ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-05-08 2017-05-25 10:00:00 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podmokle Małe w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 31.6 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 106.5 KiB)
 • Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 133 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24.4 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.9 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 122.5 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (RTF, 55 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 196.4 KiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 302.3 KiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 4 MiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 143.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 176.8 KiB)
 • Informacja do SIWZ (DOCX, 14.8 KiB)
 • Zaktualizowana STWIOR (PDF, 2.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 366 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu