ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-10-12 2018-10-19 15:30:00 Zaproszenie do złożenia oferty Dot. zadania pn. Wykonanie przeglądów stanu technicznego obiektów komunalnych będących we władaniu Gminy Dąbie. rozstrzygnięty
 • Zaproszenie do złożenia oferty Dot. zadania pn. Wykonanie przeglądów stanu technicznego obiektów komunalnych będących we władaniu Gminy Dąbie. (PDF, 282.6 KiB)
 • Wynik postępowania. (PDF, 279.6 KiB)
2 2018-10-10 2018-10-18 09:00:00 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budynek turystyczno – wypoczynkowy z funkcją zebrań wiejskich wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Lubiatowie, Gmina Dąbie, Pow. Krośnieński , Woj. Lubuskie” rozstrzygnięty
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ PEŁNIENIA FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO (PDF, 990.8 KiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY - NADZÓR INWESTORSKI (DOCX, 80.1 KiB)
 • Sprostowanie do zapytania ofertowego z dnia 10.10.2018r. (PDF, 309 KiB) (PDF, 309 KiB)
 • Wynik postępowania Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budynek turystyczno – wypoczynkowy z funkcją zebrań wiejskich wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Lubiatowie, Gmina Dąbie, Pow. Krośnieński (PDF, 728.4 KiB)
3 2018-10-05 2018-10-23 09:30:00 WYKONANIE III ETAPU W ZAKRESIE MONTAŻU ROLET ZEWNĘTRZNYCH DLA INWESTYCJI: „Remont Budynku Urzędu Gminy Dąbie – Nadbudowa i Przebudowa, Pow. Krośnieński, Woj. Lubuskie”. unieważniony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane (PDF, 198.8 KiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY (DOC, 55 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU (DOCX, 19.1 KiB)
 • OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 39.5 KiB)
 • KOSZTORYS OFERTOWY (PDF, 73 KiB)
 • Projekt Budowlano-wykonawczy (ZIP, 7 MiB)
 • Projekt Budowlano-wykonawczy (ZIP, 31.4 MiB)
 • SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ZIP, 9 MiB)
 • PISMO PROJEKTANTA (PDF, 292.3 KiB)
 • POZWOLENIE NA BUDOWE (PDF, 1.4 MiB)
 • UMOWA I KARTA GWARANCYJNA (ZIP, 52.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 9.4 MiB)
 • Klauzula informacyjna z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (DOCX, 21 KiB)
 • INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT z dnia 23.10.2018 r. do OGŁOSZENIA przetargu dot.: WYKONANIE III ETAPU W ZAKRESIE MONTAŻU ROLET ZEWNĘTRZNYCH DLA INWESTYCJI: „Remont Budynku Urzędu Gminy Dąbie – Nadbudowa i Przebudowa, Pow. Krośnieński, Woj. Lubusk (PDF, 367.4 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 07.11.2018 r. do przetargu dot.: WYKONANIE III ETAPU W ZAKRESIE MONTAŻU ROLET ZEWNĘTRZNYCH DLA INWESTYCJI: „Remont Budynku Urzędu Gminy Dąbie – Nadbudowa i Przebudowa, Pow. Krośnieński, Woj. Lubuskie”. (PDF, 416.2 KiB)
4 2018-09-13 2018-09-28 08:30:00 WYKONANIE zadania o nazwie: Budynek turystyczno - wypoczynkowy z funkcją zebrań wiejskich wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Lubiatowie, Gmina Dąbie, Pow. Krośnieński, Woj. Lubuskie”. rozstrzygnięty
 • Budynek turystyczno - wypoczynkowy z funkcją zebrań wiejskich wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Lubiatowie, Gmina Dąbie, Pow. Krośnieński, Woj. Lubuskie”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane (PDF, 199.1 KiB)
 • Budynek turystyczno - wypoczynkowy z funkcją zebrań wiejskich wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Lubiatowie, Gmina Dąbie, Pow. Krośnieński, Woj. Lubuskie”. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 99.7 KiB)
 • SIWZ NA ZADANIE DOT: Budynek turystyczno - wypoczynkowy z funkcją zebrań wiejskich wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Lubiatowie, Gmina Dąbie, Pow. Krośnieński, Woj. Lubuskie”. (PDF, 9.8 MiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY (DOC, 55 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU (DOCX, 19.1 KiB)
 • OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 39.5 KiB)
 • KOSZTORYS OFERTOWY (ZIP, 162.7 KiB)
 • Dokumentacja Projektowa (ZIP, 35.4 MiB)
 • UMOWA I KARTA GWARANCYJNA (ZIP, 52.8 KiB)
 • Klauzula informacyjna z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (DOCX, 21.3 KiB)
 • INFORMACJA O TRESCI ZŁOŻONYCH OFERT z dnia 01.10.2018 r. do OGŁOSZENIA przetargu dot.: WYKONANIE zadania o nazwie: Budynek turystyczno - wypoczynkowy z funkcją zebrań wiejskich wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Lubiatowie (PDF, 355.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 720.1 KiB)
5 2018-09-05 2018-09-21 09:30:00 WYKONANIE III ETAPU W ZAKRESIE ELEWACJI, WYMIANY DACHU ORAZ MONTAŻU ROLET ZEWNĘTRZNYCH DLA INWESTYCJI: „Remont Budynku Urzędu Gminy Dąbie – Nadbudowa i Przebudowa, Pow. Krośnieński, Woj. Lubuskie” unieważniony
 • SIWZ na zadanie dot.: WYKONANIE III ETAPU W ZAKRESIE ELEWACJI, WYMIANY DACHU ORAZ MONTAŻU ROLET ZEWNĘTRZNYCH DLA INWESTYCJI: „Remont Budynku Urzędu Gminy Dąbie – Nadbudowa i Przebudowa, (PDF, 10.1 MiB)
 • OGŁOSZENIE WYKONANIE III ETAPU W ZAKRESIE ELEWACJI, WYMIANY DACHU ORAZ MONTAŻU ROLET ZEWNĘTRZNYCH DLA INWESTYCJI: „Remont Budynku Urzędu Gminy Dąbie – Nadbudowa i Przebudowa (PDF, 210.8 KiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY (DOC, 76 KiB)
 • OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 39.5 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU (DOCX, 19.1 KiB)
 • KOSZTORYS OFERTOWY DACH (ZIP, 296.2 KiB)
 • KOSZTORYS OFERTOWY ELEWACJA (ZIP, 228.9 KiB)
 • KOSZTORYS OFERTOWY DACH I ELEWACJA (ZIP, 387.4 KiB)
 • PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU URZĘDU Z 2012r. (ZIP, 7 MiB)
 • PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU URZĘDU UZUPEŁNIAJĄCY (ZIP, 31.4 MiB)
 • SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ZIP, 9 MiB)
 • PISMO PROJEKTANTA (PDF, 292.3 KiB)
 • POZWOLENIE NA PRZEBUDOWE (PDF, 1.4 MiB)
 • UMOWA I KARTA GWARANCYJNA (ZIP, 52.9 KiB)
 • Klauzula informacyjna z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (DOCX, 21 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Ogłoszenie nr 500213912-N-2018 z dnia 06-09-2018 r. (PDF, 95.7 KiB)
 • OGŁOSZENIE nr 500213831-N-2018 z dnia 06-09-2018 r. O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 99.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 95.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ. (PDF, 354.8 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 630.4 KiB)
 • SPROSTOWANIE z dnia 24.09.2018r. INFORMACJI O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT z dnia 21.09.2018r. do przetargu na zadanie dot.: WYKONANIE III ETAPU W ZAKRESIE ELEWACJI, WYMIANY DACHU ORAZ MONTAŻU ROLET ZEWNĘTRZNYCH DLA INWESTYCJI: „Remont Budynku Urzędu Gminy Dą (PDF, 316.2 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 26.09.2018r. do przetargu na zadanie dot.: WYKONANIE III ETAPU W ZAKRESIE ELEWACJI, WYMIANY DACHU ORAZ MONTAŻU ROLET ZEWNĘTRZNYCH DLA INWESTYCJI: „Remont Budynku Urzędu Gminy Dąbie – Nadbudowa i Przebudowa (PDF, 443.4 KiB)
6 2018-08-01 2018-08-14 08:30:00 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (PDF, 192.2 KiB)
 • SIWZ Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (PDF, 8.9 MiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY (DOC, 53 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU (DOCX, 18.9 KiB)
 • OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 15.9 KiB)
 • Klauzula informacyjna z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (DOCX, 20.6 KiB)
 • Inna informacja dokumentacyjna (ZIP, 10.5 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. (ZIP, 1.8 MiB)
 • Sprawozdania 2017r. (RAR, 8.9 MiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 414.8 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 777.5 KiB)
7 2018-05-08 2018-05-17 08:30:00 Dostawa samochodu pożarniczego typ średni z napędem 4x4 z funkcją ograniczania stref skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawnie, Gmina Dąbie, woj. Lubuskie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 192.2 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DNIA 8 MAJA 2018 (PDF, 96.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 8.2 MiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY (DOC, 45.5 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU (DOCX, 19.1 KiB)
 • OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 15.9 KiB)
 • SPECYFIKACJA TECHNICZNA (DOC, 110 KiB)
 • PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU (DOC, 28.5 KiB)
 • UMOWA -projekt (DOCX, 27.8 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DNIA 14 MAJA 2018 I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Z DNIA 14 MAJA 2018 (PDF, 919.7 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 341.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 693.8 KiB)
8 2018-02-21 2018-03-02 13:22:00 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: " Przebudowa drogi gminnej w m. Brzeźnica, Gmina Dąbie, woj. lubuskie". rozstrzygnięty
 • Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: " Przebudowa drogi gminnej w m. Brzeźnica, Gmina Dąbie, woj. lubuskie". (PDF, 1.6 MiB)
 • Informacja o wyniku postępowania. (PDF, 998.6 KiB)
9 2018-01-29 2018-02-15 08:30:00 Przebudowa drogi gminnej w m. Brzeźnica, na terenie Gminy Dąbie, woj. lubuskie rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 9.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 196.2 KiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY (DOC, 45.5 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU (DOCX, 19 KiB)
 • OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 15.7 KiB)
 • Dokumentacja projektowa Przebudowa drogi gminnej w m. Brzeźnica, na terenie Gminy Dąbie, woj. lubuskie (ZIP, 27.9 MiB)
 • Umowa (DOCX, 50.7 KiB)
 • umowa z gwarancja (DOCX, 26.8 KiB)
 • Przedmiary (DOCX, 12.4 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 421.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 761.4 KiB)
10 2018-01-10 2018-01-19 09:00:00 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: "Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Pław, Gmina Dąbie, woj. lubuskie" rozstrzygnięty
 • Nadzór inwestorski (PDF, 1.8 MiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 79.6 KiB)
 • Wynik Postepowania (PDF, 782.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu