ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy w 2016 roku gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi z innymi podmiotami

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-10 09:28:34

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2017-07-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Stanisławska Data wprowadzenia do BIP 2017-07-10 09:28:34
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-10 09:29:22
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-10 09:29:22
Artykuł był wyświetlony: 4685 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kożuchowa ogłasza konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-28 10:52:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2017-06-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Ćwiklik-Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2017-06-28 10:52:21
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-06-28 10:52:24
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-20 14:19:18
Artykuł był wyświetlony: 5017 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kożuchów w 2017 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-18 11:41:35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2017-04-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Ćwiklik-Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2017-04-18 11:41:35
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-04-18 11:42:15
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-04-18 11:42:15
Artykuł był wyświetlony: 6663 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

sprawozdanie z realizacji programu współpracy w 2015 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-07 09:36:03

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2017-04-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Stanisławska Data wprowadzenia do BIP 2017-04-07 09:36:03
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-04-07 09:36:49
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-04-07 09:36:49
Artykuł był wyświetlony: 6956 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy w 2014 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-07 09:32:51

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2017-04-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Włodarczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-04-07 09:32:51
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-04-07 09:34:25
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-04-07 09:34:25
Artykuł był wyświetlony: 6954 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kożuchowa zaprasza

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-15 13:29:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Kożuchowa zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.    z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.)  działające na terenie Gminy Kożuchów o wskazanie swoich przedstawicieli do pracy w Komisji zajmującej się opiniowaniem ofert na realizację zadania  publicznego  na   2017 rok  zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
 
Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są przesłać odpowiednio wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia na członka komisji konkursowej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.
 
Zgłoszenia należy złożyć  w Biurze Podawczym  Urzędu Miejskiego w Kożuchowie, ul. Rynek 1a,  w terminie  do 31 marca  2017 roku.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2017-03-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Ćwiklik-Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-15 13:29:56
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-15 13:31:17
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-15 13:31:16
Artykuł był wyświetlony: 7576 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Kożuchów w 2017 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-14 10:52:13

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2017-03-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Ćwiklik-Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-14 10:52:13
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-14 10:59:46
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-14 10:59:46
Artykuł był wyświetlony: 7609 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki konkursu - zarządzenie Nr 0050.21.2017 Burmistrza Kożuchowa z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2017 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-28 12:38:27

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2017-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Stanisławska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-28 12:38:27
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-02-28 12:39:02
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-02-28 12:39:02
Artykuł był wyświetlony: 7966 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki konkursu - zarządzenie Nr 0050.22.2017 Burmistrza Kożuchowa z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-28 12:33:45

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2017-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Stanisławska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-28 12:33:45
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-02-28 12:34:19
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-02-28 12:34:19
Artykuł był wyświetlony: 7975 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kożuchów w 2017 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-31 11:43:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Kortz Data wytworzenia informacji: 2017-01-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Ćwiklik-Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-31 11:43:35
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-01-31 11:47:13
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-31 11:47:41
Artykuł był wyświetlony: 8710 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kożuchowa ogłasza: otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2017 roku w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-19 14:27:18

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2017-01-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Stanisławska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-19 14:27:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-01-19 14:32:02
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-19 14:32:02
Artykuł był wyświetlony: 9056 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kożuchowa zaprasza

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-11 12:44:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAPROSZENIE
 
Burmistrz Kożuchowa zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817)  działające na terenie Gminy Kożuchów o wskazanie swoich przedstawicieli do pracy w Komisji zajmującej się opiniowaniem ofert na realizację zadania  publicznego  na   2017 rok  zakresie profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholowych.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są przesłać odpowiednio wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia na członka komisji konkursowej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.
 
Zgłoszenia należy złożyć  w Biurze Podawczym  Urzędu Miejskiego w Kożuchowie, ul. Rynek 1a,  w terminie  do 25 stycznia 2017 roku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2017-01-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Ćwiklik-Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-11 12:44:07
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-01-11 12:45:54
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-11 12:45:54
Artykuł był wyświetlony: 9287 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kożuchów w 2017 roku w zakresie opieki społecznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-30 12:56:53

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2016-12-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Ćwiklik-Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2016-12-30 12:56:53
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-12-30 12:57:34
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-12-30 13:00:19
Artykuł był wyświetlony: 9592 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaprasza się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-08 13:20:41

Zaprasza się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZAPROSZENIE
Zaprasza się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) działające na terenie Gminy Kożuchów o wskazanie swoich przedstawicieli do pracy w Komisji zajmującej się oceną ofert na realizację zadania  publicznego  na   2017 rok  zakresie opieki społecznej - przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie dwudaniowych gorących posiłków w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Kożuchów dla dzieci i młodzieży w okresie od 02.01.2017r. do 31.12.2017r
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są przesłać odpowiednio wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia na członka komisji konkursowej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.
Zgłoszenia należy złożyć  w Biurze Podawczym  Urzędu Miejskiego w Kożuchowie, ul. Rynek 1a,  w terminie  do 23 grudnia  2016 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2016-12-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Ćwiklik-Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2016-12-08 13:20:41
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-12-08 13:20:45
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-12-08 13:20:45
Artykuł był wyświetlony: 10154 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kożuchowa informuje, że w trybie artykułu 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejski Klub Sportowy „Korona” w dniu 29 listopada 2016 roku złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą „Turniej mikołajkowy dla dzieci”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-06 12:52:42

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2016-12-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Stanisławska Data wprowadzenia do BIP 2016-12-06 12:52:42
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-12-06 12:52:47
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-12-06 12:54:41
Artykuł był wyświetlony: 10190 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kożuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kożuchów w 2017 roku w zakresie opieki społecznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-01 11:54:54

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2016-12-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Ćwiklik-Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2016-12-01 11:54:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-12-01 12:02:07
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-12-01 12:02:07
Artykuł był wyświetlony: 10340 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kożuchowa informuje, że w trybie artykułu 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) Stowarzyszenie „AUTO – MOTO KOŻUCHÓW” z siedzibą w Mirocinie Dolnym 57a, w dniu 15 czerwca 2016 roku złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą „II Otwarte Mistrzostwa Stell Darta o Puchar Burmistrza Kożuchowa”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-27 10:44:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

Oferta Stowarzyszenia Auto-Moto

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2016-06-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Stanisławska Data wprowadzenia do BIP 2016-06-27 10:44:31
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-06-27 10:44:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-06-27 10:44:36
Artykuł był wyświetlony: 14197 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w 2016 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-05-16 12:30:43

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2016-05-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Ćwiklik-Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2016-05-16 12:30:43
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-05-16 12:35:18
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-06-13 07:42:40
Artykuł był wyświetlony: 15380 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kożuchowa informuje, że w trybie artykułu 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) Klub Szachowy „Odrodzenie” w Kożuchowie, ul. 22 Lipca 12c, złożył w dniu 4 maja 2016 roku ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą „II Turniej Szachowy im. Mirosława Borkowskiego. Powiatowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych klasy I-III”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-05-10 09:48:03

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2016-05-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Włodarczyk Data wprowadzenia do BIP 2016-05-10 09:48:03
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-05-10 09:48:10
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-05-10 10:10:34
Artykuł był wyświetlony: 15525 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kożuchów w 2016 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-23 09:01:28

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2016-02-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Ćwiklik-Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2016-02-23 09:01:28
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-02-23 09:01:33
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-02-23 09:02:20
Artykuł był wyświetlony: 17570 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kożuchów w 2016 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-19 11:53:42

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2016-02-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Ćwiklik-Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2016-02-19 11:53:42
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-02-19 11:53:48
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-02-19 11:55:55
Artykuł był wyświetlony: 17672 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w 2016 roku organizacjom prowadzącym działalność pożytku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-29 10:09:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu wraz z załącznikiem
 
oferta
 
umowa
 
sprawozdanie
 
karta oceny zadania

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2016-01-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Ćwiklik-Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2016-01-29 10:09:06
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-01-29 10:09:10
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-01-29 10:40:27
Artykuł był wyświetlony: 18345 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2016 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-27 12:56:13

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2016-01-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Stanisławska Data wprowadzenia do BIP 2016-01-27 12:56:13
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-01-27 12:56:17
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-01-27 12:57:40
Artykuł był wyświetlony: 18388 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2016 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-27 12:53:45

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2016-01-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Stanisławska Data wprowadzenia do BIP 2016-01-27 12:53:45
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-01-27 12:54:39
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-01-27 12:54:39
Artykuł był wyświetlony: 18391 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do udziału w Komisji zajmującej się oceną ofert na realizację zadania publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-22 09:08:20

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Piasecki Data wytworzenia informacji: 2016-01-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Ćwiklik-Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2016-01-22 09:08:20
Wprowadził informację do BIP: Józef Piasecki Data udostępnienia informacji: 2016-01-22 09:13:03
Osoba, która zmieniła informację: Józef Piasecki Data ostatniej zmiany: 2016-01-22 09:13:03
Artykuł był wyświetlony: 18573 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kożuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w 2016 roku organizacjom prowadzącym działalność pożytku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-21 13:43:13

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Piasecki Data wytworzenia informacji: 2016-01-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Ćwiklik-Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2016-01-21 13:43:13
Wprowadził informację do BIP: Józef Piasecki Data udostępnienia informacji: 2016-01-21 14:01:47
Osoba, która zmieniła informację: Józef Piasecki Data ostatniej zmiany: 2016-01-21 14:01:47
Artykuł był wyświetlony: 18607 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2016 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-15 08:41:37

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2016-01-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Stanisławska Data wprowadzenia do BIP 2016-01-15 08:41:37
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-01-15 08:41:41
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-01-15 08:47:46
Artykuł był wyświetlony: 18791 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kożuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kożuchów w roku 2016 w zakresie opieki społecznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-28 12:34:20

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Piasecki Data wytworzenia informacji: 2015-12-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Stanisławska Data wprowadzenia do BIP 2015-12-28 12:34:20
Wprowadził informację do BIP: Józef Piasecki Data udostępnienia informacji: 2015-12-28 12:55:28
Osoba, która zmieniła informację: Józef Piasecki Data ostatniej zmiany: 2015-12-30 12:05:26
Artykuł był wyświetlony: 19340 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kożuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2015 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-08-25 14:50:24

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Piasecki Data wytworzenia informacji: 2015-08-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Stanisławska Data wprowadzenia do BIP 2015-08-25 14:50:24
Wprowadził informację do BIP: Józef Piasecki Data udostępnienia informacji: 2015-08-25 15:06:45
Osoba, która zmieniła informację: Józef Piasecki Data ostatniej zmiany: 2015-08-25 15:06:45
Artykuł był wyświetlony: 21331 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kożuchowa ogłasza konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego Gminy Kożuchów pn.: "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-08-24 12:04:08

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Piasecki Data wytworzenia informacji: 2015-08-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Tokarz Data wprowadzenia do BIP 2015-08-24 12:04:08
Wprowadził informację do BIP: Józef Piasecki Data udostępnienia informacji: 2015-08-24 12:23:44
Osoba, która zmieniła informację: Józef Piasecki Data ostatniej zmiany: 2015-08-25 08:55:49
Artykuł był wyświetlony: 21479 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego Gminy Kożuchów pn.: "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-08-24 11:50:53

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Piasecki Data wytworzenia informacji: 2015-08-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Tokarz Data wprowadzenia do BIP 2015-08-24 11:50:53
Wprowadził informację do BIP: Józef Piasecki Data udostępnienia informacji: 2015-08-24 12:23:44
Osoba, która zmieniła informację: Józef Piasecki Data ostatniej zmiany: 2015-08-24 12:23:44
Artykuł był wyświetlony: 21465 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kożuchowa ogłasza konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego Gminy Kożuchów pn.: "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-07-22 15:00:39

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Piasecki Data wytworzenia informacji: 2015-07-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Tokarz Data wprowadzenia do BIP 2015-07-22 15:00:39
Wprowadził informację do BIP: Józef Piasecki Data udostępnienia informacji: 2015-07-22 15:22:44
Osoba, która zmieniła informację: Józef Piasecki Data ostatniej zmiany: 2015-07-22 15:22:44
Artykuł był wyświetlony: 21751 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2015 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, przeciwdziałania alkoholizmowi oraz rozwoju sportu, kultury fizycznej i turystyki.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-03-02 07:39:38

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2015-03-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Stanisławska Data wprowadzenia do BIP 2015-03-02 07:39:38
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-03-02 07:41:00
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2015-03-02 07:43:27
Artykuł był wyświetlony: 22449 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kożuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2015 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-01-12 15:34:52

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2015-01-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Włodarczyk Data wprowadzenia do BIP 2015-01-12 15:34:52
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-01-12 15:34:56
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2015-01-12 15:38:54
Artykuł był wyświetlony: 22663 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kożuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kożuchów w 2015 roku w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-01-12 15:24:26

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2015-01-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Włodarczyk Data wprowadzenia do BIP 2015-01-12 15:24:26
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-01-12 15:24:29
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2015-01-12 15:27:31
Artykuł był wyświetlony: 22701 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kożuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kożuchów w roku 2015 w zakresie opieki społecznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-11-26 14:15:13

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2014-11-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Kalinowska Data wprowadzenia do BIP 2014-11-26 14:15:13
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2014-11-26 14:15:17
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2014-11-26 14:16:41
Artykuł był wyświetlony: 22843 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kożuchowa informuje, że w trybie artykułu 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) Nowosolski Klub Karate „KYOKUSHIN” z siedzibą w Nowej Soli, ul. Sadowa 3 złożył w dniu 03 października 2014r. ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą „Udział w Mistrzostwach Świata w Karate Kyokushin”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-10-07 10:30:36

Załączniki

  • oferta (PDF, 5.7 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-10-07 10:33:48 | Data wytworzenia informacji: 2014-10-07 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2014-10-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Włodarczyk Data wprowadzenia do BIP 2014-10-07 10:30:36
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2014-10-07 10:30:40
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2014-10-07 10:33:48
Artykuł był wyświetlony: 22982 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kożuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2014 roku w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-08-01 13:22:42

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2014-08-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Włodarczyk Data wprowadzenia do BIP 2014-08-01 13:22:42
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2014-08-01 13:22:45
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2014-08-01 13:27:30
Artykuł był wyświetlony: 23346 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-05-07 08:02:57

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2014-05-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Włodarczyk Data wprowadzenia do BIP 2014-05-07 08:02:57
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2014-05-07 08:03:05
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2014-05-07 08:05:48
Artykuł był wyświetlony: 23730 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Kożuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2014 roku w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-04-24 07:46:30

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2014-04-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Włodarczyk Data wprowadzenia do BIP 2014-04-24 07:46:30
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2014-04-24 07:46:34
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2014-04-24 07:54:16
Artykuł był wyświetlony: 23787 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Kożuchowie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu