ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
61 Formularz A 2017-11-07 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z pasa drogowego drogi krajowej nr 32, od km 36+154 do km 36+223, działka ewidencyjna numer 311/2, obręb Dąbie, gmina Dąbie.
62 Formularz A 2017-11-07 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z pasa drogowego drogi krajowej nr 32, km 42+410 strona prawa, działka ewidencyjna numer 182, obręb Gronów, gmina Dąbie.
63 Formularz A 2017-11-06 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z pasa drogowego drogi krajowej nr 32, km 36+860 strona lewa, działka ewidencyjna numer 311/2, obręb Dąbie, gmina Dąbie.
64 Formularz B 2017-10-25 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gatunku modrzew z terenu działki nr 112/3 obręb Brzeźnica
65 Formularz B 2017-10-25 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzew z terenu działki 147/45 obręb Łagów
66 Formularz B 2017-10-19 Wydanie decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na wycinkę 2 drzew gatunku świerk, obręb Gola Gmina Dąbie
67 Formularz B 2017-10-17 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk z terenu nieruchomości oznaczonej numerem 156/1 Jerzego Szymura
68 Formularz A 2017-10-17 Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 2 drzew gatunku modrzew obręb Brzeźnica Gmina Dąbie
69 Formularz A 2017-10-17 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Świerk obręb Brzeźnica Gmina Dąbie
70 Formularz B 2017-10-16 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie zastawki drewnianej trapezowej na Kanale Zimna Woda na dz.nr ewid. 4/22 w miejscowości Trzebule, gmina Dąbie

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu