ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
481 2012-10-25 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie XXI/134/12 Obowiązujący
482 2012-10-25 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013" XXI/133/12 Obowiązujący
483 2012-10-25 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie nadania nazwy ulicy w misjcowości Łagów XXI/132/12 Obowiązujący
484 2012-10-25 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gronów XXI/131/12 Obowiązujący
485 2012-10-25 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie wystąpienia Gminy Dąbie z Aglomeracji Krosno Odrzańskie XXI/130/12 Obowiązujący
486 2012-10-25 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dąbie XXI/129/12 Nieobowiązujący
487 2012-10-25 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego XXI/128/12 Obowiązujący
488 2012-09-20 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele XX/127/12 Obowiązujący
489 2012-09-20 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania XX/126/12 Obowiązujący
490 2012-09-20 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora, kierownika filii; ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbie XX/125/12 Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu