ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-10-11 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XXXIX/329/2018 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiabezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbie na rok 2019" XXXIX/329/2018 Obowiązujący
2 2018-10-11 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XXXIX/328/2018 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dąbie XXXIX/328/2018 Obowiązujący
3 2018-10-11 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Nr XXXIX/327/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2018 - 2024 XXXIX/327/2018 Obowiązujący
4 2018-10-11 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXIX/326/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2018 r. XXXIX/326/2018 Obowiązujący
5 2018-09-27 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVIII/325/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Dąbie XXXVIII/325/2018 Obowiązujący
6 2018-09-27 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVIII/324/2018 w sprawie wystąpienia Gminy Dąbie ze Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska” XXXVIII/324/2018 Obowiązujący
7 2018-09-27 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVII/323/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbie XXXVII/323/2018 Obowiązujący
8 2018-09-27 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVIII/322/2018 w sprawie przyjęcia ’’Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” XXXVIII/322/2018 Obowiązujący
9 2018-09-27 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVIII/321/2018 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli XXXVIII/321/2018 Obowiązujący
10 2018-09-27 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVIII/320/2018 w sprawie nadania nazwy placowi w miejscowości Dąbie, Gmina Dąbie XXXVIII/320/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu