ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
81 Formularz A 2016-12-12 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości oznaczonej nr dz. 67/1 obręb Gronów.
82 Formularz B 2016-12-08 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 budynków inwentarskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu hodowli indyków o maksymalnej obsadzie 864 DJP na dz.nr ewid. 401 w miejscowości Kosierz, gmina Dąbie do czasu przedłożenia p[rzez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
83 Formularz B 2016-12-08 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu postanowienia w sprawie ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 budynków inwentarskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu hodowli indyków o maksymalnej obsadzie 864 DJP na dz.nr ewid. 401 w miejscowości Kosierz, gmina Dabie
84 Formularz B 2016-12-06 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu gruntu rolnego na dz.nr ewid. 285/1 w miejscowości Kosierz, gmina Dąbie
85 Formularz A 2016-12-06 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu warsztatu samochodowego blacharsko - lakierniczego na dz.nr ewid. 83/21 w miejscowości Dąbie, gmina Dąbie
86 Formularz A 2016-12-01 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu dz. nr 100/10 obręb Nowy Zagór.
87 Formularz B 2016-11-15 Decyzja zezwalająca na usuniecie drzew z terenu działki nr 68 w Gronowie.
88 Formularz B 2016-11-14 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 budynków inwentarskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu hodowli indyków o maksymalnej obsadzie 864 DJP na dz.nr ewid. 401 w miejscowości Kosierz, gmina Dąbie
89 Formularz B 2016-11-10 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zebranym materiale dowodowym oraz o możliwości zapoznania się z materiałami w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu gruntu rolnego na dz.nr ewid. 285/1 w miejscowości Kosierz, gmina Dąbie
90 Formularz A 2016-11-08 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu dz. nr 124/14 obręb Nowy Zagór.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu