ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Gozdnicy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2016-07-20
Termin składania ofert / wniosków
2016-08-09 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
otwarty nabór na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej – RPO Lubuskie 2020, w latach 2016-2018.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 275.4 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2016-06-09
Termin składania ofert / wniosków
2016-06-27 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa sieci dróg lokalnych w Gminie Gozdnica uwzględniająca poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • treść ogłoszenia (PDF, 106.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 872.3 KiB)
 • opis projektu (PDF, 314.5 KiB)
 • przedmiar robót (PDF, 145 KiB)
 • rysunek 2 (PDF, 5.5 MiB)
 • rysunek 3 (PDF, 276.9 KiB)
 • rysunek 4 (PDF, 167.8 KiB)
 • specyfikacja techniczna (PDF, 3.1 MiB)
 • rysunek 1 (PDF, 4.2 MiB)
 • zestawienie złożonych ofert (PDF, 28.4 KiB)
 • wyniki (PDF, 315.7 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2016-04-24
Termin składania ofert / wniosków
2016-05-04 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa, montaż oraz uruchomienie basenów letnich napowierzchniowych przy ul. Kościelnej w Gozdnicy dz. nr. 451/2
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wzór oferty (PDF, 17.5 KiB)
 • wybrana oferta (PDF, 209.5 KiB)
 • zestawienie ofert (PDF, 234.3 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2016-01-28
Termin składania ofert / wniosków
2016-02-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach lokatorskich
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 376.1 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2015-12-15
Termin składania ofert / wniosków
2015-12-23 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gozdnica o statusie miejskim.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 315.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 979.1 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 369.2 KiB)
 • formularz ofertowy (PDF, 327.2 KiB)
 • oświadczenie (PDF, 353.6 KiB)
 • oświadczenie (PDF, 448.5 KiB)
 • wykaz wykonanych usług (PDF, 275.5 KiB)
 • oświadczenie (PDF, 405.4 KiB)
 • oświadczenie (PDF, 287 KiB)
 • zmiana SIWZ (PDF, 272.8 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2015-12-10
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (PDF, 29.9 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2015-10-28
Termin składania ofert / wniosków
2015-11-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla Gozdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2017 do budynków: Biura, Hydroforni, Oczyszczalni oraz Przepompowni Ścieków.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 689.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana terminu składania ofert oraz zmiana załącznika nr 2 (PDF, 692.2 KiB)
 • rozstrzygnięcie zamówienia (PDF, 361.9 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2015-10-21
Termin składania ofert / wniosków
2015-10-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie inspekcji CCTV kolektorów kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gozdnica o łącznej długości 4.560,86 mb o średnicach DN150 -DN300
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie w formie zapytania oferetowego (PDF, 440 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2015-02-09
Termin składania ofert / wniosków
2015-03-25 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 3.002.656,00 zł (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu Cywilnego)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 596.9 KiB)
 • załącznik nr 1 (PDF, 414.3 KiB)
 • załącznik nr 2 (PDF, 419.6 KiB)
 • załącznik nr 3 (PDF, 319.2 KiB)
 • załącznik nr 4 (PDF, 317.3 KiB)
 • załącznik nr 5 (PDF, 420.7 KiB)
 • załącznik nr 6 (PDF, 64.2 KiB)
 • załącznik nr 7 (PDF, 1.9 MiB)
 • ogłoszenie w Dz. Urz. UE (PDF, 126.9 KiB)
 • 23.02.2015r. - wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi) (PDF, 198.5 KiB)
 • 23.02.2015r. wyjaśnienia (ZAŁĄCZNIKI) (ZIP, 19.4 MiB)
 • 23.02.2015 wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi) KOREKTA (PDF, 20 KiB)
 • 27.02.2015r. - wyjaśnienia c.d. (pytania i odpowiedzi) (PDF, 1.5 MiB)
 • 27.02.2015r. wyjaśnienia c.d. (ZAŁĄCZNIKI) (ZIP, 7.6 MiB)
 • 05.03.2015r. - wyjaśnienia c.d. (pytania i odpowiedzi) (PDF, 299.7 KiB)
 • 12.03.2015 wyjaśnienia c.d. (ZAŁĄCZNIK) (PDF, 443 KiB)
 • 16.03.2015 przedłużenie terminu składania ofert (PDF, 62.8 KiB)
 • ogłoszenie w Dz. Urz. UE - zmiana terminu składania ofert (PDF, 71 KiB)
 • rozstrzygnięcie zamówienia (PDF, 199.4 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2015-01-15
Termin składania ofert / wniosków
2015-01-27 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gozdnica o statusie miejskim.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 277.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 899.6 KiB)
 • załącznik nr 1 (PDF, 234.9 KiB)
 • załącznik nr 2 (PDF, 301 KiB)
 • załącznik nr 3 (PDF, 224.7 KiB)
 • załącznik nr 4 (PDF, 308.5 KiB)
 • załącznik nr 5 (PDF, 179.7 KiB)
 • załącznik nr 6 (PDF, 258.7 KiB)
 • załącznik nr 7 (PDF, 185.4 KiB)
 • zmiana SIWZ (PDF, 362.1 KiB)
 • rozstrzygnięcie zamówienia (PDF, 43.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji