ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-10-31 2017-11-29 Przebudowa sali wiejskiej w Sokołowie. rozstrzygnięty
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 478.8 KiB)
2 2017-09-13 2017-09-29 Remont dróg gminnych i wewnętrznych Gminy Kożuchów. rozstrzygnięty
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 430.8 KiB)
3 2017-06-05 2017-07-04 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Studzieniec - Mirocin Dolny rozstrzygnięty
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 488.7 KiB)
4 2017-05-23 2017-07-13 Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Kożuchów rozstrzygnięty
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 490.1 KiB)
5 2017-04-10 2017-05-19 Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kożuchów. rozstrzygnięty
 • zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 2.6 MiB)
6 2017-03-15 2017-04-26 Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kożuchowie - Szkoła Podstawowa Nr 2. rozstrzygnięty
 • zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 388.1 KiB)
7 2017-01-16 2017-02-20 Przebudowa drogi na ul. Osiedle XXX-lecia PRL w Podbrzeziu Dolnym - Gmina Kożuchów. rozstrzygnięty
 • zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie I częsci zamówienia (PDF, 492.6 KiB)
8 2017-01-05 2017-01-27 Dowozy dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Kożuchów rozstrzygnięty
 • zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 904.5 KiB)
9 2016-11-24 2016-12-13 Zarządzenie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Kożuchów. rozstrzygnięty
 • zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 525 KiB)
10 2016-09-20 2016-10-21 Oświetlenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Tuwima, Asnyka, Brzechwy w Podbrzeziu Dolnym. rozstrzygnięty
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 376.9 KiB)
11 2016-09-02 2016-10-03 Przebudowa drogi gminnej relacji Cisów - Solniki w miejscowości Solniki rozstrzygnięty
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 872.7 KiB)
12 2016-07-14 2016-08-09 Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Kożuchów. rozstrzygnięty
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 693.3 KiB)
13 2016-06-23 2016-07-15 Remont konserwatorski oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej elewacji północnej ratusza w Kożuchowie. rozstrzygnięty
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 592.5 KiB)
14 2016-05-23 2016-06-21 Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kożuchowie. rozstrzygnięty
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 972 KiB)
15 2016-04-14 2016-05-10 Remont i przebudowa dróg i chodników przy ul. Młynarskiej, Rataja, Koszarowej i Kościuszki w Kożuchowie rozstrzygnięty
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 775.5 KiB)
16 2016-03-29 2016-04-28 Stadion wykonanie nawierzchni boiska. rozstrzygnięty
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 887.7 KiB)
17 2015-08-28 2015-10-13 Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 12 854 355,58 zł (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego) rozstrzygnięty
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 609.1 KiB)
18 2015-07-27 2015-08-26 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Podbrzeziu Dolnym rozstrzygnięty
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 539.6 KiB)
19 2015-07-16 2015-07-31 Zakup i montaż wyposażenia do OSP Kożuchów rozstrzygnięty
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 979.4 KiB)
20 2015-06-12 2015-06-23 Dowozy dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Kożuchów rozstrzygnięty
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 524.8 KiB)
21 2015-04-13 2015-04-30 Dostosowanie pomieszczeń i dostawa wyposażenia w ramach projektu Oddziały przedszkolne. rozstrzygnięty
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert (PDF, 2.7 MiB)
22 2015-02-24 2015-03-23 Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Kożuchów. rozstrzygnięty
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 525.9 KiB)
23 2015-01-13 2015-02-02 Wyposażenie remizy OSP w Mirocinie Górnym rozstrzygnięty
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 907.3 KiB)
24 2014-12-22 2015-01-08 Wyposażenie remizy OSP w Mirocinie Górnym rozstrzygnięty
 • zawiadomienie o wyborze najkorzytniejszej oferty w zakresie części 1 i unieważnieniu postępowania w zakresie części 2 (PDF, 618.8 KiB)
25 2014-12-02 2014-12-16 Wyposażenie remizy OSP w Mirocinie Górnym rozstrzygnięty
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2 i 4 oraz uniweważnieniu postępowania w zakresie części 1 i 3 (PDF, 967.9 KiB)
26 2014-10-29 2014-11-05 Zakup mikrobusu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych rozstrzygnięty
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 497.4 KiB)
27 2014-09-18 2014-10-10 Wykonanie oświetlenia w ulicach na terenie byłej jednostki wojskowej. rozstrzygnięty
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 428.6 KiB)
28 2014-09-04 2014-10-06 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich Gminy Kożuchów. rozstrzygnięty
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 526.1 KiB)
29 2014-08-13 2014-09-12 Zabezpieczenie i odbudowa zawalonej bastei przy ul. Obywatelskiej w Kożuchowie. rozstrzygnięty
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 746.6 KiB)
30 2014-08-12 2014-09-17 Rewitalizacja śródmieścia Kożuchowa - remont Zamku - postępowanie II rozstrzygnięty
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 994.7 KiB)
31 2014-07-23 2014-08-28 Wymiana pokrycia dachu na budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w Kożuchowie. rozstrzygnięty
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1 MiB)
32 2014-07-15 2014-08-01 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mirocinie Dolnym rozstrzygnięty
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 366.9 KiB)
33 2014-06-18 2014-07-07 „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich gminy Kożuchów.” rozstrzygnięty
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 557.1 KiB)
34 2014-06-10 2014-06-26 Dowozy dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Kożuchów w roku szkolnym 2014/2015 rozstrzygnięty
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 365.7 KiB)
35 2014-04-24 2014-05-30 Remont drogi powiatowej nr 1048F ul. Kraszewskiego w Kożuchowie. rozstrzygnięty
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 74 KiB)
36 2014-04-18 2014-04-29 Usługa reintegracji zawodowej i społecznej dla 28 osób w ramach Centrum Integracji Społecznej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie związana z realizacją projektu pn.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej na terenie Gminy Kożuchów, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. rozstrzygnięty
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 794.5 KiB)
37 2014-04-10 2014-05-15 WYKONANIE OGRODZENIA W SAMORZĄDOWYM GIMNAZJUM W KOŻUCHOWIE. rozstrzygnięty
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 325.5 KiB)
38 2014-03-28 2014-04-23 Budowa fontanny wraz z zasilaniem w wodę i energie elektryczną - przetarg II rozstrzygnięty
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 46.5 KiB)
39 2014-03-27 2014-04-17 Remont kapitalny Ratusza - I etap: termomodernizacja ściany oraz remont pomieszczeń wewnętrznych - przetarg II rozstrzygnięty
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 51.1 KiB)
40 2014-03-17 2014-04-10 Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lasocinie rozstrzygnięty
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 101.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Kożuchowie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu