ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
81 Formularz A 2017-01-31 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 0,8 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz.nr ewid. 24/8 w miejscowości Nowy Zagór, gmina Dąbie
82 Formularz A 2017-01-31 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 0,8 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz.nr ewid. 24/10 w miejscowości Nowy Zagór, gmina Dąbie
83 Formularz B 2017-01-13 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu warsztatu samochodowego blacharsko - lakierniczego na dz.nr ewid. 83/21 w miejscowości Dąbie, gmina Dąbie
84 Formularz B 2017-01-13 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu warsztatu samochodowego blacharsko - lakierniczego na dz.nr ewid. 83/21 w miejscowości Dąbie, gmina Dąbie
85 Formularz A 2016-12-22 Wniosek o zmianę decyzji za zgodą stron.
86 Formularz B 2016-12-22 Zmiana decyzji za zgodą stron.
87 Formularz B 2016-12-21 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu warsztatu samochodowego blacharsko - lakierniczego na dz.nr ewid. 83/21 w miejscowości Dąbie, gmina Dąbie
88 Formularz B 2016-12-16 Zezwolenie na usunięcie drzew i zakrzaczeń z terenu nieruchomości oznaczonej numerem działki 100/10 obręb Nowy Zagór.
89 Formularz B 2016-12-16 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu nieruchomości oznaczonej numerem działki 67/1 obręb Gronów.
90 Formularz B 2016-12-15 Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu pasa drogowego drogi krajowej nr 29 i 32 obręb Połupin i obręb Dąbie.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu