ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 561
Data podjęcia
2012-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego
Nr aktu prawnego
XV/85/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 562
Data podjęcia
2012-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dąbie na 2013 r. środków stanowiących fundusz sołecki
Nr aktu prawnego
XV/84/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 563
Data podjęcia
2012-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2012 - 2019
Nr aktu prawnego
XV/83/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 564
Data podjęcia
2012-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2012 rok
Nr aktu prawnego
XV/82/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 565
Data podjęcia
2012-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2016
Nr aktu prawnego
XIV/81/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 566
Data podjęcia
2012-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012
Nr aktu prawnego
XIV/80/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 567
Data podjęcia
2012-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbie
Nr aktu prawnego
XIV/79/2012
Status
Nieobowiązujący
Lp: 568
Data podjęcia
2012-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia refundacji poniesionych kosztów w 2011r. z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele
Nr aktu prawnego
XIV/78/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 569
Data podjęcia
2012-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Dąbie oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom bezdomnym
Nr aktu prawnego
XIV/77/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 570
Data podjęcia
2012-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia " Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbie"
Nr aktu prawnego
XIV/76/2012
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji