ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2017-08-31 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXIX/240/2017 w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Razem dla e-usług" nr WND-POWR.02.18.00-00-015/17. przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 XXIX/240/2017 Obowiązujący
22 2017-08-31 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXIX/239/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbie do roku 2023 XXIX/239/2017 Obowiązujący
23 2017-08-31 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXIX/238/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na grunt rolny położony na działce o numerze 158/8 w miejscowości Nowy Zagór na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą XXIX/238/2017 Obowiązujący
24 2017-08-31 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXIX/237/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Połupin Gmina Dąbie XXIX/237/2017 Obowiązujący
25 2017-08-31 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXIX/236/2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/174/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 30.12.2016 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia XXIX/236/2017 Obowiązujący
26 2017-08-31 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXIX/235/2017 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbie Nr XVII/135/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbie XXIX/235/2017 Obowiązujący
27 2017-08-31 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dabie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2017 - 2024 XXIX/234/2017 Obowiązujący
28 2017-08-31 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2017 r. XXIX/233/2017 Obowiązujący
29 2017-06-29 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVIII/232/2017 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Dąbie Nr XVII/137/2016 z dnia 23 czerwca 2016r.w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Dąbie. XXVIII/232/2017 Obowiązujący
30 2017-06-29 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVIII/231/2017 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Dąbie Nr XVII/136/2016 z dnia 23 czerwca 2016r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Dąbie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXVIII/231/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu