa Podmokle Wielkie (ZIP, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 9 - dokumentacja projektowa Stare Kramsko (ZIP, 4.6 MiB)
 • Załącznik nr 10 - przedmiar robót – siłownia Kolesin (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 11 - przedmiar robót – siłownia Podmokle Małe (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 12 - przedmiar robót – siłownia Podmokle Wielkie (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 13 - przedmiar robót – siłownia Stare Kramsko (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 14 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 4szt (ZIP, 4.6 MiB)
 • Załącznik nr 15 - klauzula informacyjna w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (DOCX, 17.6 KiB)
 • Załącznik nr 9 - dokumentacja projektowa Stare Kramsko - 1 (ZIP, 2.9 MiB)
 • Pytania 1 (PDF, 251.6 KiB)
 • Odpowiedzi 1 (PDF, 213.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 932.9 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu