ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
11 Formularz B 2018-11-30 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika retencyjnego "Orli Staw Lubiatów" na dz.nr ewid. 152/3, 146/1, 147 w miejscowości Lubiatów, gmina Dąbie
12 Formularz B 2018-11-27 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punktu zbierania złomu na dz.nr ewid. 102/2 w miejscowości Gronów, gmina Dąbie
13 Formularz B 2018-11-23 Decyzja w sprawie wydania pozwolenia na usunięcie drzewa gatunku dąb szypułkowy - 1 szt., z terenu pasa drogi wojewódzkiej nr 288, działka nr 105/2 miejscowość Dąbie.
14 Formularz B 2018-11-22 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zebranych dowodach i możliwościowi zapoznania się z materiałami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika retencyjnego "Orli Staw Lubiatów" na dz.nr ewid. 152/3, 146/1, 147 w miejscowości Lubiatów, gmina Dąbie
15 Formularz B 2018-11-20 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika retencyjnego "Orli Staw Lubiatów" na dz.nr ewid. 153/2, 146/1, 147 w miejscowości Lubiatów, gmina Dąbie
16 Formularz B 2018-11-08 Decyzja w sprawie wydania pozwolenia na usunięcia 1 szt. drzewa z gatunku dąb bezszypułkowy z terenu pasa drogi krajowej nr 32, miejscowość Łagów.
17 Formularz B 2018-11-08 Decyzja w sprawie wydania pozwolenia na usunięcie drzew z teremu działek oznaczonych numerami 285/4, 285/5, 285/6 obręb Dąbie Gmina Dąbie
18 Formularz A 2018-10-31 Wniosek w sprawie wydania pozwolenia na usunięcie drzew z terenu działek oznaczonych numerami 285/4/4, 285/5, 285/6 obręb Dąbie, gmina Dąbie.
19 Formularz B 2018-10-26 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z pogranicza pasa drogi krajowej nr 32, obręb Dąbie
20 Formularz A 2018-10-24 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punktu zbierania złomu na wydzielonej części dz.nr ewid. 102/2 w miejscowości Gronów, gmina Dąbie

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu