ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
81 Formularz A 2017-05-11 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu pasa drogowego drogi powiatowej nr 1147F Bronków-Ciemnice, miejscowość Brzeźnica dz. nr 52.
82 Formularz B 2017-04-20 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz.nr ewid. 174/1 w miejscowości Pław, gmina Dąbie
83 Formularz B 2017-04-18 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu działki nr 255/1 obręb Pław.
84 Formularz B 2017-04-18 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu działki nr 97 obręb Połupin.
85 Formularz B 2017-04-13 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu pasa drogowego drogi krajowej nr 32 dz. 311/2 obręb Dąbie.
86 Formularz B 2017-04-13 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości oznaczonej nu merem działki 315 w Gronowie.
87 Formularz A 2017-04-13 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz.nr ewid. 174/1 w miejscowości Pław, gmina Dąbie
88 Formularz B 2017-04-10 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania, zawieszeniu i wznowieniu postępowania, o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającej na budowie 4 budynków inwentarskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu hodowli indyków o maksymalnej obsadzie 864 DJP na dz.nr ewid. 401 w miejscowości Kosierz, gmina Dąbie
89 Formularz A 2017-04-10 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 315 obręb Gronów.
90 Formularz B 2017-04-07 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu postanowienia w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 budynków inwentarskich wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w celu hodowli indyków o maksymalnej obsadzie 864 DJP na dz.nr ewid. 401 w miejscowości Kosierz, gmina Dąbie

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu