ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
1 Formularz B 2017-05-22 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz.nr ewid. 174/1 w miejscowości Pław, gmina Dąbie
2 Formularz B 2017-05-19 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz.nr ewid. 174/1 w miejscowości Pław, gmina Dąbie
3 Formularz B 2017-05-16 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dopuszczającego Stowarzyszenie TU JEST NASZ DOM z siedzibą w Lubiatowie, gmina Dąbie do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 budynków inwentarskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu hodowli indyków o maksymalnej obsadzie 864 DJP na dz.nr ewid. 401 w miejscowości Kosierz, gmina Dąbie
4 Formularz B 2017-05-12 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu pasa drogowego drogi powiatowej Bronków-Ciemnice, miejscowość Brzeźnica dz.nr 52.
5 Formularz A 2017-05-11 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu pasa drogowego drogi powiatowej nr 1147F Bronków-Ciemnice, miejscowość Brzeźnica dz. nr 52.
6 Formularz B 2017-04-20 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz.nr ewid. 174/1 w miejscowości Pław, gmina Dąbie
7 Formularz B 2017-04-18 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu działki nr 255/1 obręb Pław.
8 Formularz B 2017-04-18 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu działki nr 97 obręb Połupin.
9 Formularz B 2017-04-13 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu pasa drogowego drogi krajowej nr 32 dz. 311/2 obręb Dąbie.
10 Formularz B 2017-04-13 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości oznaczonej nu merem działki 315 w Gronowie.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu