ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
511 2012-03-27 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych XV/88/2012 Obowiązujący
512 2012-03-27 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie określenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Gminy Dąbie XV/87/2012 Nieobowiązujący
513 2012-03-27 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/223/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości XV/86/2012 Obowiązujący
514 2012-03-27 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego XV/85/2012 Obowiązujący
515 2012-03-27 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dąbie na 2013 r. środków stanowiących fundusz sołecki XV/84/2012 Obowiązujący
516 2012-03-27 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2012 - 2019 XV/83/2012 Obowiązujący
517 2012-03-27 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2012 rok XV/82/2012 Obowiązujący
518 2012-01-26 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2016 XIV/81/2012 Obowiązujący
519 2012-01-26 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 XIV/80/2012 Obowiązujący
520 2012-01-26 Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbie XIV/79/2012 Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu