ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: Zarządzenie nr 4/2019

Szczegóły informacji

Przetarg numer: Zarządzenie nr 4/2019

Ogłaszający: Wójt Gminy Brzeźnica

Rodzaj: Przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości z Zasobu Gminy, stanowiącej własność Gminy Brzeźnica, położonej w Brzeźnicy – oznaczonej jako działka nr 780/10 o pow. 0,2999 ha

Ogłoszono dnia: 2019-01-11 00:00:00 przez Joanna Antosz

Data przetargu

2019-02-22 09:00:00

Miejsce

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2019 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Brzeźnicy ul. Zielonogórska 30

Księga wieczysta

ZG1G 00050193/2

Cena wywoławcza

82 000,00

Wadium

8 200,00

Informacje dodatkowe

Wadium płatne w podanej wyżej wysokości należy wpłacić gotówką lub przelewem najpóźniej do 18.02.2019 r, przy czym warunek wpłaconego wadium na konto będzie spełniony, jeśli środki pieniężne zostaną wpłacone do 18.02.2019 r i znajdą się na rachunku bankowym UG najpóźniej do 18.02.2019 r. Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy w godzinach od 7. 30 do godz. 14:00 lub na konto nr 36 96570007 0000 0017 3661 0007. Minimalna wartość postąpienia wynosi 820,00 złotych. Wadium wpłacone przez uczestników, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabytej nieruchomości. Termin uiszczenia ceny wylicytowanej pomniejszonej o wpłacone wadium upływa dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie ustalony w okresie 21 dni od daty przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki - w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji, należy przedstawić aktualny wypis z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego, celem ustalenia osobowości prawnej. Dodatkowo uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia następujących dokumentów: oświadczenia o zapoznaniu się z nieruchomością oraz oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i przyjęcia go bez zastrzeżeń. ( Wymienione oświadczenia dostępne są w UG w Brzeźnicy) W przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden z małżonków i małżonkowie nie posiadają rozdzielności majątkowej należy przedstawić zgodę małżonka na start w przetargu. Nieruchomość została przygotowana do sprzedaży na podstawie danych z ewidencji gruntów. Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Nieruchomość posiada wznowione punkty graniczne. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń i zobowiązań. Wszelkie informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Brzeźnica pokój nr 5 tel. 068 3681615, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Brzeźnicy www.brzeznica.com.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.brzeznica.com.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brzeźnica
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Antosz Data wytworzenia informacji: 2019-01-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Antosz Data wprowadzenia do BIP 2019-01-11 14:44:18
Wprowadził informację do BIP: Jarosław Nowak Data udostępnienia informacji: 2019-01-11 14:48:25
Osoba, która zmieniła informację: Jarosław Nowak Data ostatniej zmiany: 2019-01-11 14:49:04
Artykuł był wyświetlony: 175 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Brzeźnica
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu