ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2017-06-01 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVII/213/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2017 - 2024 XXVII/213/2017 Obowiązujący
42 2017-06-01 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVII/212/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2017 rok. XXVII/212/2017 Obowiązujący
43 2017-06-01 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Nr XXVII/211/2017 Rady Gminy Dabie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbie za 2016 rok. XXVII/211/2017 Obowiązujący
44 2017-06-01 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVII/210/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbie za 2016 rok. XXVII/210/2017 Obowiązujący
45 2017-03-30 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXV/209/2017 w sprawie przyjęcia wniosku o odwołanie członka Rady Sołeckiej wsi Brzeźnica XXV/209/2017 Obowiązujący
46 2017-03-30 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXV/208/2017 w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Dąbie zaliczanych do sektora finansów publicznych XXV/208/2017 Zmieniony
47 2017-03-30 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXV/207/2017 w sprawie ustalenia zasad przejmowania przez Gminę urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały z własnych środków XXV/207/2017 Obowiązujący
48 2017-03-30 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXV/206/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/193/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 23 lutego 2017 w sprawie przyjęcia Statutu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” XXV/206/2017 Obowiązujący
49 2017-03-30 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXV/205/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/192/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie przystąpienia do Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” XXV/205/2017 Obowiązujący
50 2017-03-30 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXV/204/2017 w sprawie dostosowania sieci szkółpodstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe XXV/204/2017 Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu