Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 10725

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 17911
Statut Gminy 5795
Urząd Gminy 14345
Regulamin organizacyjny 735
Regulamin udzielania zamówień 98
Jednostki pomocnicze 8424
Statuty Sołectw 464
Jednostki organizacyjne 8954
Budżet Gminy 20706
Majątek Gminy 2504
BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu 196
BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu 21
adresy skrytek e-puap 1608
Wybory samorządowe 1515

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia, obwieszczenia 250863
Nabory na wolne stanowiska urzędnicze 45662
Aktualne 14257
W toku 26008
Wyniki 46827
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 3212
Nabór na Ławników Sądowych 450
Zamówienia publiczne 128663
Plan postępowań o udzielenie zamówień 42
Do 30.000 euro 92018
Przetargi 95196
Co i jak załatwić 67741
Uchwały Rady Gminy 158313
Apele 671
Wybory 4941
Wybory do Parlamentu Europejskiego 174
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1541
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 131
Wybory Sołtysów 3968
Wybory Sołtysów 2019 1245
Wybory Sołtysów 2015 456
Wybory Samorządowe 68
Wybory Samorządowe 2018 627
Wybory Samorządowe 2014 457
Wybory parlamentarne 3920
Wybory parlamentarne 2019 871
Wybory parlamentarne 2015 245
Wybory Uzupełniające 1138
Wybory prezydenckie 5204
Referendum Ogólnokrajowe 3460
Gospodarka przestrzenna 9111
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ciemnice 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szczawno 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Połupin 0
Miejscowy plan zagospodarowania terenów dla części obrębów geodezyjnych: Połupin, Szczawno, Ciemnice 0
Oświadczenia majątkowe 104293
złożone od roku 2012 25179
Podatki i opłaty 34480
Ochrona środowiska 3124
Jakość wody 3983
Gospodarka odpadami 2311
Działalność Rady Gminy kadencja 2018-2023 1117
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2018-2023 443
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy kadencji 2018-2023 334
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy kadencji 2018-2023 469
Radni Gminy Dąbie 263
Interpelacje i zapytania radnych 235
Andrzejuk Zbigniew 346
Dudek Piotr 269
Gołębiowski Remigiusz 265
Jończyk Wiesław 230
Kostura Andrzej 118
Kuba – Wysokińska Izabela 153
Małysa Mariusz 235
Miechowicz Aleksandra 119
Piec Bartosz 520
Rewers - Polewka Helena 212
Suder Damian 198
Szymczak Maria 111
Węgrzyn Zbigniew 134
Wilencewicz Lidia 647
Klub Radnych Prospołeczni dla Mieszkańców Gminy 427
Transmisje obrad 0
Wyniki Głosowań 588
E-Sesja - Archiwum 0
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy 202
Działalność Rady Gminy 11283
Kadencja 2014-2018 7010
Kadencja 2010-2014 2519
E-SESJA 0
Kontrole, nadzór 23298
Organizacje pozarządowe 17141
Dziennik Ustaw 47
Archiwum SIWZ 11788
Monitor Polski 57
Rejestry, ewidencje 5439
Rejestr działalności regulowanej 3465
Rejestr informacji o środowisku 158552
Rejestr instytucji kultury 2432
Działalność lobbingowa 1601
Rządowe Centrum Legislacji 57
Petycje 1153
rok 2015 313
Petycje do Wójta Gminy 7644
Petycje do Rady Gminy 931
Prawo do tłumacza języka migowego 914
Porozumienia Międzygminne 1042
Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania 1507
Udostępnianie informacji publicznej 1401
Oświadczenia 1601
Sprawozdania 7570
Konsultacje Społeczne 906
RODO 997
Raport o stanie Gminy Dąbie 268

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1
Formaty plików 4101
Redakcja biuletynu 9185
Kontakt 19976
Rejestr zmian 208715
Mapa serwisu 2161
Statystyki 2109
Kanały RSS 1644