ˆ

Uchwały Rady Gminy

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-09-27 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVIII/325/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Dąbie XXXVIII/325/2018 Obowiązujący
2 2018-09-27 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVIII/324/2018 w sprawie wystąpienia Gminy Dąbie ze Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska” XXXVIII/324/2018 Obowiązujący
3 2018-09-27 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVII/323/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbie XXXVII/323/2018 Obowiązujący
4 2018-09-27 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVIII/322/2018 w sprawie przyjęcia ’’Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” XXXVIII/322/2018 Obowiązujący
5 2018-09-27 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVIII/321/2018 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli XXXVIII/321/2018 Obowiązujący
6 2018-09-27 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVIII/320/2018 w sprawie nadania nazwy placowi w miejscowości Dąbie, Gmina Dąbie XXXVIII/320/2018 Obowiązujący
7 2018-09-27 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVIII/319/2018 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele filialnym w Trzebulach stanowiącym zabytek wpisany do rejestru zabytków pod numerem 289 XXXVIII/319/2018 Obowiązujący
8 2018-09-27 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVIII/318/2018 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele w Kosierzu stanowiącym zabytek wpisany do rejestru zabytków pod numerem 2125 XXXVIII/318/2018 Obowiązujący
9 2018-09-27 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVIII/317/2018 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele filialnym w Nowym Zagórze stanowiącym zabytek wpisany do rejestru zabytków pod numerem 3289 XXXVIII/317/2018 Obowiązujący
10 2018-09-27 Uchwała Rady Gminy Dąbie Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVIII/316/2018 o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Dąbie XXXVIII/316/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie