Archiwalne zamówienia publiczne - Gmina Dąbie
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-08-01 2018-08-14 08:30:00 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w toku
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (PDF, 192.2 KiB)
 • SIWZ Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (PDF, 8.9 MiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY (DOC, 53 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU (DOCX, 18.9 KiB)
 • OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 15.9 KiB)
 • Klauzula informacyjna z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (DOCX, 20.6 KiB)
 • Inna informacja dokumentacyjna (ZIP, 10.5 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. (ZIP, 1.8 MiB)
 • Sprawozdania 2017r. (RAR, 8.9 MiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 414.8 KiB)
2 2018-05-08 2018-05-17 08:30:00 Dostawa samochodu pożarniczego typ średni z napędem 4x4 z funkcją ograniczania stref skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawnie, Gmina Dąbie, woj. Lubuskie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 192.2 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DNIA 8 MAJA 2018 (PDF, 96.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 8.2 MiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY (DOC, 45.5 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU (DOCX, 19.1 KiB)
 • OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 15.9 KiB)
 • SPECYFIKACJA TECHNICZNA (DOC, 110 KiB)
 • PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU (DOC, 28.5 KiB)
 • UMOWA -projekt (DOCX, 27.8 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DNIA 14 MAJA 2018 I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Z DNIA 14 MAJA 2018 (PDF, 919.7 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 341.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 693.8 KiB)
3 2018-02-21 2018-03-02 13:22:00 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: " Przebudowa drogi gminnej w m. Brzeźnica, Gmina Dąbie, woj. lubuskie". rozstrzygnięty
 • Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: " Przebudowa drogi gminnej w m. Brzeźnica, Gmina Dąbie, woj. lubuskie". (PDF, 1.6 MiB)
 • Informacja o wyniku postępowania. (PDF, 998.6 KiB)
4 2018-01-29 2018-02-15 08:30:00 Przebudowa drogi gminnej w m. Brzeźnica, na terenie Gminy Dąbie, woj. lubuskie rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 9.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 196.2 KiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY (DOC, 45.5 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU (DOCX, 19 KiB)
 • OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 15.7 KiB)
 • Dokumentacja projektowa Przebudowa drogi gminnej w m. Brzeźnica, na terenie Gminy Dąbie, woj. lubuskie (ZIP, 27.9 MiB)
 • Umowa (DOCX, 50.7 KiB)
 • umowa z gwarancja (DOCX, 26.8 KiB)
 • Przedmiary (DOCX, 12.4 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 421.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 761.4 KiB)
5 2018-01-10 2018-01-19 09:00:00 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: "Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Pław, Gmina Dąbie, woj. lubuskie" rozstrzygnięty
 • Nadzór inwestorski (PDF, 1.8 MiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 79.6 KiB)
 • Wynik Postepowania (PDF, 782.4 KiB)
6 2017-12-14 2017-12-29 08:30:00 Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pław, gm. Dąbie rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 9.9 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 31.3 KiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY (DOC, 45 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (DOCX, 19 KiB)
 • OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 15.9 KiB)
 • OŚWIADCZENIE NA TEMAT WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH (DOC, 24 KiB)
 • Kosztorysy (RAR, 1.8 MiB)
 • umowa z gwarancja (ZIP, 71.3 KiB)
 • Dokumentacja projektowa Oczyszczalnia ścieków w m. Pław (RAR, 344.1 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 802.9 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 447.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 813.7 KiB)
7 2017-11-15 2017-12-01 08:30:00 Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pław, gm. Dąbie unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 86 KiB)
 • SIWZ (PDF, 9.6 MiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY (DOC, 45 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (DOCX, 19 KiB)
 • OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 15.9 KiB)
 • OŚWIADCZENIE NA TEMAT WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH (DOC, 24 KiB)
 • Kosztorysy (RAR, 1.8 MiB)
 • umowa z gwarancja (ZIP, 71.3 KiB)
 • Dokumentacja projektowa Oczyszczalnia ścieków w m. Pław (RAR, 344.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr.1 (PDF, 104.1 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR.2 (PDF, 96.5 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR.3 (PDF, 95.1 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 405.4 KiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY (Poprawiony) (DOC, 45 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 376.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 443.6 KiB)
8 2017-06-27 2017-07-12 08:30:00 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Lubiatów, Łagów, Trzebule, na terenie Gminy Dąbie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 208.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.1 MiB)
 • Załączniki (ZIP, 17.4 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 726.1 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 1.3 MiB)
9 2017-05-29 2017-06-26 08:30:00 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Lubiatów, Łagów, Trzebule, na terenie Gminy Dąbie, unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 213 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.1 MiB)
 • Załączniki (ZIP, 17.6 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 875.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 1.2 MiB)
10 2017-05-15 2017-05-29 08:30:00 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 28.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 9.4 MiB)
 • Załącznik 1 do SWIZ (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik 2 do SWIZ (DOCX, 19.1 KiB)
 • Załącznik 3 do SWIZ (DOCX, 15.8 KiB)
 • Załączniki 1-9 (ZIP, 23.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 219 KiB)
 • Wyjasnienia do SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 454 KiB)
 • Wyjaśnienia SWIZ(2) (PDF, 475.8 KiB)
 • Wyjaśnienia SWIZ(3) (PDF, 931.2 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 413.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 789.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu