ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-01-10 2018-01-19 09:00:00 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: "Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Pław, Gmina Dąbie, woj. lubuskie" rozstrzygnięty
 • Nadzór inwestorski (PDF, 1.8 MiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 79.6 KiB)
 • Wynik Postepowania (PDF, 782.4 KiB)
2 2017-12-14 2017-12-29 08:30:00 Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pław, gm. Dąbie rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 9.9 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 31.3 KiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY (DOC, 45 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (DOCX, 19 KiB)
 • OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 15.9 KiB)
 • OŚWIADCZENIE NA TEMAT WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH (DOC, 24 KiB)
 • Kosztorysy (RAR, 1.8 MiB)
 • umowa z gwarancja (ZIP, 71.3 KiB)
 • Dokumentacja projektowa Oczyszczalnia ścieków w m. Pław (RAR, 344.1 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 802.9 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 447.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 813.7 KiB)
3 2017-11-15 2017-12-01 08:30:00 Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pław, gm. Dąbie w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 86 KiB)
 • SIWZ (PDF, 9.6 MiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY (DOC, 45 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (DOCX, 19 KiB)
 • OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 15.9 KiB)
 • OŚWIADCZENIE NA TEMAT WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH (DOC, 24 KiB)
 • Kosztorysy (RAR, 1.8 MiB)
 • umowa z gwarancja (ZIP, 71.3 KiB)
 • Dokumentacja projektowa Oczyszczalnia ścieków w m. Pław (RAR, 344.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr.1 (PDF, 104.1 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR.2 (PDF, 96.5 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR.3 (PDF, 95.1 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 405.4 KiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY (Poprawiony) (DOC, 45 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 376.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 443.6 KiB)
4 2017-06-27 2017-07-12 08:30:00 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Lubiatów, Łagów, Trzebule, na terenie Gminy Dąbie w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 208.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.1 MiB)
 • Załączniki (ZIP, 17.4 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 726.1 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 1.3 MiB)
5 2017-05-29 2017-06-26 08:30:00 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Lubiatów, Łagów, Trzebule, na terenie Gminy Dąbie, w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 213 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.1 MiB)
 • Załączniki (ZIP, 17.6 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 875.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 1.2 MiB)
6 2017-05-15 2017-05-29 08:30:00 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 28.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 9.4 MiB)
 • Załącznik 1 do SWIZ (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik 2 do SWIZ (DOCX, 19.1 KiB)
 • Załącznik 3 do SWIZ (DOCX, 15.8 KiB)
 • Załączniki 1-9 (ZIP, 23.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 219 KiB)
 • Wyjasnienia do SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 454 KiB)
 • Wyjaśnienia SWIZ(2) (PDF, 475.8 KiB)
 • Wyjaśnienia SWIZ(3) (PDF, 931.2 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 413.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 789.5 KiB)
7 2017-05-12 2017-05-30 08:30:00 Przebudowa drogi gminnej Krosno Odrzańskie Nowy Zagór rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 205.6 KiB)
 • SWIZ (PDF, 8.9 MiB)
 • Załączniki (ZIP, 20.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 490.5 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 395.2 KiB)
 • Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 966.4 KiB)
8 2017-03-16 2017-03-31 08:30:00 Budowa sieci wodociągowej tranzytowej od skrzyżowania dróg powiatowych w Brzeźnicy do istniejącej stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.5 MiB)
 • SWIZ (PDF, 9.2 MiB)
 • Załączniki 1-8 (ZIP, 238.3 KiB)
 • Załącznik 9 (ZIP, 19.9 MiB)
 • Wyjasnienia do SIWZ (PDF, 443.1 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 470 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 812.6 KiB)
9 2016-12-14 2016-12-22 08:30:00 Świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do i ze szkół z terenu Gminy Dąbie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 170.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 10 MiB)
 • Załączniki (ZIP, 76.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWIZ (PDF, 326.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOCX, 19.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOCX, 14.9 KiB)
 • INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT (PDF, 356.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 772.6 KiB)
10 2016-11-21 2016-11-30 08:30:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych z terenu Gm. Dąbie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 171.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 10 MiB)
 • Załączniki (ZIP, 573.8 KiB)
 • INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT (PDF, 378.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 198.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu