ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
81 Formularz B 2017-10-19 Wydanie decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na wycinkę 2 drzew gatunku świerk, obręb Gola Gmina Dąbie
82 Formularz B 2017-10-17 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk z terenu nieruchomości oznaczonej numerem 156/1 Jerzego Szymura
83 Formularz A 2017-10-17 Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 2 drzew gatunku modrzew obręb Brzeźnica Gmina Dąbie
84 Formularz A 2017-10-17 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Świerk obręb Brzeźnica Gmina Dąbie
85 Formularz B 2017-10-16 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie zastawki drewnianej trapezowej na Kanale Zimna Woda na dz.nr ewid. 4/22 w miejscowości Trzebule, gmina Dąbie
86 Formularz B 2017-10-16 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zastawki drewnianej trapezowej na Kanale Zimna Woda na dz.nr ewid. 4/22 w miejscowości Trzebule, gmina Dabie
87 Formularz A 2017-10-16 Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew gatunku modrzew,dąb obręb Łagów Gmina Dąbie
88 Formularz A 2017-10-16 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk z terenu działki nr 15/1 obręb Brzeźnica
89 Formularz A 2017-09-29 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów obręb Gola Majda Elżbieta
90 Formularz B 2017-09-28 Decyzja w sprawie wycinki 17szt. drzew

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu