ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
31 Formularz A 2017-09-28 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów Szymura Jerzy
32 Formularz B 2017-09-27 wycinka drzew
33 Formularz B 2017-09-21 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zastawki drewnianej trapezowej na Kanale Zimna Woda na dz.nr ewid. 4/22 w miejscowości Trzebule, gmina Dąbie
34 Formularz A 2017-09-13 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z pasa drogowego drogi krajowej nr 32, obręb Gronów, gmina Dąbie.
35 Formularz A 2017-09-12 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zastawki trapezowej na Kanale Zimna Woda na dz.nr ewid. 4/22 w miejscowości Trzebule, gmina Dąbie
36 Formularz A 2017-09-11 Wniosek w sprawie wycinki 4 sztuk drzew gatunku świerk
37 Formularz B 2017-08-22 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 drzew gatunku klon rosnących w pasie drogi wojewódzkiej nr 288, na dz. nr 234/4 obręb Lubiatów
38 Formularz A 2017-08-21 Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 17 szt. drzew gatunku klon rosnących w pasie drogi wojewódzkiej nr 288 na działkach nr 310 , obręb Kosierz, dz nr 221 i 234/3 obręb Lubiatów
39 Formularz B 2017-08-11 Zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku - wierzba z terenu dz. 290/1 w m. Trzebule
40 Formularz B 2017-08-11 Zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku dąb z terenu nieruchomości oznaczonej numere działki 125 obręb Trzebule

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu