ˆ

Ogłoszenia z Urzędu Gminy Dąbie

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE nr 6840.114.2018.MS WÓJTA GMINY D Ą B I E z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO I II PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-22 13:03:52

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Szejbakowska Data wytworzenia informacji: 2018-06-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Szejbakowska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-22 13:03:52
Wprowadził informację do BIP: Mateusz Gruszczyński Data udostępnienia informacji: 2018-06-22 13:04:55
Osoba, która zmieniła informację: Mateusz Gruszczyński Data ostatniej zmiany: 2018-06-22 14:29:17
Artykuł był wyświetlony: 1958 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram wywozu odpadów w okresie 01.07.2018 do 31.12.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-22 09:53:57

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyla informację: Wanda Frąckowiak Data wytworzenia informacji: 2018-06-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wanda Frąckowiak Data wprowadzenia do BIP 2018-06-22 09:53:57
Wprowadził informację do BIP: Mateusz Gruszczyński Data udostępnienia informacji: 2018-06-22 09:54:50
Osoba, która zmieniła informację: Mateusz Gruszczyński Data ostatniej zmiany: 2018-06-27 13:54:53
Artykuł był wyświetlony: 1972 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-21 10:09:07

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Struś Data wytworzenia informacji: 2018-05-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Struś Data wprowadzenia do BIP 2018-05-21 10:09:07
Wprowadził informację do BIP: Mateusz Gruszczyński Data udostępnienia informacji: 2018-05-21 10:09:59
Osoba, która zmieniła informację: Mateusz Gruszczyński Data ostatniej zmiany: 2018-05-21 10:09:59
Artykuł był wyświetlony: 4296 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

AZBEST - UNIESZKODLIWIANIE!!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-21 10:06:34

AZBEST - UNIESZKODLIWIANIE!!

W roku 2018 pozyskaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze kolejne środki na zadanie związane z usuwaniem  azbestu i wyrobów zawierających azbest,wysokość środków to około 30.000,00 zł.
Gmina Dąbie realizuje zadanie od 8 lat tj. od 2010 roku,  jest jedną z pierwszych Gmin w województwie lubuskim w której zaczęto realizować Program usuwania i unieszkodliwiania azbestu. Do ubiegłego roku z terenu Gminy zostało zutylizowane 43.044,83 m2 azbestu. Celem zadania jest usunięcie jak największej ilości szkodliwych wyrobów zawierających azbest  odznaczającym się dużą odpornością na działanie czynników chemicznych, ścieranie i wysoką temperaturę. Należy pamiętać, że azbest  zaliczany jest do 10-ciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi. Szkodliwe działanie azbestu może się ujawnić nawet po wielu latach.
 
 
 
 
Wójt Gminy Dąbie
Krystyna Bryszewska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Struś Data wytworzenia informacji: 2018-05-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Struś Data wprowadzenia do BIP 2018-05-21 10:06:34
Wprowadził informację do BIP: Mateusz Gruszczyński Data udostępnienia informacji: 2018-05-21 10:06:39
Osoba, która zmieniła informację: Mateusz Gruszczyński Data ostatniej zmiany: 2018-05-21 10:06:39
Artykuł był wyświetlony: 4296 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE nr 6840.76.2018.MS WÓJTA GMINY D Ą B I E z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO i I PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-26 09:55:53

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Szejbakowska Data wytworzenia informacji: 2018-04-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Szejbakowska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-26 09:55:53
Wprowadził informację do BIP: Mateusz Gruszczyński Data udostępnienia informacji: 2018-04-26 09:56:54
Osoba, która zmieniła informację: Mateusz Gruszczyński Data ostatniej zmiany: 2018-04-26 10:07:00
Artykuł był wyświetlony: 5919 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Regulamin przyjmowania odpadów do PSZOK

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-18 10:45:24

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyla informację: Wanda Frąckowiak Data wytworzenia informacji: 2018-04-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wanda Frąckowiak Data wprowadzenia do BIP 2018-04-18 10:45:24
Wprowadził informację do BIP: Mateusz Gruszczyński Data udostępnienia informacji: 2018-04-18 10:47:03
Osoba, która zmieniła informację: Mateusz Gruszczyński Data ostatniej zmiany: 2018-04-18 10:47:02
Artykuł był wyświetlony: 6455 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram wywozu odpadów w okresie 01.01.2018 do 30.06.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-18 10:42:41

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyla informację: Wanda Frąckowiak Data wytworzenia informacji: 2018-01-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wanda Frąckowiak Data wprowadzenia do BIP 2018-04-18 10:42:41
Wprowadził informację do BIP: Mateusz Gruszczyński Data udostępnienia informacji: 2018-04-18 10:43:30
Osoba, która zmieniła informację: Mateusz Gruszczyński Data ostatniej zmiany: 2018-04-18 10:43:30
Artykuł był wyświetlony: 6455 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje społeczne strategii gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-04 16:03:18

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-12 14:42:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ Ustawy Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r.( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, z 2018 r. poz. 50 ) Wójt Gminy Dąbie, informuje, że wniosek o szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną na terenie Gminy Dąbie, oraz ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do Urzędu Gminy Dąbie, ul. Szeroka 4 66-615 Dąbie.
Wniosek powinien zawierać :
1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.
Wszelkich informacji udziela Pani Katarzyna Struś pok. nr 12, nr tel. 68 888 6017

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Struś Data wytworzenia informacji: 2018-04-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Struś Data wprowadzenia do BIP 2018-04-12 14:42:51
Wprowadził informację do BIP: Mateusz Gruszczyński Data udostępnienia informacji: 2018-04-12 14:45:09
Osoba, która zmieniła informację: Mateusz Gruszczyński Data ostatniej zmiany: 2018-04-12 14:45:09
Artykuł był wyświetlony: 6725 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja na temat opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-14 14:10:30

Informacja na temat opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

UWAGA!
 
Informacja na temat opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
14.03.2018 r.
 
Z dniem 1 stycznia br. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566) nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłacie będą podlegały osoby fizyczne i prawne na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Opłacie  będzie podlegało  70% lub więcej części nieruchomości. Ustawa  przewiduje stawki opłat od 0,10 zł/m2/rok do  1 zł/m2/rok, tj. minimalną wartość w przedziale od 245 zł do 2450 zł od podmiotu.  Dochód z opłat w 90 % będzie stanowił wpływy budżetu państwa, a w 10 % budżetu gminy.
 
Osoby zobowiązane  do uiszczenia opłaty zostaną powiadomione pisemnie, przy czym informacja będzie zawierała wysokości opłaty, sposób naliczenia, terminy płatności, możliwości złożenia reklamacji.
Rozpoznanie skali nałożonego obowiązku wymaga przeprowadzenia analiz przestrzennych, rozwiązania wątpliwości prawnych, wykonania zestawień osób zobowiązanych, sporządzenia i wysyłki do nich informacji o opłacie.
Przewiduje się, że osoby zobowiązane  do opłat zostaną powiadomione  do końca I kwartału br.
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
 
 
 
Objaśnienia:
 
Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.
 
Retencja (wody) - czasowe zatrzymanie lub ograniczenie prędkości, czyli spowolnienie  obiegu wody. Zjawisko naturalne lub sztuczne zatrzymywania wody na powierzchni, w glebie
i pod ziemią.
 
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego - rozumie się przez to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Struś Data wytworzenia informacji: 2018-03-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Struś Data wprowadzenia do BIP 2018-03-14 14:10:30
Wprowadził informację do BIP: Mateusz Gruszczyński Data udostępnienia informacji: 2018-03-14 14:11:37
Osoba, która zmieniła informację: Mateusz Gruszczyński Data ostatniej zmiany: 2018-03-14 14:11:37
Artykuł był wyświetlony: 7665 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu