ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

WYKAZ Nr 4/2017 - nieruchomość do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-28 08:37:17

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2017-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Zabielska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-28 08:37:17
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-02-28 08:37:57
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-02-28 08:37:57
Artykuł był wyświetlony: 680 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie i przebudowie infrastruktury sportowej na terenie istniejącego stadionu na działce nr ewid. 24/12 obręb 2 Kożuchów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-31 12:57:12

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Kortz Data wytworzenia informacji: 2017-01-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Mendzelewska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-31 12:57:12
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-01-31 12:59:12
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-31 12:59:11
Artykuł był wyświetlony: 1326 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Gmina Kożuchów ogłasza

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-03 12:25:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 89d ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1010) Gmina Kożuchów ogłasza na dzień 1 stycznia 2017r., co następuje:
- podstawowa kwota dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-5 wynosi – 874,24 zł (słownie złotych: osiemset siedemdziesiąt cztery 24/100),
- statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – 190.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2017-01-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Stanisławska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-03 12:25:45
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-01-03 12:25:49
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-03 12:25:49
Artykuł był wyświetlony: 1954 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie starosty nowosolskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-19 15:34:04

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2016-09-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Kałużna Data wprowadzenia do BIP 2016-09-19 15:34:04
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-09-19 15:34:42
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-09-19 15:34:42
Artykuł był wyświetlony: 4206 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie starosty nowosolskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-23 10:01:14

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2016-08-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Kałużna Data wprowadzenia do BIP 2016-08-23 10:01:14
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-08-23 10:01:51
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-08-23 10:01:51
Artykuł był wyświetlony: 4827 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie starosty nowosolskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-23 09:58:30

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2016-08-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Kałużna Data wprowadzenia do BIP 2016-08-23 09:58:30
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-08-23 10:00:03
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-08-23 10:02:10
Artykuł był wyświetlony: 4827 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-29 14:39:59

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2016-06-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rudkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2016-06-29 14:39:59
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-06-29 14:40:39
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-06-29 14:40:39
Artykuł był wyświetlony: 6058 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie wojewody lubuskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-23 13:30:06

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2016-06-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Mendzelewska Data wprowadzenia do BIP 2016-06-23 13:30:06
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-06-23 13:30:09
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-06-23 13:30:55
Artykuł był wyświetlony: 6190 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja w sprawie powołania na rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-23 13:21:22

Informacja w sprawie powołania na rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt

Informacja w sprawie powołania na rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt.
Burmistrz Kożuchowa informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. Nr 142, poz. 1161) przyjmowane są wnioski osób zainteresowanych funkcją rzeczoznawcy do przeprowadzania szacowania zwierząt.
Rzeczoznawcami mogą być osoby, które:
1) posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
2) ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
3) posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
4) ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
5) ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
6) mają miejsce zamieszkania na terenie miasta lub gminy Kożuchów.
Dodatkowo w przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien posiadać wiedzę praktyczną w tym zakresie.
Do wniosku o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania zwierząt dołącza się:
1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
2) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym - jeżeli jest wymagany;
3) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi - jeżeli jest wymagane.
Kandydatów mogą zgłaszać również:
- sołtysi,
- izba rolnicza,
- związek zawodowy rolników,
- organizacja społeczno - zawodowa rolników,
- izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach,
- grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Wnioski należy składać do 15 lipca 2016 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kożuchowie lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Kożuchowie ul. Rynek1 A 67-120 Kożuchów. Druki wniosków do pobrania  w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2016-06-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Paskal Data wprowadzenia do BIP 2016-06-23 13:21:22
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-06-23 13:21:26
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-06-23 13:21:26
Artykuł był wyświetlony: 6189 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Porady prawne w Urzędzie Miejskim

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-10 12:43:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Porady prawne w Urzędzie Miejskim
W Urzędzie Miejskim w Kożuchowie można będzie korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów i radców prawnych.
Organizatorem dyżurów dla mieszkańców jest Starostwo Powiatowe w Nowej Soli.
Porady prawne udzielane będą w następujące dni:
poniedziałek: 8.00-12.00,
wtorek: 14.00 – 18.00,
środa: 14.00 – 18.00,
czwartek: 8.00 – 12.00,
piątek: 14.00 – 18.00.
Dyżury prawników będą odbywać się w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie ul. Rynek 1A, pokój nr 32, wejście B od strony fontanny.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2016-02-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Iwańska Data wprowadzenia do BIP 2016-02-10 12:43:39
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-02-10 12:43:45
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-02-10 12:44:57
Artykuł był wyświetlony: 9042 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli w sprawie zmiany decyzji nr 132-ONS-HK-32/St/15 z dnia 8 lipca 2015 roku, w części dotyczącej terminu wykonania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-29 15:32:31

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Piasecki Data wytworzenia informacji: 2015-12-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józefa Meissner Data wprowadzenia do BIP 2015-12-29 15:32:31
Wprowadził informację do BIP: Józef Piasecki Data udostępnienia informacji: 2015-12-29 15:34:28
Osoba, która zmieniła informację: Józef Piasecki Data ostatniej zmiany: 2015-12-29 15:34:28
Artykuł był wyświetlony: 9604 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-17 11:18:58

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Piasecki Data wytworzenia informacji: 2015-12-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Kołodziejczak Data wprowadzenia do BIP 2015-12-17 11:18:58
Wprowadził informację do BIP: Józef Piasecki Data udostępnienia informacji: 2015-12-17 11:20:07
Osoba, która zmieniła informację: Józef Piasecki Data ostatniej zmiany: 2015-12-17 11:20:07
Artykuł był wyświetlony: 9761 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat o zamiarze przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego w Gminie Kożuchów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-07 14:24:44

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Piasecki Data wytworzenia informacji: 2015-12-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Prokopiak Data wprowadzenia do BIP 2015-12-07 14:24:44
Wprowadził informację do BIP: Józef Piasecki Data udostępnienia informacji: 2015-12-07 14:26:06
Osoba, która zmieniła informację: Józef Piasecki Data ostatniej zmiany: 2015-12-07 14:26:06
Artykuł był wyświetlony: 9860 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zebranie konsultacyjne w sprawie opracowania Programu Współpracy Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016 roku odbędzie się 23 listopada 2015 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-13 10:59:07

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Piasecki Data wytworzenia informacji: 2015-11-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Stanisławska Data wprowadzenia do BIP 2015-11-13 10:59:07
Wprowadził informację do BIP: Józef Piasecki Data udostępnienia informacji: 2015-11-13 11:01:35
Osoba, która zmieniła informację: Józef Piasecki Data ostatniej zmiany: 2015-11-13 11:01:35
Artykuł był wyświetlony: 10068 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Umowa dotacji nr 2015/OZ-po-az/076/D na dofinansowanie zadania pod nazwą: Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kożuchów w 2015 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-10 11:46:58

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Piasecki Data wytworzenia informacji: 2015-11-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rudkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2015-11-10 11:46:58
Wprowadził informację do BIP: Józef Piasecki Data udostępnienia informacji: 2015-11-10 11:51:37
Osoba, która zmieniła informację: Józef Piasecki Data ostatniej zmiany: 2015-11-10 11:51:37
Artykuł był wyświetlony: 10085 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 0050.131.2015 Burmistrza Kożuchowa z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Kożuchów dla spółki wodnej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-07-10 09:16:27

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Piasecki Data wytworzenia informacji: 2015-07-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kazimierz Ponikwia Data wprowadzenia do BIP 2015-07-10 09:16:27
Wprowadził informację do BIP: Józef Piasecki Data udostępnienia informacji: 2015-07-10 09:17:24
Osoba, która zmieniła informację: Józef Piasecki Data ostatniej zmiany: 2015-07-10 09:17:24
Artykuł był wyświetlony: 11121 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Kożuchowie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu