ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
41 Formularz B 2017-12-28 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na wycięcie drzew z pasa drogi krajowej nr 32, km 36+860 strona lewa, działka ewidencyjna nr 311/2, obręb Dąbie gmina Dąbie.
42 Formularz B 2017-12-27 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na wycięcie drzew z terenu działki ewidencyjnej numer 24/4 obręb Szczawno Gmina Dąbie.
43 Formularz A 2017-12-22 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
44 Formularz A 2017-12-13 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew z terenu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 199/1, obręb Gronów Gmina Dąbie.
45 Formularz B 2017-12-07 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie stacji paliw płynnych na dz.nr ewid. 65/4, 65/5 w miejscowości Nowy Zagór, gmina Dabie
46 Formularz B 2017-12-07 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych na dz.nr ewid. 65/4, 65/5 w miejscowości Nowy Zagór, gmina Dąbie
47 Formularz A 2017-11-29 Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 24/4 w miejscowości Szczawno, obręb Szczawno, gmina Dąbie.
48 Formularz B 2017-11-28 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew z terenu działki nr 14/1 obręb Brzeźnica, Gmina Dąbie.
49 Formularz B 2017-11-14 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o określeniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych na dz.nr ewid. 65/4, 65/5 w miejscowości Nowy Zagór, gmina Dąbie
50 Formularz A 2017-11-13 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych na dz.nr ewid. 65/4, 65/5 w miejscowości Nowy Zagór, gmina Dąbie

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu