ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-01-21 2019-02-07 10:00:00 Budowa budynku szatni wraz z infrastrukturą przy boisku w miejscowości Kolesin - II etap unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 32.1 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 81 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (RTF, 106.6 KiB)
 • Załącznik nr 2- Oświadczenie Wykonawcy (DOCX, 23.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOC, 153.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 7 - przedmiary robót (ZIP, 10.4 MiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 1.1 MiB)
 • Projekt przyłącza elektroenergetycznego (PDF, 2.3 MiB)
 • Pytania do zamówienia publicznego (PDF, 312.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego (PDF, 202.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 175.7 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 238.8 KiB)
2 2019-01-10 2019-01-28 10:00:00 Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Babimost w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.1 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy z załącznikami (RTF, 18.4 MiB)
 • Załącznik nr 2- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 5 - - istotne postanowienia umowy (wzór umowy) (DOC, 2.3 MiB)
 • Załącznik nr 6 - dokumentacja projektowa Kolesin (ZIP, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa Podmokle Małe (ZIP, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa Podmokle Wielkie (ZIP, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 9 - dokumentacja projektowa Stare Kramsko (ZIP, 4.6 MiB)
 • Załącznik nr 10 - przedmiar robót – siłownia Kolesin (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 11 - przedmiar robót – siłownia Podmokle Małe (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 12 - przedmiar robót – siłownia Podmokle Wielkie (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 13 - przedmiar robót – siłownia Stare Kramsko (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 14 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 4szt (ZIP, 4.6 MiB)
 • Załącznik nr 15 - klauzula informacyjna w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (DOCX, 17.6 KiB)
 • Załącznik nr 9 - dokumentacja projektowa Stare Kramsko - 1 (ZIP, 2.9 MiB)
 • Pytania 1 (PDF, 251.6 KiB)
 • Odpowiedzi 1 (PDF, 213.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 932.9 KiB)
3 2018-12-27 2019-01-14 10:00:00 „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Babimost” w formule zaprojektuj i wybuduj rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 8.8 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 223.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (RTF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 164.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 166.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 169 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOC, 301 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych (RTF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Program Funkcjonalno-Użytkowy część opisowa (PDF, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Program Funkcjonalno-Użytkowy część rysunkowa (ZIP, 182.8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Program Funkcjonalno-Użytkowy Specyfikacje na projektowania (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Szacunkowe zestawienie robót PFU (PDF, 702.6 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Inwentaryzacji zieleni (PDF, 472.3 KiB)
 • Załączniki nr 12 - Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 11 MiB)
 • Załącznik nr 13 - dokumentacji geologicznej dla ścieżki nr 3 (PDF, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 14 - Klauzula informacyjna (DOCX, 160.2 KiB)
 • Załącznik nr 15 - Przedmiar robót (PDF, 3.5 MiB)
 • Załącznik nr 16 - Projekt wykonawczy, relacja Kolesin - Stare Kramsko (PDF, 8.8 MiB)
 • Załącznik nr 17 - Uzgodnienie zarządcy drogi (PDF, 300.9 KiB)
 • Załącznik nr 18 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (PDF, 1.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 356 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 531.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 2.3 MiB)
4 2018-12-21 2019-01-02 10:00:00 Dostawa wodomierzy radiowych oraz systemu zdalnego odczytu” w ramach projektu pn.: ”Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 8.6 MiB)
 • SIWZ (DOC, 668 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, formularz cenowy (DOC, 142 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia (DOCX, 98.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 172.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 173.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 126.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych dostaw (RTF, 1003.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Istotne postanowienia umowy (wzór umowy) (DOC, 209 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (DOC, 163 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna (DOCX, 167.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 333.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 524.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
5 2018-11-21 2018-11-29 12:00:00 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Babimost w roku 2019 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu publicznym (PDF, 2.8 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 96.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC, 366.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy Wykonawcy (DOCX, 18.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 - świadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wzór umowy (DOCX, 67 KiB)
 • Pytanie do zamówienia (PDF, 97.9 KiB)
 • Odpowiedź do zamówienia (PDF, 105.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 610.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 275.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1002.2 KiB)
6 2018-11-20 2018-11-29 10:00:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Babimost rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.3 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 111 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 65.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy Wykonawcy (DOC, 48 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (DOCX, 17.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wykaz pojazdów znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Wykaz dotyczący posiadania bazy magazynowo – transportowej wraz z urządzeniami do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania (DOCX, 17.2 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Wzór umowy (DOCX, 59 KiB)
 • Informacja o zmianie ogłoszenia (PDF, 129.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 392.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 308.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1 MiB)
7 2018-11-09 2018-11-19 12:00:00 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Babimost w latach 2019 - 2020 unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.5 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 97.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Wykaz PPE (DOC, 366 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy Wykonawcy (DOCX, 18.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 25.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wzór umowy (DOCX, 67.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 420 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 143.2 KiB)
8 2018-11-09 2018-11-19 10:00:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Babimost unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.2 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 110.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 65.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy Wykonawcy (DOC, 48 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 24 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (DOCX, 17.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wykaz pojazdów znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Wykaz dotyczący posiadania bazy magazynowo – transportowej wraz z urządzeniami do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania (DOCX, 17.2 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Wzór umowy (DOCX, 58.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.5 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 1.8 MiB)
9 2018-09-04 2018-09-20 10:00:00 Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Babimost unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.1 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy (RTF, 206.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 23.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOC, 153.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 – dokumentacja projektowa Kolesin (ZIP, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 7 – dokumentacja projektowa Podmokle Małe (ZIP, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 8 – dokumentacja projektowa Podmokle Wielkie (ZIP, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 9 – dokumentacja projektowa Stare Kramsko (ZIP, 4.6 MiB)
 • Załącznik nr 10 - przedmiar robót – siłownia Kolesin (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 11 - przedmiar robót – siłownia Podmokle Małe (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 12 - przedmiar robót – siłownia Podmokle Wielkie (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 13 - przedmiar robót – siłownia Stare Kramsko (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 14 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (ZIP, 4.6 MiB)
 • Załącznik nr 15 - klauzula informacyjna (DOCX, 17.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 210.6 KiB)
 • Unieważnienia postępowania (PDF, 299.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
10 2018-09-03 2018-09-12 10:00:00 Wycinka drzew i krzaków” w związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Babimost” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu publicznym (PDF, 5.1 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 217.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy (RTF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 164.4 KiB)
 • Załącznik 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 166.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 168.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (DOC, 250 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług (RTF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Program Funkcjonalno-Użytkowy część opisowa (PDF, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Program Funkcjonalno-Użytkowy część rysunkowa (ZIP, 182.8 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Inwentaryzacji zieleni (PDF, 472.3 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Warunki wykonania i odbioru prac (PDF, 11 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Klauzula informacyjna (DOCX, 160.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 190.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 543 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.6 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu