Uchwały Rady Gminy - Gmina Dąbie
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-06-29 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVIII/231/2017 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Dąbie Nr XVII/136/2016 z dnia 23 czerwca 2016r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Dąbie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXVIII/231/2017 Obowiązujący
82 2017-06-29 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVIII/230/2017 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Dąbie Nr XXIV/144/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Dąbie. XXVIII/230/2017 Obowiązujący
83 2017-06-29 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVIII/229/2017 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Dąbie Nr XXIV/145/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbie. XXVIII/229/2017 Obowiązujący
84 2017-06-29 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVIII/228/2017 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Dąbie Nr XVII/138/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbie. XXVIII/228/2017 Obowiązujący
85 2017-06-29 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVIII/227/2017 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Dąbie Nr XVII/139/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej XXVIII/227/2017 Obowiązujący
86 2017-06-29 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVIII/226/2017 w sprawie określenia górnej stawki opłaty za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport. XXVIII/226/2017 Obowiązujący
87 2017-06-29 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVIII/225/2017 w sprawie uchylenia w części uchwały Rady Gminy Dąbie Nr XVII/135/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbie. XXVIII/225/2017 Obowiązujący
88 2017-06-29 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVII/224/2017 w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Dąbie do zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR” XXVII/224/2017 Obowiązujący
89 2017-06-29 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVIII/223/2017 zmieniająca Uchwałę Nr XVI/125/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomosci przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Dąbie w ramach pomocy de minimis XXVIII/223/2017 Obowiązujący
90 2017-06-29 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVIII/222/2017 w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora; ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbie XXVIII/222/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu