ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Gozdnicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Informacja o Gozdnicy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o Gozdnicy

Historia

Gozdnica została założona w około 1285 r. na obrzeżu Przytockiego Hiede (wrzosowiska, bory), 1 km na północ od granicy Łużyc Górnych z Księstwem Żagańskim, jako miasteczko przy trakcie komunikacyjnym łączącym Przewóz z Bolesławcem. Po raz pierwszy wymienioną ją jako miasto w około 1315 roku, następnie około 1476. Rozwój miasteczka uległ stagnacji podczas podporządkowania całej okolicy wraz z „Wielką drogą” miastu Görlitz. W pierwszej połowie XVI wieku miasteczko liczyło około 280 mieszkańców.  W latach 1631 – 1632  Gozdnicę zaatakowała zaraza, z którą walkę przegrali prawie wszyscy mieszkańcy. 25. kwietnia 1643 r. w trakcie walki Szwedów z żołnierzami cesarskimi miasto podpalono. W 1654 r. pożar ponownie ogarnął miasto. Po wojnie trzydziestoletniej przymusowa rekatolizacja w Księstwie Żagańskim spowodowała emigrację ludności. W 1759r., za czasów panowania Prus, oficjalnie odebrano miastu  prawa miejskie. Aż do 1940 roku Gozdnica kilkakrotnie starała się je odzyskać, jednak bez sukcesu. Dopiero w 1967 roku ponownie otrzymała prawa miejskie. Dzięki rozwojowi różnych gałęzi przemysłu szybko wzrosła liczba mieszkańców Gozdnicy, w 1840 r. zaledwie 985 mieszkańców, ale już w 1961 r. – 3.454. Obecnie – 3406 mieszkańców (stan na 31.12.2011r.).

Położenie

Gozdnica, położona jest na zachodnim  krańcu  Niziny Śląskiej w Borach Dolnośląskich, w południowo – zachodniej części województwa lubuskiego, w granicach powiatu żagańskiego. Graniczy z gminami Przewóz, Wymiarki, oraz miasto – gminami Iłowa, Węgliniec. Miasto położone jest w strefie przygranicznej pogranicza polsko – niemieckiego. Gozdnica zajmuje powierzchnię 24 km2. Położona jest pomiędzy dwoma niskimi wzniesieniami. Miasto leży na śródleśnej polanie a warunki przyrodnicze wyznaczają naturalną barierę dla powiązań zewnętrznych. Granic administracyjnych nie wyznaczają naturalne warunki geograficzne. Udokumentowane złoża surowców nie wykraczają swoimi granicami poza teren miasta. Gozdnica leży na wielkich pokładach iłu, które wytworzyły się, podobnie jak węgiel brunatny na Łużycach, w młodszym trzeciorzędzie, przed około 300 milionami lat. Pokłady iłu pokryte są na powierzchni warstwą żwiru i warstwą ziemi zawierającą glinę.
Ukształtowanie terenu jest heterogeniczne. Pomiędzy wzniesieniami wzdłuż osi południkowej występuje obniżenie terenu, które łagodnie opada w kierunku północnym ku nizinie. Stoki wzniesień wzdłuż tego obniżenia charakteryzują się dużymi spadkami. Gozdnica leży na wysokości 148 m nad poziomem morza.

Przyroda

Miejscowość otoczona jest ze wszystkich stron lasami należącymi do Żagania i Borowa oraz Zgorzeleckimi Lasami Komunalnymi Miejskimi. Lasy stanowią 67,6 % obszaru administracyjnego. Szczególne wartości florystyczne przedstawiają Bory Dolnośląskie rozciągające się na południe i wschód od zespołu osadniczego. Według regionalizacji przyrodniczo – leśnej Gozdnica leży w Krainie Śląskiej, Dzielnicy Dolnośląskiej, mezoregionie Borów Dolnośląskich.
Głównym gatunkiem budującym drzewostan jest sosna zwyczajna – 86,4 % powierzchni leśnej. W strukturze wiekowej przeważają drzewostany młode, średnio 50- letnie. Ekosystem roślinny uzupełnia drzewostan liściasty występujący na terenie miasta w postaci wyodrębnionych skupisk, alei obudowy cieków, strumieni. W prawidłowym funkcjonowaniu tego systemu ważną rolę odgrywają tereny zieleni łęgowej oraz łąki i pastwiska. Na terenie występują rośliny ochronne takie jak sasanka wiosenna i ornik górski.  Przeważająca powierzchnia lasów objęta jest decyzją uznającą je za lasy ochronne.
Najatrakcyjniejszy obszar przyrodniczy znajduje się na północ od miasta Gozdnica. W tym rejonie występuje jedyny obiekt ochrony indywidualnej, tj. strefa ochronna wokół gniazda orła bielika.
Na obszarach torfowisk występują chronione kuraki leśne. Na terenach bagiennych w rezerwacie przyrody „Żurawie Bagno” gniazdują żurawie pospolite.

Źródło

www.gozdnica.pl , Plan odnowy miejscowości Gozdnica na lata 2009 - 2016

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Gozdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-08-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-08-29 11:08:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-08-29 11:08:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-08-29 11:08:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3595 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »