ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
31 Formularz B 2018-03-12 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z parterową kontenerową stacją transformatorową i infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 2 MW na dz.nr ewid., 252/7 w miejscowości Pław, gmina Dąbie
32 Formularz B 2018-03-12 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 161 w miejscowości Dąbie, gmina Dąbie
33 Formularz A 2018-03-12 Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew z pasa drogowego drogi krajowej nr 32, od km 44+778 do km 44+817 strona lewa drogi, działka ewidencyjna numer 176/1, obręb Łagów gmina Dąbie.
34 Formularz B 2018-03-09 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzewa z terenu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 105 w miejscowości Połupin gmina Dabie
35 Formularz B 2018-03-07 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kurników do hodowli 22000 kur oraz budynku magazynowo - gospodarczego na dz.nr ewid. 136/13 w miejscowości Dąbie, gmina Dąbie
36 Formularz B 2018-03-07 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 63/2 obręb Nowy Zagór gmina Dąbie
37 Formularz A 2018-02-23 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu pasa drogi krajowej nr 32, strona lewa działka ewidencyjna nr 56/1 obręb Nowy Zagór gmina Dąbie
38 Formularz A 2018-02-23 Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na wycięcie drzew z terenu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 161 w miejscowości Dąbie
39 Formularz A 2018-02-21 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 105 w miejscowości Połupin Gmina Dąbie
40 Formularz A 2018-02-21 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z parterową kontenerową stacją transformatorową i infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 2 MW na dz.nr ewid. 252/7 w miejscowości Płąw, gmina Dąbie

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu