ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
451 2012-12-20 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbie XXIV/148/12 Nieobowiązujący
452 2012-12-20 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze gminy Dąbie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXIV/147/12 Uchylony
453 2012-12-20 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Dąbie XXIV/146/12 Uchylony
454 2012-12-20 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbie XXIV/145/12 Zmieniony
455 2012-12-20 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Dąbie XXIV/144/12 Obowiązujący
456 2012-12-20 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbie XXIV/143/12 Nieobowiązujący
457 2012-12-20 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok XXIV/142/12 Obowiązujący
458 2012-12-20 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2012 rok XXIV/141/12 Obowiązujący
459 2012-11-29 Uchwała Rady Gminy Dąbie zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, lesnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia XXIII/140/12 Nieobowiązujący
460 2012-11-29 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie obwodów głosowania XXIII/139/12 Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu