ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 6/2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko ds. księgowości i sprawozdawczości budżetowej w Wydziale Finansowo-Budżetowym

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Kożuchowie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Finansowo - Budżetowy

Data udostępnienia: 2017-11-07

Ogłoszono dnia: 2017-11-07 przez Michał Suski

Termin składania dokumentów: 2017-11-20 00:00:00

Nr ogłoszenia: 6/2017

Id ogłoszenia: 6/2017

Zlecający: Burmistrz Kożuchowa

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • co najmniej roczny staż pracyw jednostkach samorządu terytorialnego ,
b. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i finansach publicznych,
 • znajomość przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego,
   

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej budżetu gminy – organu finansowego,
 • miesięczne uzgadnianie kont syntetycznych i analitycznych organu finansowego,
 • sporządzanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań budżetowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
 • dekretacja i księgowanie wyciągów bankowych dotyczących rachunku budżetu – organu finansowego,
 • sporządzanie zestawień obrotów i sald organu finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym przedkładanych sprawozdań z wykonania planu dochodów z jednostek podległych,
 • sporządzanie rocznego bilansu z wykonania budżetu gminy,
 • terminowe rozliczanie i przekazywanie pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorząduterytorialnego ustawami na rachunek bieżący dochodów dysponenta częścibudżetowej,
 • przygotowywanie informacji związanych z opracowaniem projektu budżetu.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • praca w wymiarze 1 etat,
 • 40 godzin tygodniowo (osoby niepełnosprawne wg odrębnych przepisów),
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
 • miejsce pracy: Urząd Miejski w Kożuchowie

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 • CV
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (dokumenty fakultatywne),
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-11-20 00:00:00
b. Sposób:
Dokumenty składać należy do dnia 20 listopada 2017r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. księgowości i sprawozdawczości budżetowej w Wydziale Finansowo-Budżetowym”:
 • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kożuchowie, ul. Rynek 1 A, (biuro podawcze),
 • jako przesyłkę pocztową lub kurierską, przy czym za datę wpływu dokumentów uważa się ich faktyczny wpływ do urzędu a nie data ich nadania,
 • drogą elektroniczną, pod warunkiem przesłania dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym.
c. Miejsce:
 • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kożuchowie, ul. Rynek 1 A, (biuro podawcze),
 • jako przesyłkę pocztową lub kurierską, przy czym za datę wpływu dokumentów uważa się ich faktyczny wpływ do urzędu a nie data ich nadania,
 • drogą elektroniczną, pod warunkiem przesłania dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym.

VII. Informacje dodatkowe:

Wybrany kandydat zobowiązany będzie przed zatrudnieniem do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2017-11-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lewenberger Data wprowadzenia do BIP 2017-11-07 14:59:56
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-07 15:00:07
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-29 09:26:58
Artykuł był wyświetlony: 469 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Kożuchowie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu