ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
31 Formularz B 2018-07-30 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zastawki drewnianej trapezowej na Kanale Zimna Woda na dz.nr ewid. 4/22 w miejscowości Trzebule, gmina Dąbie
32 Formularz B 2018-07-18 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zebraniu materiałów i możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zastawki drewnianej trapezowej na Kanale Zimna Woda na dz.nr ewi. 4/22 w miejscowości Trzebule, gmina Dąbie
33 Formularz B 2018-07-17 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zastawki trapezowej drewnianej na kanale Zimna Woda na dz.nr ewid. 4/22 w miejscowości Trzebule, gmina Dąbie, powiat krośnieński
34 Formularz A 2018-06-22 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku dąb z terenu pasa drogi krajowej nr 32, obręb Gronów
35 Formularz A 2018-06-11 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku sosna zwyczajna z terenu pasa drogi powiatowej obręb Trzebule, działka nr 264
36 Formularz B 2018-05-24 Decyzja w sprawie wydania pozwolenia na usunięcie drzewa z gatunku śliwa wiśniowa z terenu działki nr 160/3 Kosierz
37 Formularz B 2018-05-17 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zastawki drewnianej trapezowej na Kanale Zimna Woda na dz.nr ewid. 4/22 w miejscowości Trzebule, gmina Dabie
38 Formularz B 2018-05-09 Obwieszczeni o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z parterową stacją transformatorową i infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 2 MW na dz.nr ewid. 252/7 w miejscowości Pław, gmina Dąbie
39 Formularz A 2018-05-08 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zastawki drewnianej trapezowej na dz.nr ewid. 4/22 w miejscowości Trzebule, gmina Dąbie
40 Formularz B 2018-05-02 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 104/2 w miejscowości Stary Zagór.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu