Uchwały Rady Gminy - Gmina Dąbie
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
451 2012-10-25 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie wystąpienia Gminy Dąbie z Aglomeracji Krosno Odrzańskie XXI/130/12 Obowiązujący
452 2012-10-25 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dąbie XXI/129/12 Nieobowiązujący
453 2012-10-25 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego XXI/128/12 Obowiązujący
454 2012-09-20 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele XX/127/12 Obowiązujący
455 2012-09-20 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania XX/126/12 Obowiązujący
456 2012-09-20 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora, kierownika filii; ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbie XX/125/12 Nieobowiązujący
457 2012-09-20 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbie XX/124/12 Obowiązujący
458 2012-09-20 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam XX/123/12 Obowiązujący
459 2012-09-20 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami XX/122/12 Obowiązujący
460 2012-09-20 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Połupin XX/121/12 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu