ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
11 Formularz B 2018-05-17 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zastawki drewnianej trapezowej na Kanale Zimna Woda na dz.nr ewid. 4/22 w miejscowości Trzebule, gmina Dabie
12 Formularz B 2018-05-09 Obwieszczeni o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z parterową stacją transformatorową i infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 2 MW na dz.nr ewid. 252/7 w miejscowości Pław, gmina Dąbie
13 Formularz A 2018-05-08 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zastawki drewnianej trapezowej na dz.nr ewid. 4/22 w miejscowości Trzebule, gmina Dąbie
14 Formularz B 2018-05-02 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 104/2 w miejscowości Stary Zagór.
15 Formularz B 2018-04-27 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z gatunku topola kanadyjska z terenu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 170 , obręb Stary Zagór.
16 Formularz B 2018-04-24 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 285/5 obręb Dąbie.
17 Formularz B 2018-04-19 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla pzredsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z parterową stacją transformatorową i infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 2 MW na dz.nr ewid. 252/7 w miejscowości Pław, gmina Dąbie
18 Formularz B 2018-04-16 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku topola osika- 1 szt., pas drogi krajowej nr 32 działka numer 56/1 obręb Nowy Zagór.
19 Formularz A 2018-04-16 Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzew z gatunku wierzba-1sz., olcha - 1szt., z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 104/2 obręb Stary Zagór.
20 Formularz A 2018-04-13 Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzew stwarzających zagrożenie z terenu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 285/5 w miejscowości Dąbie.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu