ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-04-06 2017-04-25 10:00:00 Przebudowa dróg gminnych nr 000126F i 000127F w miejscowości Podmokle Małe rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 30.2 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 108.7 KiB)
 • Formularz oferty (RTF, 144.6 KiB)
 • Tabela elementów scalonych (DOC, 83.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24.2 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.3 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 138.5 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (RTF, 55.6 KiB)
 • Decyzja na wycinkę drzew (PDF, 521.3 KiB)
 • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 1.1 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 1.2 MiB)
 • Plan orientacyjny (PDF, 1.4 MiB)
 • Plan sytuacyjny (PDF, 1.9 MiB)
 • Plansza wymiarowa (PDF, 1.8 MiB)
 • Profil podłużny ciąg 1-1 (PDF, 566 KiB)
 • Profil podłużny ciąg 2-2 (PDF, 440.5 KiB)
 • Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne (PDF, 421.9 KiB)
 • Opis wykonawczy (PDF, 492.1 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 194.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 199.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 731.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 564 KiB)
2 2017-03-07 2017-03-27 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej nr 000102F w miejscowości Podmokle Wielkie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 29.6 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 107.2 KiB)
 • Formularz ofertowy (RTF, 94 KiB)
 • Tabela elementów scalonych (DOC, 76 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24.2 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.3 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 123 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (RTF, 54.6 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 16 KiB)
 • Zaktualizowana SIWZ (DOCX, 107.3 KiB)
 • Informacja do SIWZ (DOCX, 15.2 KiB)
 • Plan sytuacyjny (PDF, 965.4 KiB)
 • Przekroje i szczegóły (PDF, 553.3 KiB)
 • Projekt zagospodarowania (PDF, 4.6 MiB)
 • Opis techniczny branża drogowa (PDF, 1.8 MiB)
 • Specyfikacja drogowa (PDF, 825.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 310.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 447.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 21.1 KiB)
3 2017-01-18 2017-01-27 10:00:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Babimost rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 33.2 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 107.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 62.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wykonawcy (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy (DOCX, 24.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy (DOCX, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (DOCX, 17.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wykaz pojazdów znajdujących się w posiadaniu wykonawcy (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Wykaz baza (DOCX, 17.2 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Wzór umowy (DOCX, 56.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 230.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 22.2 KiB)
4 2016-12-07 2016-12-16 10:00:00 Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia dodatkowego do pracowni komputerowej, przyrodniczej i matematycznej oraz dla dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Podmoklach Małych – Zadanie nr - 1 sprzęt informatyczny i cyfrowy wraz z niezbędnym wyposażeniem rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 31.6 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 106.4 KiB)
 • Wykaz sprzętu (DOCX, 83 KiB)
 • Formularz ofertowy (RTF, 95.9 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.5 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 113.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 345.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 595.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 23.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu unieważnienia (DOC, 44 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 36 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 23.2 KiB)
5 2016-11-10 2016-11-21 10:00:00 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Babimost w latach 2017 - 2018 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 30 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 96.1 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC, 348 KiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 18.1 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24.1 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.3 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 72.4 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (DOCX, 15 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (DOCX, 15.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 703.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 39 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 19.6 KiB)
6 2016-10-26 2016-11-14 10:00:00 Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia dodatkowego do pracowni komputerowej, przyrodniczej i matematycznej oraz dla dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Podmoklach Małych rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 43 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 120.3 KiB)
 • Wykaz wyposażenia dodatkowego - zadanie nr 1 (DOCX, 81.2 KiB)
 • Wykaz wyposażenia dodatkowego - zadanie nr 2 (DOCX, 46.3 KiB)
 • Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 107.8 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24.1 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.6 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (DOC, 29 KiB)
 • Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (DOC, 39 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 125.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 24.1 KiB)
 • Zaktualizowana SIWZ (DOCX, 120.7 KiB)
 • Zaktualizowany wykaz wyposażenia dodatkowego - zadanie nr 1 (DOCX, 84.4 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (DOCX, 21.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (DOCX, 20.2 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego - 2 (DOCX, 21.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego - 2 (DOCX, 19.5 KiB)
 • Wykaz wyposażenia dodatkowego - zadanie nr 1 - zaktualizowany 2 (DOCX, 84.6 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego - 3 (DOCX, 17 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 623 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania - zadanie nr 1 (DOC, 32.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie postępowania - zadanie nr 1 (DOCX, 23.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 2 (PDF, 497.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zadanie nr 2 (DOCX, 24.9 KiB)
7 2016-07-26 2016-08-22 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej nr 000131 F w miejscowości Podmokle Wielkie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 26.3 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 84.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 88.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Tabela elementów scalonych (DOC, 81.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC, 27 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych (RTF, 54 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (DOC, 121.5 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 101.9 KiB)
 • Opis do zgłoszenia (PDF, 109.5 KiB)
 • Plan orientacyjny (PDF, 372.8 KiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 1.1 MiB)
 • Plan sytuacyjny (PDF, 862.2 KiB)
 • Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne (PDF, 589.8 KiB)
 • Zaktualizowana SIWZ (DOCX, 82.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 43.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 19.6 KiB)
8 2016-07-11 2016-08-02 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej nr 000122 F - ulicy 3 Maja w Nowym Kramsku, wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 29.2 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 87.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 90.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Tabela elementów scalonych (DOC, 92 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych (RTF, 54 KiB)
 • Załącznik nr7 - Wzór umowy (DOC, 123.5 KiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 1.5 MiB)
 • Branża drogowa (ZIP, 4.3 MiB)
 • Branża elektryczna (ZIP, 5.8 MiB)
 • Branża sanitarna (ZIP, 2.6 MiB)
 • Przedmiar robót - roboty drogowe (XLS, 80 KiB)
 • Przedmiar robót - roboty elektryczne (DOCX, 21.8 KiB)
 • Przedmiar robót - roboty sanitarne (PDF, 721.3 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (DOCX, 16.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (DOCX, 13.7 KiB)
 • Pytania nr 2 do zamówienia publicznego (DOCX, 13.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania nr 2 do zamówienia publicznego (DOCX, 13.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 17.6 KiB)
 • Zaktualizowana SIWZ (DOCX, 86 KiB)
 • Informacja do SIWZ (DOCX, 14.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 16.2 KiB)
 • Zaktualizowana SIWZ (DOCX, 85.7 KiB)
 • Informacja do SIWZ (DOCX, 85.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 41.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 20.6 KiB)
9 2016-06-23 2016-07-08 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej w Starym Kramsku - ciąg II-II rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 26 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 74 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 81.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Tabela elementów scalonych (DOC, 87.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych (RTF, 53.7 KiB)
 • Załącznik nr7 - Wzór umowy (DOC, 133.5 KiB)
 • Plan orientacyjny (PDF, 400 KiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 2.5 MiB)
 • Plan sytuacyjny ciąg I-I (PDF, 1.5 MiB)
 • Plan sytuacyjny ciąg II-II (PDF, 1.9 MiB)
 • Profil podłużny ciąg I-I (PDF, 395.4 KiB)
 • Profil podłużny ciąg II-II (PDF, 438.9 KiB)
 • Przekroje normalne (PDF, 627.4 KiB)
 • Szczegóły konstrukcyjne (PDF, 261.4 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 1.4 MiB)
 • Opis techniczny (PDF, 98.4 KiB)
 • SWiOR branża drogowa (PDF, 543.1 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (DOCX, 15.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (DOCX, 15.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 50 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 18.9 KiB)
10 2016-06-15 2016-07-04 12:00:00 Przebudowa drogi wraz z chodnikami w obrębie Rynku w Babimoście - II etap rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 27.4 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 84.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 88.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Tabela elementów scalonych (DOC, 81 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych (RTF, 54.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (DOC, 123 KiB)
 • Plan sytuacyjny i zagospodarowanie (PDF, 1.3 MiB)
 • Plansza wymiarowa (PDF, 1.1 MiB)
 • Przekroje normalne (PDF, 849.6 KiB)
 • Szczegóły konstrukcyjne (PDF, 466.2 KiB)
 • Plan sytuacyjny (PDF, 1.1 MiB)
 • Schemat zasilania (PDF, 438.5 KiB)
 • Opis do organizacji ruchu (PDF, 363.3 KiB)
 • Opis techniczny branża elektryczna (PDF, 1.1 MiB)
 • Docelowa organizacja ruchu (PDF, 1.3 MiB)
 • Plan orientacyjny (PDF, 1.3 MiB)
 • Plansza wymiarowa (PDF, 1.1 MiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 6.6 MiB)
 • Projekt wykonawczy (PDF, 2.1 MiB)
 • Przedmiar robót - branża drogowa (PDF, 2 MiB)
 • Przedmiar robót - branża elektryczna (RTF, 85.2 KiB)
 • Schemat kraty (DOCX, 45.8 KiB)
 • Specyfikacja techniczna - branża drogowa (PDF, 678 KiB)
 • Specyfikacja techniczna - branża elektryczna (PDF, 2.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 23.1 KiB)
 • Zaktualizowana SIWZ (DOCX, 83.9 KiB)
 • Informacja do SIWZ (DOCX, 15 KiB)
 • Uaktualniony przedmiar – branża drogowa (PDF, 2.2 MiB)
 • Uaktualniony przedmiar – branża elektryczna (RTF, 85.2 KiB)
 • Plan sytuacyjny i zagospodarowanie terenu (PDF, 1.3 MiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (DOC, 29.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (DOC, 26.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 36.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 20.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu