ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Gozdnicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miasta Gozdnica

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Gozdnica
Nr aktu prawnego
IX/59/19
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdnicy
Nr aktu prawnego
IX/58/19
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Nr aktu prawnego
IX/57/19
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom
Nr aktu prawnego
IX/56/19
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
Nr aktu prawnego
IX/55/19
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Gozdnica na 2019 rok
Nr aktu prawnego
IX/54/19
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gozdnica na lata 2019-2038
Nr aktu prawnego
IX/53/19
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Gozdnica za 2018 rok
Nr aktu prawnego
IX/52/19
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Gozdnica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Gozdnica za 2018 rok
Nr aktu prawnego
IX/51/19
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Gozdnica wotum zaufania
Nr aktu prawnego
IX/50/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji