ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
81 Formularz A 2017-06-06 Wniosek o uzyskanie zezwolenia na działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
82 Formularz B 2017-05-31 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na dz.nr ewid. 174/1 w miejscowości Pław, gmina Dąbie
83 Formularz A 2017-05-30 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki nr 199/1 obręb Gronów.
84 Formularz B 2017-05-22 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz.nr ewid. 174/1 w miejscowości Pław, gmina Dąbie
85 Formularz B 2017-05-19 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz.nr ewid. 174/1 w miejscowości Pław, gmina Dąbie
86 Formularz B 2017-05-16 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dopuszczającego Stowarzyszenie TU JEST NASZ DOM z siedzibą w Lubiatowie, gmina Dąbie do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 budynków inwentarskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu hodowli indyków o maksymalnej obsadzie 864 DJP na dz.nr ewid. 401 w miejscowości Kosierz, gmina Dąbie
87 Formularz B 2017-05-12 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu pasa drogowego drogi powiatowej Bronków-Ciemnice, miejscowość Brzeźnica dz.nr 52.
88 Formularz A 2017-05-11 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu pasa drogowego drogi powiatowej nr 1147F Bronków-Ciemnice, miejscowość Brzeźnica dz. nr 52.
89 Formularz B 2017-04-20 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz.nr ewid. 174/1 w miejscowości Pław, gmina Dąbie
90 Formularz B 2017-04-18 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu działki nr 255/1 obręb Pław.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu