ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wyniki konsultacji - program współpracy z organizacjami samorządowymi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-03 11:40:52

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2018-12-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Stanisławska Data wprowadzenia do BIP 2018-12-03 11:40:52
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-12-03 11:41:42
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-12-03 11:41:41
Artykuł był wyświetlony: 503 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kożuchowa ogłasza konsultacje w formie opinii pisemnej dotyczące Programu Współpracy w 2019 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Wyrażenia opinii pisemnej w sprawie przedmiotu konsultacji należy dokonać w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-16 12:53:24

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2018-11-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Stanisławska Data wprowadzenia do BIP 2018-11-16 12:53:24
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-11-16 12:55:07
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-11-16 12:55:07
Artykuł był wyświetlony: 1151 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej Gminy Kożuchów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-10 08:17:59

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2018-08-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Ćwiklik - Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-10 08:17:59
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-08-10 08:18:37
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-08-10 08:18:37
Artykuł był wyświetlony: 4208 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kożuchowa ogłasza konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-13 10:49:52

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Kortz Data wytworzenia informacji: 2018-07-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Ćwiklik-Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-13 10:49:52
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-13 10:57:22
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-13 11:12:07
Artykuł był wyświetlony: 5169 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kożuchowa informuje, że w trybie artykułu 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „CYRUSIK” z siedzibą w Czciradzu 34 w dniu 04 czerwca 2018 roku złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą „Sportowe wakacje”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-06 12:26:56

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2018-06-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Stanisławska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-06 12:26:56
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-06 12:27:01
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-06 12:29:18
Artykuł był wyświetlony: 6364 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 0050.69.2018 Burmistrza Kożuchowa z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2018 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-30 11:12:58

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2018-03-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Stanisławska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-30 11:12:58
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-30 11:13:34
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-30 11:13:34
Artykuł był wyświetlony: 8686 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 0050.68.2018 Burmistrza Kożuchowa z dnia 29 marca w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2018 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-30 11:11:22

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2018-03-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Stanisławska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-30 11:11:22
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-30 11:13:37
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-30 11:13:37
Artykuł był wyświetlony: 8687 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-29 14:18:19

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2018-03-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Zwolińska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-29 14:18:19
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-29 14:19:35
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-29 14:19:35
Artykuł był wyświetlony: 8719 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 0050.65.2018 Burmistrza Kożuchowa z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Kożuchów w 2018 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-21 15:11:47

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2018-03-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Stanisławska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-21 15:11:47
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-21 15:12:59
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-21 15:12:59
Artykuł był wyświetlony: 9022 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2018 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-19 14:41:34

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2018-03-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Stanisławska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-19 14:41:34
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-19 14:43:46
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-20 12:51:30
Artykuł był wyświetlony: 9111 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Kożuchów w 2018 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-05 11:06:04

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2018-03-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Włodarczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-03-05 11:06:04
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-05 11:06:07
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-05 11:06:46
Artykuł był wyświetlony: 9501 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kożuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2018 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-02 11:05:13

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2018-03-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Stanisławska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-02 11:05:13
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-02 11:05:16
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-02 11:12:53
Artykuł był wyświetlony: 9611 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kożuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-21 13:44:34

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2018-02-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Stanisławska Data wprowadzenia do BIP 2018-02-21 13:44:34
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-02-21 13:44:38
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-21 13:48:50
Artykuł był wyświetlony: 9865 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 0050.40.2018 Burmistrza Kożuchowa z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2018 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-09 11:20:22

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2018-02-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Stanisławska Data wprowadzenia do BIP 2018-02-09 11:20:22
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-02-09 11:20:58
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-09 11:20:58
Artykuł był wyświetlony: 10257 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 0050.39.2018 Burmistrza Kożuchowa z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2018 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-09 11:18:53

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2018-02-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Stanisławska Data wprowadzenia do BIP 2018-02-09 11:18:53
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-02-09 11:19:43
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-09 11:21:51
Artykuł był wyświetlony: 10261 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2018 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-17 12:34:22

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2018-01-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Danuta Stanisławska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-17 12:34:22
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-17 12:35:47
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-17 12:35:47
Artykuł był wyświetlony: 11119 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2018 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-17 12:32:31

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2018-01-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Danuta Stanisławska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-17 12:32:31
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-17 12:33:19
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-17 12:33:19
Artykuł był wyświetlony: 11105 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kożuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2018 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-04 14:38:26

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2018-01-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Danuta Stanisławska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-04 14:38:26
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-04 14:40:16
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-04 14:48:27
Artykuł był wyświetlony: 11755 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kożuchów w 2018 roku w zakresie opieki społecznej.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-04 12:42:35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2018-01-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Ćwiklik-Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-04 12:42:35
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-04 12:43:30
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-04 12:43:30
Artykuł był wyświetlony: 11760 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kożuchowa informuje, że Miejski Klub Sportowy Korona z siedzibą w Kożuchowie, ul. Zielonogórska 24 w dniu 12 2017 roku złożył ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą „Obóz szkoleniowo – dochodzeniowy upowszechniający grę w piłkę nożną

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-13 13:12:32

Załączniki

  • oferta (PDF, 1.8 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-12-13 13:13:49 | Data wytworzenia informacji: 2017-12-13 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2017-12-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Danuta Stanisławska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-13 13:12:32
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-13 13:13:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-13 13:13:53
Artykuł był wyświetlony: 12534 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy w 2016 roku gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi z innymi podmiotami

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-10 09:28:34

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2017-07-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Stanisławska Data wprowadzenia do BIP 2017-07-10 09:28:34
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-10 09:29:22
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-10 09:29:22
Artykuł był wyświetlony: 17293 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kożuchowa ogłasza konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-28 10:52:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2017-06-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Ćwiklik-Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2017-06-28 10:52:21
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-06-28 10:52:24
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 14:19:18
Artykuł był wyświetlony: 17613 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kożuchów w 2017 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-18 11:41:35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2017-04-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Ćwiklik-Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2017-04-18 11:41:35
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-04-18 11:42:15
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-04-18 11:42:15
Artykuł był wyświetlony: 19255 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

sprawozdanie z realizacji programu współpracy w 2015 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-07 09:36:03

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2017-04-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Stanisławska Data wprowadzenia do BIP 2017-04-07 09:36:03
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-04-07 09:36:49
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-04-07 09:36:49
Artykuł był wyświetlony: 19541 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy w 2014 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-07 09:32:51

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2017-04-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Włodarczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-04-07 09:32:51
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-04-07 09:34:25
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-04-07 09:34:25
Artykuł był wyświetlony: 19533 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kożuchowa zaprasza

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-15 13:29:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Kożuchowa zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.    z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.)  działające na terenie Gminy Kożuchów o wskazanie swoich przedstawicieli do pracy w Komisji zajmującej się opiniowaniem ofert na realizację zadania  publicznego  na   2017 rok  zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
 
Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są przesłać odpowiednio wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia na członka komisji konkursowej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.
 
Zgłoszenia należy złożyć  w Biurze Podawczym  Urzędu Miejskiego w Kożuchowie, ul. Rynek 1a,  w terminie  do 31 marca  2017 roku.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2017-03-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Ćwiklik-Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-15 13:29:56
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-15 13:31:17
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-15 13:31:16
Artykuł był wyświetlony: 20159 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Kożuchów w 2017 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-14 10:52:13

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2017-03-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Ćwiklik-Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-14 10:52:13
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-14 10:59:46
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-14 10:59:46
Artykuł był wyświetlony: 20187 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki konkursu - zarządzenie Nr 0050.21.2017 Burmistrza Kożuchowa z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2017 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-28 12:38:27

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2017-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Stanisławska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-28 12:38:27
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-02-28 12:39:02
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-02-28 12:39:02
Artykuł był wyświetlony: 20545 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki konkursu - zarządzenie Nr 0050.22.2017 Burmistrza Kożuchowa z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-28 12:33:45

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2017-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Stanisławska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-28 12:33:45
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-02-28 12:34:19
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-02-28 12:34:19
Artykuł był wyświetlony: 20555 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kożuchów w 2017 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-31 11:43:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Kortz Data wytworzenia informacji: 2017-01-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Ćwiklik-Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-31 11:43:35
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-01-31 11:47:13
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-31 11:47:41
Artykuł był wyświetlony: 21292 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kożuchowa ogłasza: otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2017 roku w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-19 14:27:18

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2017-01-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Stanisławska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-19 14:27:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-01-19 14:32:02
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-19 14:32:02
Artykuł był wyświetlony: 21642 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kożuchowa zaprasza

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-11 12:44:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAPROSZENIE
 
Burmistrz Kożuchowa zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817)  działające na terenie Gminy Kożuchów o wskazanie swoich przedstawicieli do pracy w Komisji zajmującej się opiniowaniem ofert na realizację zadania  publicznego  na   2017 rok  zakresie profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholowych.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są przesłać odpowiednio wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia na członka komisji konkursowej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.
 
Zgłoszenia należy złożyć  w Biurze Podawczym  Urzędu Miejskiego w Kożuchowie, ul. Rynek 1a,  w terminie  do 25 stycznia 2017 roku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2017-01-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Ćwiklik-Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-11 12:44:07
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-01-11 12:45:54
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-11 12:45:54
Artykuł był wyświetlony: 21873 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kożuchów w 2017 roku w zakresie opieki społecznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-30 12:56:53

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2016-12-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Ćwiklik-Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2016-12-30 12:56:53
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-12-30 12:57:34
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-12-30 13:00:19
Artykuł był wyświetlony: 22177 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaprasza się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-08 13:20:41

Zaprasza się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZAPROSZENIE
Zaprasza się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) działające na terenie Gminy Kożuchów o wskazanie swoich przedstawicieli do pracy w Komisji zajmującej się oceną ofert na realizację zadania  publicznego  na   2017 rok  zakresie opieki społecznej - przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie dwudaniowych gorących posiłków w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Kożuchów dla dzieci i młodzieży w okresie od 02.01.2017r. do 31.12.2017r
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są przesłać odpowiednio wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia na członka komisji konkursowej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.
Zgłoszenia należy złożyć  w Biurze Podawczym  Urzędu Miejskiego w Kożuchowie, ul. Rynek 1a,  w terminie  do 23 grudnia  2016 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2016-12-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Ćwiklik-Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2016-12-08 13:20:41
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-12-08 13:20:45
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-12-08 13:20:45
Artykuł był wyświetlony: 22779 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kożuchowa informuje, że w trybie artykułu 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejski Klub Sportowy „Korona” w dniu 29 listopada 2016 roku złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą „Turniej mikołajkowy dla dzieci”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-06 12:52:42

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2016-12-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Stanisławska Data wprowadzenia do BIP 2016-12-06 12:52:42
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-12-06 12:52:47
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-12-06 12:54:41
Artykuł był wyświetlony: 22782 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kożuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kożuchów w 2017 roku w zakresie opieki społecznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-01 11:54:54

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2016-12-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Ćwiklik-Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2016-12-01 11:54:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-12-01 12:02:07
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-12-01 12:02:07
Artykuł był wyświetlony: 22935 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kożuchowa informuje, że w trybie artykułu 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) Stowarzyszenie „AUTO – MOTO KOŻUCHÓW” z siedzibą w Mirocinie Dolnym 57a, w dniu 15 czerwca 2016 roku złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą „II Otwarte Mistrzostwa Stell Darta o Puchar Burmistrza Kożuchowa”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-27 10:44:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

Oferta Stowarzyszenia Auto-Moto

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2016-06-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Stanisławska Data wprowadzenia do BIP 2016-06-27 10:44:31
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-06-27 10:44:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-06-27 10:44:36
Artykuł był wyświetlony: 26799 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w 2016 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-05-16 12:30:43

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2016-05-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Ćwiklik-Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2016-05-16 12:30:43
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-05-16 12:35:18
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-06-13 07:42:40
Artykuł był wyświetlony: 27990 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kożuchowa informuje, że w trybie artykułu 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) Klub Szachowy „Odrodzenie” w Kożuchowie, ul. 22 Lipca 12c, złożył w dniu 4 maja 2016 roku ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą „II Turniej Szachowy im. Mirosława Borkowskiego. Powiatowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych klasy I-III”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-05-10 09:48:03

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2016-05-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Włodarczyk Data wprowadzenia do BIP 2016-05-10 09:48:03
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-05-10 09:48:10
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-05-10 10:10:34
Artykuł był wyświetlony: 28100 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Kożuchowie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu