ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr VIII/39/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbieoraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Nr aktu prawnego
VIII/39/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr VIII/38/2019 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze
Nr aktu prawnego
VIII/38/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr VIII/37/2019 w sprawie zmiany uchwał w sprawie statutów sołectw
Nr aktu prawnego
VIII/37/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr VIII/36/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu
Nr aktu prawnego
VIII/36/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr VIII/35/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego w 2019 r.
Nr aktu prawnego
VIII/35/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr VIII/34/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2019 r.
Nr aktu prawnego
VIII/34/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr VIII/33/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2019 - 2024
Nr aktu prawnego
VIII/33/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr VIII/32/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbie za 2018 rok
Nr aktu prawnego
VIII/32/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr VIII/31/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dabie za 2018 rok.
Nr aktu prawnego
VIII/31/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr VIII/30/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dąbie
Nr aktu prawnego
VIII/30/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji