ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Gozdnicy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić - lista wydziałów

Lista informacji

 • Referat Organizacyjno - Prawny ›
 • Referat Gospodarki Miejskiej ›
 • Referat Spraw Obywatelskich i USC ›
 • Referat Finansowy ›

  Dyrektor/Kierownik: Kazimierz Susfał

  Siedziba: pokój nr 6

  Zakres spraw i zadań do realizacji: 1. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Gozdnica. 2. Udzielanie pomocy Burmistrzowi Miasta Gozdnica w wykonywaniu budżetu Gminy i dokonywanie zmian w budżecie w toku jego realizacji. 3. Zapewnienie obsługi finansowo – księgowej i kasowej Urzędu. 4. Uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy. 5. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości. 6. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych. 7. Prowadzenie ksiąg rachunkowych. 8. Rozliczanie inwentaryzacji. 9. Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego. 10. Przygotowywanie sprawozdań finansowych. 11. Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 12. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych. 13. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatku rolnego i leśnego. 14. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem innych podatków i opłat pozostających we właściwości Gminy. 15. Analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbałość o terminowe uiszczanie opłat. 16. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych i gospodarka drukami oraz formularzami. 17. Nadzór nad gospodarką finansową dyrektorów placówek oświatowych.

  Telefon kontaktowy: 68 3601059

  Godziny urzędowania: 7 - 15

  Wyślij e-mail: Wyślij e-mail