ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-10-26 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXX/249/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie XXX/249/2017 Obowiązujący
82 2017-10-26 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXX/248/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dąbie XXX/248/2017 Obowiązujący
83 2017-10-26 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXX/247/2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dąbie lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg XXX/247/2017 Obowiązujący
84 2017-10-26 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXX/246/2017 zmieniająca Uchwałę Nr XVI/124/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie określenia i zasad poboru opłaty miejscowej oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso XXX/246/2017 Obowiązujący
85 2017-10-26 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XXX/245/2017 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskiei roboty budowlane w kościele filialnym w Nowym Zagórze stanowiącym zabytek wpisanydo rejestru zabytków pod numerem 3289 XXX/245/2017 Obowiązujący
86 2017-10-26 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XXX/244/2017 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskiei roboty budowlane w kościele w Kosierzu stanowiącym zabytek wpisanydo rejestru zabytków pod numerem 2125 XXX/244/2017 Obowiązujący
87 2017-10-26 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXX/243/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1143F na odcinku Lubiatów - trzebule" XXX 243 2017 Obowiązujący
88 2017-10-26 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXX/242/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2017 r. XXX 242 2017 Obowiązujący
89 2017-08-31 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXIX/241/2017 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych XXIX/241/2017 Obowiązujący
90 2017-08-31 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXIX/240/2017 w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Razem dla e-usług" nr WND-POWR.02.18.00-00-015/17. przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 XXIX/240/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu