ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2017-06-29 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVIII/225/2017 w sprawie uchylenia w części uchwały Rady Gminy Dąbie Nr XVII/135/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbie. XXVIII/225/2017 Obowiązujący
62 2017-06-29 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVII/224/2017 w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Dąbie do zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR” XXVII/224/2017 Obowiązujący
63 2017-06-29 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVIII/223/2017 zmieniająca Uchwałę Nr XVI/125/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomosci przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Dąbie w ramach pomocy de minimis XXVIII/223/2017 Obowiązujący
64 2017-06-29 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVIII/222/2017 w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora; ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbie XXVIII/222/2017 Obowiązujący
65 2017-06-29 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVIII/221/2017 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbie XXVIII/221/2017 Obowiązujący
66 2017-06-29 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVIII/220/2017 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dąbie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych XXVIII/220/2017 Obowiązujący
67 2017-06-29 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVIII/219/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego XXVIII/219/2017 Obowiązujący
68 2017-06-29 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVIII/2018/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego w 2017 r. XXVIII/218/2017 Obowiązujący
69 2017-06-01 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XXVII/217/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/194/2017 z dnia 23 lutego 2017r. Rady Gminy Dąbie w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbie na lata 2017-2020 XXVII/217/2017 Obowiązujący
70 2017-06-01 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVII/216/2017 w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego XXVII/216/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu