ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-11-15 2017-12-01 08:30:00 Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pław, gm. Dąbie w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 86 KiB)
 • SIWZ (PDF, 9.6 MiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY (DOC, 45 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (DOCX, 19 KiB)
 • OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 15.9 KiB)
 • OŚWIADCZENIE NA TEMAT WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH (DOC, 24 KiB)
 • Kosztorysy (RAR, 1.8 MiB)
 • umowa z gwarancja (ZIP, 71.3 KiB)
 • Dokumentacja projektowa Oczyszczalnia ścieków w m. Pław (RAR, 344.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr.1 (PDF, 104.1 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR.2 (PDF, 96.5 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR.3 (PDF, 95.1 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 405.4 KiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY (Poprawiony) (DOC, 45 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 376.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 443.6 KiB)
2 2017-06-27 2017-07-12 08:30:00 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Lubiatów, Łagów, Trzebule, na terenie Gminy Dąbie w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 208.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.1 MiB)
 • Załączniki (ZIP, 17.4 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 726.1 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 1.3 MiB)
3 2017-05-29 2017-06-26 08:30:00 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Lubiatów, Łagów, Trzebule, na terenie Gminy Dąbie, w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 213 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.1 MiB)
 • Załączniki (ZIP, 17.6 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 875.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 1.2 MiB)
4 2015-03-17 2015-03-31 08:30:00 Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dąbie w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.6 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 4.2 MiB)
 • Załączniki do SWIZ (ZIP, 401.6 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 512 KiB)
5 2015-01-26 2015-02-09 10:00:00 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową w toku
 • Treść ogłoszenia (DOC, 87.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 1.4 MiB)
 • Koncepcja (DOC, 826.5 KiB)
6 2014-09-29 2014-10-17 10:00:00 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową w toku
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 1.4 MiB)
 • Zmiana SWIZ (DOC, 61 KiB)
7 2013-10-10 2013-10-24 10:00:00 Realizacja zajęć pozalekcyjnych w związku z realizacją projektu systemowego "Szkoła da się lubić” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w toku
 • Ogłoszenie - realizacja zajęć pozalekcyjnych w związku z realizacją projektu systemowego "Szkoła da się lubić” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PDF, 374.9 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (DOCX, 236.4 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Formularz osobowy (DOCX, 237.8 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu