ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-10-12 2018-10-19 15:30:00 Zaproszenie do złożenia oferty Dot. zadania pn. Wykonanie przeglądów stanu technicznego obiektów komunalnych będących we władaniu Gminy Dąbie. ogłoszony
 • Zaproszenie do złożenia oferty Dot. zadania pn. Wykonanie przeglądów stanu technicznego obiektów komunalnych będących we władaniu Gminy Dąbie. (PDF, 282.6 KiB)
2 2018-10-10 2018-10-18 09:00:00 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budynek turystyczno – wypoczynkowy z funkcją zebrań wiejskich wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Lubiatowie, Gmina Dąbie, Pow. Krośnieński , Woj. Lubuskie” ogłoszony
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ PEŁNIENIA FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO (PDF, 990.8 KiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY - NADZÓR INWESTORSKI (DOCX, 80.1 KiB)
 • Sprostowanie do zapytania ofertowego z dnia 10.10.2018r. (PDF, 309 KiB) (PDF, 309 KiB)
3 2018-10-05 2018-10-23 09:30:00 WYKONANIE III ETAPU W ZAKRESIE MONTAŻU ROLET ZEWNĘTRZNYCH DLA INWESTYCJI: „Remont Budynku Urzędu Gminy Dąbie – Nadbudowa i Przebudowa, Pow. Krośnieński, Woj. Lubuskie”. ogłoszony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane (PDF, 198.8 KiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY (DOC, 55 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU (DOCX, 19.1 KiB)
 • OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 39.5 KiB)
 • KOSZTORYS OFERTOWY (PDF, 73 KiB)
 • Projekt Budowlano-wykonawczy (ZIP, 7 MiB)
 • Projekt Budowlano-wykonawczy (ZIP, 31.4 MiB)
 • SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ZIP, 9 MiB)
 • PISMO PROJEKTANTA (PDF, 292.3 KiB)
 • POZWOLENIE NA BUDOWE (PDF, 1.4 MiB)
 • UMOWA I KARTA GWARANCYJNA (ZIP, 52.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 9.4 MiB)
 • Klauzula informacyjna z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (DOCX, 21 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu