ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
41 Formularz B 2018-04-27 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z gatunku topola kanadyjska z terenu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 170 , obręb Stary Zagór.
42 Formularz B 2018-04-24 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 285/5 obręb Dąbie.
43 Formularz B 2018-04-19 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla pzredsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z parterową stacją transformatorową i infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 2 MW na dz.nr ewid. 252/7 w miejscowości Pław, gmina Dąbie
44 Formularz B 2018-04-16 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku topola osika- 1 szt., pas drogi krajowej nr 32 działka numer 56/1 obręb Nowy Zagór.
45 Formularz A 2018-04-16 Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzew z gatunku wierzba-1sz., olcha - 1szt., z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 104/2 obręb Stary Zagór.
46 Formularz A 2018-04-13 Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzew stwarzających zagrożenie z terenu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 285/5 w miejscowości Dąbie.
47 Formularz B 2018-04-12 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Dąbie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z parterową , kontenerową stacją transformatorową i infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 2 MW na dz.nr ewid. 252/7 w miejscowości Pław, gmina Dąbie, powiat krośnieński
48 Formularz B 2018-04-12 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew z gatunku topola kanadyjska z pasa drogowego drogi krajowej nr 32. Działka ewidencyjna numer 176/1 miejscowość Łagów.
49 Formularz B 2018-04-10 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu drogi powiatowej nr 1147 F Bronków-Ciemnice, miejscowość Brzeźnica działka nr 52, obręb Brzeźnica.
50 Formularz B 2018-04-10 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu drogi powiatowej nr 1147F Bronków-Ciemnice miejscowość Dąbie działka nr 315/4 obręb Dąbie

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu