ˆ

Uchwały Rady Gminy

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-12-21 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXI/260/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2018 - 2024 XXXI/260/2017 Obowiązujący
2 2017-12-21 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXI/259/2017 Uchwała budżetowa Gminy Dąbie na 2018 r. XXXI/259/2017 Obowiązujący
3 2017-12-21 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXI/258/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Dąbie do roku 2025 XXXI/258/2017 Obowiązujący
4 2017-12-21 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXI/257/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok XXXI/257/2017 Obowiązujący
5 2017-12-21 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXI/256/2017 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dąbie na 2018 rok. XXXI/256/2017 Obowiązujący
6 2017-12-21 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXI/255/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok XXXI/255/2017 Obowiązujący
7 2017-12-21 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXI/254/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2017 rok XXXI 254 2017 Obowiązujący
8 2017-10-26 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXX/253/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/208/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 marca 2017r.w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Dąbie zaliczanych do sektora finansów publicznych XXX/253/2017 Obowiązujący
9 2017-10-26 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXX/252/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Dąbie na lata 2017 - 2019. XXX/252/2017 Obowiązujący
10 2017-10-26 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XXX/251/2017 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" XXX/251/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie