ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Gozdnicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miasta Gozdnica

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gozdnica
Nr aktu prawnego
XIII/74/19
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr V/26/19 Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gozdnica
Nr aktu prawnego
XIII/73/19
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gozdnica
Nr aktu prawnego
XIII/72/19
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Gozdnica na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XIII/71/19
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gozdnicy
Nr aktu prawnego
XIII/70/19
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Gozdnica na 2018 rok
Nr aktu prawnego
XII/69/19
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gozdnica na lata 2019-2038
Nr aktu prawnego
XII/68/19
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-09-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu
Nr aktu prawnego
XI/67/19
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-09-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Nr aktu prawnego
XI/66/19
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-09-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Gozdnica
Nr aktu prawnego
XI/65/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji