ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2017-08-31 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXIX/235/2017 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbie Nr XVII/135/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbie XXIX/235/2017 Obowiązujący
52 2017-08-31 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dabie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2017 - 2024 XXIX/234/2017 Obowiązujący
53 2017-08-31 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2017 r. XXIX/233/2017 Obowiązujący
54 2017-06-29 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVIII/232/2017 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Dąbie Nr XVII/137/2016 z dnia 23 czerwca 2016r.w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Dąbie. XXVIII/232/2017 Obowiązujący
55 2017-06-29 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVIII/231/2017 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Dąbie Nr XVII/136/2016 z dnia 23 czerwca 2016r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Dąbie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXVIII/231/2017 Obowiązujący
56 2017-06-29 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVIII/230/2017 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Dąbie Nr XXIV/144/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Dąbie. XXVIII/230/2017 Obowiązujący
57 2017-06-29 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVIII/229/2017 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Dąbie Nr XXIV/145/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbie. XXVIII/229/2017 Obowiązujący
58 2017-06-29 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVIII/228/2017 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Dąbie Nr XVII/138/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbie. XXVIII/228/2017 Obowiązujący
59 2017-06-29 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVIII/227/2017 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Dąbie Nr XVII/139/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej XXVIII/227/2017 Obowiązujący
60 2017-06-29 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVIII/226/2017 w sprawie określenia górnej stawki opłaty za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport. XXVIII/226/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu