ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-04-09 2018-04-24 10:00:00 Budowa budynku szatni wraz z infrastrukturą przy boisku w miejscowości Kolesin w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.4 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 78 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 129.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 23.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 25.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOC, 152 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa - projekt wykonawczy (ZIP, 12.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Przedmiary robót (ZIP, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 8 - STWiOR (PDF, 1.1 MiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 123.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 155.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 196.8 KiB)
2 2018-03-07 2018-03-21 10:00:00 Dostawa i wdrożenie e-usług dla ludności oraz dostarczenie sprzętu, licencji i wdrożenie dodatkowych modułów oprogramowania dziedzinowego przez Zakład Usług Komunalnych w Babimoście. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.8 MiB)
 • SIWZ (DOC, 255.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (DOC, 93 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC, 59 KiB)
 • ZAłącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOC, 60 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych głównych dostaw (DOC, 64 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Udostępnienie zasobów (DOCX, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 44.2 KiB)
 • TOM II - Wzór umowy (DOC, 157.5 KiB)
 • TOM III - Opis Przedmiotu Zamówienia (DOC, 402.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 609.5 KiB)
 • Informacja dla uczestników postępowania (DOC, 166 KiB)
 • Zaktualizowana SIWZ (DOC, 255 KiB)
 • Załącznik nr 1- Formularz oferty – zaktualizowany (DOC, 93 KiB)
 • Zaktualizowany TOM II- Umowa (DOC, 156 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 612.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 212.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 217.8 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu