Uchwały Rady Gminy - Gmina Dąbie
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2018-05-30 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXV/291/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dąbie na lata 2018- 2022 XXXV/291/2018 Obowiązujący
22 2018-05-30 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXV/290/2018 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dąbie XXXV/290/2018 Obowiązujący
23 2018-05-30 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXV/289/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcami nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbie XXXV/289/2018 Obowiązujący
24 2018-05-30 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXV/288/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zwrot do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbie XXXV/288/2018 Obowiązujący
25 2018-05-30 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXV/287/2018 w sprawie przyjęcia przez Gminę Dąbie dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na przedsięwzięcie związane z realizacją programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbie w 2018 r. XXXV/287/2018 Obowiązujący
26 2018-05-30 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXV/286/2018 w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze XXXV/286/2018 Obowiązujący
27 2018-05-30 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXV/285/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2018 - 2024 XXXV/285/2018 Obowiązujący
28 2018-05-30 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała rady Gminy Dąbie Nr XXXV/284/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2018 rok XXXV/284/2018 Obowiązujący
29 2018-05-30 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała rady Gminy Dąbie Nr XXXV/283/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowie Gminy Dąbie za 2017 rok XXXV/283/2018 Obowiązujący
30 2018-05-30 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXV/282/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbie za 2017 rok XXXV/282/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu