ˆ

Uchwały Rady Gminy

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-05-30 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXV/285/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2018 - 2024 XXXV/285/2018 Obowiązujący
2 2018-05-30 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała rady Gminy Dąbie Nr XXXV/284/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2018 rok XXXV/284/2018 Obowiązujący
3 2018-05-30 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała rady Gminy Dąbie Nr XXXV/283/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowie Gminy Dąbie za 2017 rok XXXV/283/2018 Obowiązujący
4 2018-05-30 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXV/282/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbie za 2017 rok XXXV/282/2018 Obowiązujący
5 2018-03-22 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXIII/281/2018 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Dąbie XXXIII/281/2018 Obowiązujący
6 2018-03-22 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXIII/280/2018 w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Dąbie w roku 2018 XXXIII/280/2018 Obowiązujący
7 2018-03-22 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXIII/279/2018 w sprawie przystąpienia Gminy Dąbie do klastra energii „Zielona elektromobilność” XXXIII/279/2018 Obowiązujący
8 2018-03-22 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXIII/278/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na własność Gminy Dąbie XXXIII/278/2018 Obowiązujący
9 2018-03-22 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXIII/277/2018 w sprawie podziału Gminy Dąbie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych XXXIII/277/2018 Obowiązujący
10 2018-03-22 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXIII/276/2018 w sprawie podziału gminy Dąbie na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. XXXIII/276/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie