ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
81 Formularz B 2017-12-07 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych na dz.nr ewid. 65/4, 65/5 w miejscowości Nowy Zagór, gmina Dąbie
82 Formularz A 2017-11-29 Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 24/4 w miejscowości Szczawno, obręb Szczawno, gmina Dąbie.
83 Formularz B 2017-11-28 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew z terenu działki nr 14/1 obręb Brzeźnica, Gmina Dąbie.
84 Formularz B 2017-11-14 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o określeniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych na dz.nr ewid. 65/4, 65/5 w miejscowości Nowy Zagór, gmina Dąbie
85 Formularz A 2017-11-13 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych na dz.nr ewid. 65/4, 65/5 w miejscowości Nowy Zagór, gmina Dąbie
86 Formularz A 2017-11-08 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów z terenu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 14/1 obręb Brzeźnica.
87 Formularz A 2017-11-07 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z pasa drogowego drogi krajowej nr 32, od km 36+154 do km 36+223, działka ewidencyjna numer 311/2, obręb Dąbie, gmina Dąbie.
88 Formularz A 2017-11-07 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z pasa drogowego drogi krajowej nr 32, km 42+410 strona prawa, działka ewidencyjna numer 182, obręb Gronów, gmina Dąbie.
89 Formularz A 2017-11-06 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z pasa drogowego drogi krajowej nr 32, km 36+860 strona lewa, działka ewidencyjna numer 311/2, obręb Dąbie, gmina Dąbie.
90 Formularz B 2017-10-25 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gatunku modrzew z terenu działki nr 112/3 obręb Brzeźnica

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu