ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2017-12-21 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXI/255/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok XXXI/255/2017 Obowiązujący
32 2017-12-21 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXI/254/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2017 rok XXXI 254 2017 Obowiązujący
33 2017-10-26 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXX/253/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/208/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 marca 2017r.w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Dąbie zaliczanych do sektora finansów publicznych XXX/253/2017 Obowiązujący
34 2017-10-26 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXX/252/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Dąbie na lata 2017 - 2019. XXX/252/2017 Obowiązujący
35 2017-10-26 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XXX/251/2017 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" XXX/251/2017 Obowiązujący
36 2017-10-26 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXX/250/2017 w sprawie nadania statutu Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Dąbiu XXX/250/2017 Obowiązujący
37 2017-10-26 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXX/249/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie XXX/249/2017 Obowiązujący
38 2017-10-26 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXX/248/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dąbie XXX/248/2017 Obowiązujący
39 2017-10-26 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXX/247/2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dąbie lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg XXX/247/2017 Obowiązujący
40 2017-10-26 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXX/246/2017 zmieniająca Uchwałę Nr XVI/124/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie określenia i zasad poboru opłaty miejscowej oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso XXX/246/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu