ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2018-03-22 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXIII/279/2018 w sprawie przystąpienia Gminy Dąbie do klastra energii „Zielona elektromobilność” XXXIII/279/2018 Obowiązujący
52 2018-03-22 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXIII/278/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na własność Gminy Dąbie XXXIII/278/2018 Obowiązujący
53 2018-03-22 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXIII/277/2018 w sprawie podziału Gminy Dąbie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych XXXIII/277/2018 Obowiązujący
54 2018-03-22 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXIII/276/2018 w sprawie podziału gminy Dąbie na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. XXXIII/276/2018 Obowiązujący
55 2018-03-22 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXIII/275/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z  wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbie XXXIII/275/2018 Obowiązujący
56 2018-03-22 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXIII/274/2018 w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3b ustawy - Karta Nauczyciela XXXIII/274/2018 Obowiązujący
57 2018-03-22 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXIII/273/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbie XXXIII/273/2018 Obowiązujący
58 2018-03-22 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXIII/272/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu XXXIII/272/2018 Obowiązujący
59 2018-03-22 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXIII/271/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego w 2018 r. XXXIII/271/2018 Obowiązujący
60 2018-03-22 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXIII/270/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018 r. XXXIII/270/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu