ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2018-05-30 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała rady Gminy Dąbie Nr XXXV/283/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowie Gminy Dąbie za 2017 rok XXXV/283/2018 Obowiązujący
72 2018-05-30 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXV/282/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbie za 2017 rok XXXV/282/2018 Obowiązujący
73 2018-03-22 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXIII/281/2018 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Dąbie XXXIII/281/2018 Obowiązujący
74 2018-03-22 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXIII/280/2018 w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Dąbie w roku 2018 XXXIII/280/2018 Obowiązujący
75 2018-03-22 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXIII/279/2018 w sprawie przystąpienia Gminy Dąbie do klastra energii „Zielona elektromobilność” XXXIII/279/2018 Obowiązujący
76 2018-03-22 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXIII/278/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na własność Gminy Dąbie XXXIII/278/2018 Obowiązujący
77 2018-03-22 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXIII/277/2018 w sprawie podziału Gminy Dąbie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych XXXIII/277/2018 Obowiązujący
78 2018-03-22 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXIII/276/2018 w sprawie podziału gminy Dąbie na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. XXXIII/276/2018 Obowiązujący
79 2018-03-22 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXIII/275/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z  wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbie XXXIII/275/2018 Obowiązujący
80 2018-03-22 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXIII/274/2018 w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3b ustawy - Karta Nauczyciela XXXIII/274/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu