ˆ

Uchwały Rady Miasta Gozdnica

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-01-29 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Gozdnica na 2019 rok V/28/19 Obowiązujący
2 2019-01-29 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gozdnica na lata 2019-2038 V/27/19 Obowiązujący
3 2019-01-29 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gozdnica V/26/19 Obowiązujący
4 2019-01-29 Uchwała w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gozdnica nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gozdnica V/25/19 Obowiązujący
5 2018-12-28 Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Gozdnica na 2019 r. IV/24/18 Obowiązujący
6 2018-12-28 Uchwała w sprawie przyjęcia planu sesji Rady Miasta Gozdnica na 2019 r. IV/23/18 Obowiązujący
7 2018-12-28 Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gozdnica na I półrocze 2019 r. IV/22/18 Obowiązujący
8 2018-12-28 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok IV/21/18 Obowiązujący
9 2018-12-28 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok IV/20/18 Obowiązujący
10 2018-12-28 Uchwała w sprawie Programu Wspierania Rodziny w gminie Gozdnica na lata 2019-2021 IV/19/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Gozdnicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu