ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
1 Formularz B 2019-04-18 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punktu zbierania złomu na wydzielonej części dz.nr ewid. 102/2 w miejscowości Gronów, gmina Dabie
2 Formularz B 2019-04-05 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zebranych dowodach i materiałach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punktu zbierania złomu na wydzielonej części dz.nr ewid. 102/2 w miejscowości Gronów, gmina Dąbie
3 Formularz B 2019-03-14 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW i wysokości do 3 m na dz.nr ewid. 3/8 w miejscowości Brzeźnica, gmina Dąbie.
4 Formularz B 2019-03-04 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji wszczęciu postępowania administracyjnego, o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o terminie zgłaszania uwag i wniosków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punktu zbierania złomu na wydzielonej części dz.nr ewid. 102/2 w miejscowości Gronów, gmina Dąbie
5 Formularz A 2019-02-18 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3m na dz.nr ewid. 3/8 w miejscowości Brzeźnica, gmina Dąbie
6 Formularz B 2019-02-14 Decyzja w sprawie wydania pozwolenia na usunięcie 47 sztuk drzew z gatunku olcha czarna oraz zakrzaczeń z terenu działek stanowiących własność Skarbu Państwa, obręb Gola.
7 Formularz B 2019-02-07 Decyzja w sprawie wydania pozwolenia na usuniecie 63 szt. drzew w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych w obrębie Połupin.
8 Formularz A 2019-02-06 Wniosek w sprawie wydania pozwolenia na usuniecie 47 sztuk drzew z gatunku olcha czarna oraz zakrzaczeń z terenu działek stanowiących własność Skarbu Państwa, obręb Gola.
9 Formularz B 2019-02-05 Decyzja w sprawie wydania pozwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu linii brzegowej stawu w miejscowości Trzebule.
10 Formularz A 2019-01-29 Wniosek w sprawie wydania pozwolenia na usunięcie 63 szt., z terenu nieruchomości położonej w obrębie Połupin.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu