Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 10697

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 17331
Statut Gminy 5536
Urząd Gminy 13568
Regulamin organizacyjny 612
Regulamin udzielania zamówień 65
Jednostki pomocnicze 8134
Statuty Sołectw 307
Jednostki organizacyjne 8596
Budżet Gminy 18378
Majątek Gminy 2415
BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu 193
BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu 16
adresy skrytek e-puap 1454
Wybory samorządowe 1329

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia, obwieszczenia 236613
Nabory na wolne stanowiska urzędnicze 42385
Aktualne 13566
W toku 25222
Wyniki 44076
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 2941
Nabór na Ławników Sądowych 245
Zamówienia publiczne 118591
Do 30.000 euro 84719
Przetargi 90194
Co i jak załatwić 64395
Uchwały Rady Gminy 146413
Apele 589
Wybory 4641
Wybory do Parlamentu Europejskiego 84
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 821
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 62
Wybory Sołtysów 3898
Wybory Sołtysów 2019 1004
Wybory Sołtysów 2015 111
Wybory Samorządowe 37
Wybory Samorządowe 2018 252
Wybory Samorządowe 2014 148
Wybory parlamentarne 3730
Wybory parlamentarne 2019 3
Wybory parlamentarne 2015 2
Wybory Uzupełniające 800
Wybory prezydenckie 4973
Referendum Ogólnokrajowe 3263
Gospodarka przestrzenna 8475
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ciemnice 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szczawno 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Połupin 0
Miejscowy plan zagospodarowania terenów dla części obrębów geodezyjnych: Połupin, Szczawno, Ciemnice 0
Oświadczenia majątkowe 96667
złożone od roku 2012 21932
2004 - 2011 1931
Podatki i opłaty 32877
Ochrona środowiska 2927
Jakość wody 3531
Gospodarka odpadami 2157
Działalność Rady Gminy kadencja 2018-2023 859
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2018-2023 327
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy kadencji 2018-2023 242
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy kadencji 2018-2023 289
Radni Gminy Dąbie 168
Interpelacje i zapytania radnych 170
Andrzejuk Zbigniew 252
Dudek Piotr 165
Gołębiowski Remigiusz 180
Jończyk Wiesław 137
Kostura Andrzej 77
Kuba – Wysokińska Izabela 104
Małysa Mariusz 130
Miechowicz Aleksandra 80
Piec Bartosz 270
Rewers - Polewka Helena 123
Suder Damian 114
Szymczak Maria 68
Węgrzyn Zbigniew 87
Wilencewicz Lidia 383
Klub Radnych Prospołeczni dla Mieszkańców Gminy 154
Transmisje obrad 0
Wyniki Głosowań 288
E-Sesja - Archiwum 0
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy 119
Działalność Rady Gminy 11162
Kadencja 2014-2018 6714
Kadencja 2010-2014 2341
E-SESJA 0
Kontrole, nadzór 22283
Organizacje pozarządowe 12114
Archiwum BIP 10
Dziennik Ustaw 43
Archiwum SIWZ 11157
Monitor Polski 53
Rejestry, ewidencje 5276
Rejestr działalności regulowanej 3309
Rejestr informacji o środowisku 147647
Rejestr instytucji kultury 2330
Działalność lobbingowa 1454
Rządowe Centrum Legislacji 55
Petycje 997
rok 2015 280
Petycje do Wójta Gminy 6582
Petycje do Rady Gminy 536
Prawo do tłumacza języka migowego 837
Porozumienia Międzygminne 940
Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania 1417
Udostępnianie informacji publicznej 1298
Oświadczenia 1454
Sprawozdania 6794
Konsultacje Społeczne 730
RODO 744
Raport o stanie Gminy Dąbie 136

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1
Formaty plików 3925
Redakcja biuletynu 9046
Kontakt 18882
Rejestr zmian 198860
Mapa serwisu 2069
Statystyki 2034
Kanały RSS 1578