ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-03-07 2018-03-21 10:00:00 Dostawa i wdrożenie e-usług dla ludności oraz dostarczenie sprzętu, licencji i wdrożenie dodatkowych modułów oprogramowania dziedzinowego przez Zakład Usług Komunalnych w Babimoście. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.8 MiB)
 • SIWZ (DOC, 255.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (DOC, 93 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC, 59 KiB)
 • ZAłącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOC, 60 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych głównych dostaw (DOC, 64 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Udostępnienie zasobów (DOCX, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 44.2 KiB)
 • TOM II - Wzór umowy (DOC, 157.5 KiB)
 • TOM III - Opis Przedmiotu Zamówienia (DOC, 402.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 609.5 KiB)
 • Informacja dla uczestników postępowania (DOC, 166 KiB)
 • Zaktualizowana SIWZ (DOC, 255 KiB)
 • Załącznik nr 1- Formularz oferty – zaktualizowany (DOC, 93 KiB)
 • Zaktualizowany TOM II- Umowa (DOC, 156 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 612.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 212.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 217.8 KiB)
2 2018-02-16 2018-03-06 10:00:00 „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Babimost” w formule zaprojektuj i wybuduj w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.6 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 227.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 164.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 166.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 169 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOC, 304 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót (RTF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Program Funkcjonalno-Użytkowy część opisowa (PDF, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Program Funkcjonalno-Użytkowy część rysunkowa (ZIP, 182.8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Program Funkcjonalno-Użytkowy Specyfikacje na projektowania (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Szacunkowe zestawienie robót (ZIP, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Inwentaryzacji zieleni (PDF, 472.3 KiB)
 • Załącznik nr 12 - Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 11 MiB)
 • Załącznik nr 13 - dokumentacji geologicznej dla ścieżki nr 1 (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 14 - dokumentacji geologicznej dla ścieżki nr 2 (PDF, 693 KiB)
 • Załącznik nr 15 - dokumentacji geologicznej dla ścieżki nr 3 (PDF, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 16 - dokumentacji geologicznej dla ścieżki nr 6 (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 17 - dokumentacji geologicznej dla ścieżki nr 7 (PDF, 2.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 1.9 MiB)
 • Informacja do SIWZ dla Wykonawców (PDF, 252.9 KiB)
 • SIWZ - zaktualizowana (PDF, 17.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 330.1 KiB)
 • Unieważnienie postępowania - część nr 2 (PDF, 286.8 KiB)
3 2018-02-09 2018-02-20 10:00:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Babimost rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 9.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 64.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wykonawcy (DOC, 47.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (DOCX, 17.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wykaz pojazdów znajdujących się w posiadaniu wykonawcy (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Wykaz - baza magazynowo-transportowa wraz z urządzeniami do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania (DOCX, 17.2 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Wzór umowy (DOCX, 58.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 181 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 337.5 KiB)
4 2018-01-24 2018-02-02 10:00:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Babimost unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 34.7 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 109.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 64.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wykonawcy (DOC, 47.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (DOCX, 17.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wykaz pojazdów znajdujących się w posiadaniu wykonawcy (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Wykaz - baza magazynowo-transportowa wraz z urządzeniami do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania (DOCX, 17.2 KiB)
 • Załączniki nr 9 - Wzór umowy (DOCX, 58 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 229.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 541.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 246.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 527.5 KiB)
5 2018-01-22 2018-02-09 10:00:00 Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Babimost” w formule zaprojektuj i wybuduj unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 174.8 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 263.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (RTF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 164.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 166.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 168.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOC, 299.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót (RTF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Program Funkcjonalno-Użytkowy część opisowa (PDF, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Program Funkcjonalno-Użytkowy część rysunkowa (ZIP, 182.8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Program Funkcjonalno-Użytkowy Specyfikacje na projektowania (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Szacunkowe zestawienie robót (PDF, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Inwentaryzacji zieleni (PDF, 472.3 KiB)
 • Załączniki nr 12 - Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 11 MiB)
 • Załącznik nr 13 - dokumentacji geologicznej dla ścieżki nr 1 (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 14 - dokumentacji geologicznej dla ścieżki nr 2 (PDF, 693 KiB)
 • Załącznik nr 15 - dokumentacji geologicznej dla ścieżki nr 3 (PDF, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 16 - dokumentacji geologicznej dla ścieżki nr 6 (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 17 - dokumentacji geologicznej dla ścieżki nr 7 (PDF, 2.6 MiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 332.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 228.9 KiB)
 • Informacja dla wykonawców (PDF, 215.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 250.4 KiB)
 • SIWZ - aktualizacja (DOCX, 263.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy - aktualizacja (DOC, 300 KiB)
 • Pytania 2 do zamówienia publicznego (PDF, 206.1 KiB)
 • Odpowiedzi 2 na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 229.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 181.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 225.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.7 MiB)
6 2017-11-14 2017-11-23 10:00:00 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Babimost na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 30.8 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 101.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy (DOCX, 18 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Harmonogram spłaty kredytu (XLSX, 13.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Dokumenty dotyczące zdolności kredytowej Zamawiającego (ZIP, 16.5 MiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (DOCX, 22.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (DOCX, 20.4 KiB)
 • Załączniki do odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (ZIP, 41 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 210.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 481.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzielenieu zamówienia (DOCX, 19.3 KiB)
7 2017-09-06 2017-09-14 10:00:00 Dostawa wyposażenia dodatkowego do pracowni komputerowej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Podmoklach Małych - Zadanie nr 2 – doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 92.7 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 168.3 KiB)
 • Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 1.7 MiB)
 • Specyfikacja pomocy dydaktycznych (DOCX, 110.2 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 84.2 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 86.5 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 84 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 177 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 179.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 406.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 82.1 KiB)
8 2017-08-18 2017-09-05 10:00:00 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków i infrastrukturą rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 32.1 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 115 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy (RTF, 196.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOC, 147.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót (RTF, 57.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt wykonawczy (ZIP, 10.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiary robót (ZIP, 268.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 - STWiOR (ZIP, 545.9 KiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 431.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 485.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 332.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 401.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 162.4 KiB)
9 2017-08-10 2017-08-29 10:00:00 Budowa drogi w Kolesinie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 31.3 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 114 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (RTF, 135.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie o warunkach (DOCX, 24.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o wykluczeniu (DOCX, 26.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie kapitałowe (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wzór umowy (DOC, 147 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wykaz wykonanych robót (RTF, 57.3 KiB)
 • załącznik nr 7 - projekt budowlany i wykonawczy (ZIP, 6.6 MiB)
 • Załącznik nr 8 - przedmiary robót (PDF, 803.9 KiB)
 • Załącznik nr 9 - STWiOR (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 281.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 326.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 20.1 KiB)
10 2017-08-10 2017-08-28 10:00:00 Przebudowa odcinków dróg gminnych 000128F, 000129F oraz 000130F w Podmoklach Małych wraz z przebudową zjazdów łączących drogi powiatowe z drogami gminnymi – II etap rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 32.2 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 118.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (RTF, 183.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie o warunkach (DOCX, 24.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o wykluczeniu (DOCX, 26.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie kapitałowe (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wzór umowy (DOC, 148.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wykaz wykonanych robót (RTF, 57.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa (ZIP, 50.7 MiB)
 • Załącznik nr 8 - przedmiary robót (ZIP, 4.1 MiB)
 • Załącznik nr 9 - STWiOR (ZIP, 1.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 274.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 406.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzielenieuzamówienia (DOCX, 20.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu