ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Gozdnicy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-10-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe realizacja usługi: „Wycinka drzew, cięcia sanitarne, frezowanie pni”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • zapytanie ofertowe - OGŁOSZENIE (PDF, 549.4 KiB)
 • zdjęcia drzew, pni (ZIP, 9.1 MiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-30 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe " Obiekt - budynek zaplecza stadionu w Gozdnicy ul. Sportowa"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe "Obiekt - budynek zaplecza stadionu w Gozdnicy ul. Sportowa (PDF, 988.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-06-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-12 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usunięcie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Gozdnica w 2019r.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • zapytanie ofertowe (PDF, 1.2 MiB)
 • wzór oferty (DOC, 32.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-03-25
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa targowiska miejskiego w Gozdnicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE (PDF, 582.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • dokumentacja projektowa, obmiary - targowisko (ZIP, 27.3 MiB)
 • STWiOR (PDF, 918.8 KiB)
 • załączniki 1-6 do SIWZ (DOCX, 88.4 KiB)
 • zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 17.6 KiB)
 • informacja o rozstrzygnięciu (PDF, 41.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-03-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa targowiska miejskiego w Gozdnicy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • OGŁOSZENIE (PDF, 582.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • dokumentacja projektowa, obmiary - targowisko (ZIP, 27.3 MiB)
 • STWiOR (PDF, 918.8 KiB)
 • odpowiedzi na pytania (PDF, 213.2 KiB)
 • załączniki 1-6 do SIWZ (DOCX, 88.1 KiB)
 • informacja o unieważnieniu (PDF, 26.7 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-01-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-23 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
selekcja oraz wycięcie drzew i krzewów nie podlegających uzyskaniu pozwolenia na wycinkę na działkach 110 i 109 w Gozdnicy oraz utylizacja pozyskanego w wyniku wycinki materiału biologicznego w zamian za ten materiał
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • zaproszenie, wzór oferty (PDF, 177.2 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2018-12-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-17 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gozdnica o statusie miejskim i ich transport
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 2.1 MiB)
 • ogłoszenie (PDF, 399.5 KiB)
 • zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 52.7 KiB)
 • wybór oferty (PDF, 46.3 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-10-02
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 100927F w Gozdnicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE (PDF, 598.9 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie OGŁOSZENIA opublikowanego w Biuletynie UZP (PDF, 151.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • OPIS PROJEKTU (PDF, 814.5 KiB)
 • Projekt Zagospodarowania Terenu (PDF, 808.4 KiB)
 • Przekroje normalne (PDF, 731.2 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 85.2 KiB)
 • SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (PDF, 3.2 MiB)
 • Wyjaśnienie do SIWZ - zapytanie oferenta (PDF, 67.3 KiB)
 • SIWZ - po korekcie pkt 24 (PDF, 1.3 MiB)
 • lista ofert (PDF, 52 KiB)
 • wybór oferty (PDF, 49.6 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-07-17
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 100927F w Gozdnicy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • OGŁOSZENIE (PDF, 619.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • OPIS PROJEKTU (PDF, 814.5 KiB)
 • Projekt Zagospodarowania Terenu (PDF, 808.4 KiB)
 • Przekroje normalne (PDF, 731.2 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 85.2 KiB)
 • SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (PDF, 3.2 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 20.1 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2018-07-06
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
wykonanie i montażu pochylni dla osób niepełnosprawnych, wykonaniu otworu drzwiowego w miejscu istniejącego otwory okiennego, osadzenie drzwi antywłamaniowych z PVC, uzupełnieniu tynków wraz malowaniem - budynek Urzędu Miejskiego w Gozdnicy
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • OGŁOSZENIE (PDF, 146 KiB)
 • wzór oferty (PDF, 38.4 KiB)
 • ślepy kosztorys (PDF, 290.2 KiB)
 • rysunki sytuacyjne (PDF, 274.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji