ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-01-10 2019-01-28 10:00:00 Budowa przepustu drogowego przy ul. Zygmuntowskiej w Kożuchowie. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 373 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 878.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 38.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 2 do 6 (DOCX, 44.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 367.9 KiB)
 • zapytanie i odpowiedź I (PDF, 415.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 302.2 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 284.8 KiB)
2 2018-06-05 2018-06-20 10:00:00 Budowa parkingu przy ul. Garbarskiej w Kożuchowie. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 266 KiB)
 • SIWZ (PDF, 883.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa. (ZIP, 51.7 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 2,3,4,5,6 i 7 do SIWZ (DOCX, 52.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 367.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 335.9 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępownia (PDF, 289 KiB)
3 2018-05-11 2018-05-29 10:00:00 Budowa parkingu przy ul. Garbarskiej w Kożuchowie unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 356.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 753.6 KiB)
 • Załacznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 51.7 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 2,3,4,5,6 i 7 do SIWZ (DOCX, 49.5 KiB)
 • Załacznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 367.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 338.6 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępownia (PDF, 351.5 KiB)
4 2018-01-24 2018-02-08 10:00:00 Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kożuchowie - Przedszkole Miejskie Nr 1. unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 364.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 789.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 26.6 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 2,3,4,5,6 i 7 (DOCX, 46 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 380.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 do umowy (PDF, 111.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 331 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępownia (PDF, 281.8 KiB)
5 2018-01-05 2018-01-23 10:00:00 Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kożuchowie - Przedszkole Miejskie Nr 1. unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 363.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 789.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 26.6 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 2,3,4,5,6 i 7 (DOCX, 46 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 380.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 303.7 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępownia (PDF, 326.2 KiB)
6 2017-10-03 2017-10-18 10:00:00 Przebudowa ulicy 1 Maja w Kożuchowie. unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 231 KiB)
 • SIWZ (PDF, 554.3 KiB)
 • Załacznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa (7Z, 6.8 MiB)
 • Załaczniki nr 2,3,4,5,6 i 7 do SIWZ (DOCX, 42 KiB)
 • załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 281 KiB)
 • zawiadomienie o unieważneniu postępownia (PDF, 202.9 KiB)
7 2016-12-15 2016-12-23 10:00:00 Dowozy dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Kożuchów unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 238.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 590.1 KiB)
 • Załącznik nr 1.1 do SIWZ (PDF, 164.7 KiB)
 • Załącznik nr 1.2 do SIWZ (PDF, 142.8 KiB)
 • Załącznik nr 1.3 do SIWZ (PDF, 129.8 KiB)
 • Załącznik nr 2.1 do SIWZ (PDF, 247.4 KiB)
 • Załącznik nr 2.2 do SIWZ (PDF, 183.1 KiB)
 • Załącznik nr 2.3 do SIWZ (PDF, 248.1 KiB)
 • Załączniki nr 3.1; 4.1; 5.1; 6.1; i 7.1 do SIWZ (DOC, 104.5 KiB)
 • Załączniki nr 3.2; 4.1; 5.2; 6.2; i 7.2 do SIWZ (DOC, 103 KiB)
 • Załączniki nr 3.3; 4.3; 5.3; 6.3; i 7.3 do SIWZ (DOC, 103 KiB)
 • Załącznik nr 8.1 do SIWZ (PDF, 202 KiB)
 • Załącznik nr 8.2 do SIWZ (PDF, 202 KiB)
 • Załącznik nr 8.3 do SIWZ (PDF, 202 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 395 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 534.7 KiB)
8 2016-12-05 2016-12-14 10:00:00 Dowozy dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Kożuchów. unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 238.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 591.6 KiB)
 • Załącznik nr 1.1 do SIWZ (PDF, 164.8 KiB)
 • Załącznik nr 1.2 do SIWZ (PDF, 142.2 KiB)
 • Załącznik nr 1.3 do SIWZ (PDF, 129.6 KiB)
 • Załącznik nr 2.1 do SIWZ (PDF, 248.5 KiB)
 • Załącznik nr 2.2 do SIWZ (PDF, 183.9 KiB)
 • Załącznik nr 2.3 do SIWZ (PDF, 249.1 KiB)
 • Załączniki nr 3.1; 4.1; 5.1; 6.1; i 7.1 do SIWZ (DOC, 104 KiB)
 • Załączniki nr 3.2; 4.1; 5.2; 6.2; i 7.2 do SIWZ (DOC, 103 KiB)
 • Załączniki nr 3.3; 4.3; 5.3; 6.3; i 7.3 do SIWZ (DOC, 103 KiB)
 • Załącznik nr 8.1 do SIWZ (PDF, 202 KiB)
 • Załącznik nr 8.2 do SIWZ (PDF, 202 KiB)
 • Załącznik nr 8.3 do SIWZ (PDF, 202 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 407.7 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 356.4 KiB)
9 2016-11-22 2016-12-01 10:00:00 Dowozy dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Kożuchów. unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 180.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 539.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - wykaz miejscowości, z których prowadzone będą dowozy wraz z ilością uczniów dowożonych do poszczególnych placówek oświatowych (PDF, 115 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Harmonogram (rozkład jazdy) według, którego powinny odbywać się dowozy. (PDF, 342.4 KiB)
 • Załączniki nr 3,4,5,6,7 do SIWZ (DOC, 103 KiB)
 • załacznik nr 8 do SIWZ- wzór umowy (DOC, 114 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 240 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 219.3 KiB)
10 2016-09-02 2016-09-19 13:00:00 Oświetlenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Tuwima, Asnyka, Brzechwy w Podbrzeziu Dolnym. unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 234.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 601.6 KiB)
 • załącznik nr 1 do SIWZ - dokumetacja projektowa (7Z, 40.6 MiB)
 • załączniki nr 2,3,4,5,6,7 do SIWZ (DOCX, 39.6 KiB)
 • załacznik nr 8 do SIWZ- wzór umowy (PDF, 248.7 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 212.5 KiB)
11 2015-07-03 2015-07-22 10:00:00 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Podbrzeziu Dolnym unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 167.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 607.9 KiB)
 • Załacznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa (7Z, 18.3 MiB)
 • Załaczniki nr 2,3,4,5,6,7 i 8 do SIWZ (DOC, 73.5 KiB)
 • Załacznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 254.1 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 304.7 KiB)
12 2015-01-26 2015-02-10 10:00:00 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Podbrzeziu Dolnym unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 184.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 496.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ dokumentacja projektowa (7Z, 14 MiB)
 • Załączniki nr 2,3,4,5,6,7,8 do SIWZ (DOC, 73.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 181.5 KiB)
 • zapytania i odpowiedzi I (PDF, 293 KiB)
 • zapytania i odpowiedzi II (PDF, 321.5 KiB)
 • zapytania i odpowiedzi III (PDF, 500.7 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 294.2 KiB)
13 2014-10-10 2014-10-30 13:00:00 Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Podbrzeziu Dolnym - III postępowanie unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 184.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 496.1 KiB)
 • załacznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa (7Z, 14 MiB)
 • Załączniki nr 2,3,4,5,6,7,8 do SIWZ (DOC, 72.5 KiB)
 • Załacznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 257.2 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 129.7 KiB)
 • zmina terminu składania ofert (PDF, 543.5 KiB)
 • zapytania Wykonawców i odpowiedzi (PDF, 283.7 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępownia (PDF, 297.1 KiB)
14 2014-10-10 2014-10-17 13:00:00 Zakup mikrobusu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych - II postępowanie unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 153.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 390.1 KiB)
 • Załaczniki nr 1,2,3,4 do SIWZ (DOC, 88.5 KiB)
 • Załacznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 100.9 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępownia (PDF, 354.7 KiB)
15 2014-10-01 2014-10-09 13:00:00 Zakup mikrobusu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 175 KiB)
 • SIWZ (PDF, 567.5 KiB)
 • załączniki do siwz 1,2,2a,3,4 w wersji edytowalnej (DOC, 96 KiB)
 • Załacznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 100.8 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 216.3 KiB)
16 2014-09-23 2014-10-08 13:00:00 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Podbrzeziu Dolnym - II postępowanie unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 187.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 498.8 KiB)
 • załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa (7Z, 14 MiB)
 • Załączniki nr 2,3,4,5,6,7,8 do SIWZ (DOC, 71.5 KiB)
 • Załacznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 257.2 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępownia (PDF, 240.7 KiB)
17 2014-09-04 2014-09-19 14:00:00 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Podbrzeziu Dolnym unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 188.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 498.8 KiB)
 • załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa (7Z, 14 MiB)
 • Załączniki nr 2,3,4,5,6,7,8 do SIWZ (DOC, 71.5 KiB)
 • Załacznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 257.2 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępownia (PDF, 213.9 KiB)
18 2014-07-09 2014-07-28 13:00:00 Rewitalizacja śródmieścia Kożuchowa - remont Zamku unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 191.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 558.2 KiB)
 • załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa (7Z, 75.5 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 2,3,4,5,6,7,8 (DOC, 186 KiB)
 • załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 330.5 KiB)
 • przedmiary (PDF, 1.6 MiB)
 • zapytania i odpowiedzi I (PDF, 270.6 KiB)
 • Szcegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 15.9 MiB)
 • zapytania i odpowiedzi II (PDF, 251.3 KiB)
 • zapytania i odpowiedzi III (PDF, 392.4 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 128.1 KiB)
 • ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (PDF, 339.2 KiB)
 • zapytania i odpowiedzi IV (PDF, 573.2 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 254.4 KiB)
19 2014-06-05 2014-06-23 13:00:00 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich Gminy Kożuchów. unieważniony
 • SIWZ (PDF, 556.9 KiB)
 • Załącznik nr 1do SIWZ - dokumentacja projektowa (7Z, 530.6 MiB)
 • zalącznik nr 2,3,4,5,6,7,8 do SIWZ (DOC, 131.5 KiB)
 • załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 279.6 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 192.9 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 283.4 KiB)
20 2014-03-10 2014-03-25 11:00:00 Remont kapitalny Ratusza - I etap: termomodernizacja ściany oraz remont pomieszczeń wewnętrznych unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 194.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 454.2 KiB)
 • Załączniki nr 1,2,3,3a,4,4a,5 (DOC, 86 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - istotne postanowienia umowy /wzór/ (PDF, 175.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - postanowienie LKZ (PDF, 169.2 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - pozwolenie na budowę (PDF, 124.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 - projekt budowlany - dotyczący temomodernizacji ściany (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 9a - STW i OR - dotycząca termomodernizacji ściany (PDF, 113.2 KiB)
 • Załącznik nr 9b do SIWZ - przedmiar robót dotyczący termomodrnizacji ściany (PDF, 45.3 KiB)
 • Załącznik nr 9c do SIWZ - przedmiar dotyczący robót wewnętrznych II piętro (PDF, 111.5 KiB)
 • Załącznik nr 9d do SIWZ - przedmiar dotyczący pomieszczeń wewnętrznych I piętro wraz z rzutem tych pomieszczeń (PDF, 125.6 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 26.5 KiB)
21 2014-03-04 2014-03-20 13:00:00 Budowa fontanny wraz z zasilaniem w wodę i energie elektryczną unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 188.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 840.8 KiB)
 • Załacznik nr 1,2,3,3a,4,4a,5 do SIWZ (DOC, 86.5 KiB)
 • Załacznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 176.9 KiB)
 • Załacznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa (RAR, 8.3 MiB)
 • zapytania Wykonawcy i odpowiedzi I (PDF, 878 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi II (PDF, 49.7 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 29.5 KiB)
22 2013-09-26 2013-10-10 13:00:00 Modernizacja boiska do piłki nożnej w ramach Programu Pełnowymiarowych Boisk do Piłki Nożnej „Lubuskie gra w Piłkę” w Kożuchowie. unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 182.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 699 KiB)
 • Załączniki do SIWz nr 1,2,3,3a,4,5 (DOC, 77.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 226.8 KiB)
 • Załącznik nr 7.1 do SIWZ - projekt budowlany dotyczący remontu nawierzchni płyty boiska (RAR, 3.1 MiB)
 • Załącznik 7.2 do SIWZ - przedmiar dotyczący nawierzchni boiska (PDF, 361.3 KiB)
 • Załącznik nr 8.1 do SIWZ - prijekt budowlany dotyczący ogrodzenia boiska (PDF, 916.1 KiB)
 • Załącznik nr 8.2 do SIWZ - przedmiar dotyczący ogrodzenia boiska (PDF, 37.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 38.2 KiB)
23 2013-07-31 2013-08-20 13:00:00 Termomodernizacja ściany zachodniej Urzędu Miejskiego wraz z remontem 4 pomieszczeń wewnętrznych, częścią korytarza i wymianą dwóch okien unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 193.2 KiB)
 • SIWZ (DOC, 217 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 1,2,3,3a,4,4a,5 (DOC, 86.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 363.8 KiB)
 • Załączniik nr 7- postanowienie Lubuskiego Konserwatora Zabytków (PDF, 169.2 KiB)
 • Załącznik nr 8 - pozwolenie na budowę (PDF, 124.7 KiB)
 • Załączniik nr 9 do SIWZ - projekt budowlany (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 9a do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 113.2 KiB)
 • Załącznik 9b do SIWZ - przedmiar robót dotyczący termomodernizacji budynku ratusza (PDF, 112.8 KiB)
 • Załącznik nr 9d - opis techniczny okna (PDF, 243 KiB)
 • Załącznik nr 9c do SIWZ - przedmiar robót dotyczący robót wewnętrznych i wymiany okien (PDF, 112.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 34.5 KiB)
24 2013-07-15 2013-07-30 13:00:00 Termomodernizacja ściany zachodniej Urzędu Miejskiego wraz z remontem 4 pomieszczeń wewnętrznych, częścią korytarza i wymianą dwóch okien unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 193.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 720.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 1,2,3,3a,4,4a,5 (DOC, 86.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 363.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - postanowienie LWKZ (PDF, 169.2 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - pozwolenie na budowę (PDF, 124.7 KiB)
 • Załączniik nr 9 do SIWz - projekt budowlany (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 9a do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 113.2 KiB)
 • Załącznik 9b do SIWZ - przedmiar robót dotyczący termomodernizacji budynku ratusza (PDF, 45.3 KiB)
 • Załącznik nr 9c do SIWZ - przedmiar robót dotyczący robót wewnętrznych i wymiany okien (PDF, 112.8 KiB)
 • Załącznik nr 9d - opis techniczny okna (PDF, 243 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 27.6 KiB)
25 2013-06-06 2013-06-21 11:00:00 Wykonanie ogrodzenia w Samorządowym Gimnazjum w Kożuchowie. unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 178.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 304.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ 3,4,5,6,7,8,9,10 w wersji edytowalnej (DOC, 130.5 KiB)
 • Załąvcznik nr 1 do SIWZ mapa poglądowa (PDF, 46.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja techniczna (PDF, 248 KiB)
 • zapytania Wykonawców i odpowiedzi (PDF, 114 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 31.3 KiB)
26 2013-05-29 2013-06-13 10:00:00 Zabezpieczenie zawalonej basteji przy ul. Obywatelskiej w Kożuchowie unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 187.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 703.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ 1,2,3,3a,4,4a,5 (DOCX, 34.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa (RAR, 1.6 MiB)
 • Załąćznik nr 7 do SIWZ - decyzja WLKZ (PDF, 284.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - pozwolenie na budowę (PDF, 129.6 KiB)
 • zapytania i odpowiedzi Wykonawcy I (PDF, 100.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 75.2 KiB)
27 2013-03-21 2013-04-11 11:00:00 Zaprojektowanie i budowa remizy OSP w Kożuchowie unieważniony
 • SIWZ TOM I - Instrukcja dla Wykonawców (DOC, 674 KiB)
 • załącznik nr 1 do IDW - formularz oferta (DOC, 45.5 KiB)
 • załącznik nr 2 do IDW - załącznik do Formularza OFERTA (DOC, 53 KiB)
 • załącznik nr 3 do IDW - formularz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 34 KiB)
 • załącznik nr 4 do IDW - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 36 KiB)
 • załącznik nr 5 do IDW -formularz doświadczenie Wykonawcy (DOC, 39.5 KiB)
 • załącznik nr 6.1 do IDW - potencjał Kadrowy Wykonawcy - Projektanci (DOC, 42.5 KiB)
 • załącznik nr 6.2 do IDW Formularz Potencjał Kadrowy Wykonawcy - Kierownik Kontaktu i Kierownik Budowy (DOC, 39 KiB)
 • załącznik 6.3 do IDW - formularz Potencjał Kadrowy Wykonawcy - Kierownicy Robót (DOC, 38.5 KiB)
 • załącznik nr 7.1 do IDW - formularz informacja o projektantach (DOC, 33 KiB)
 • załącznik nr 7.2 do IDW - formularz Informacja o Kierowniku Kontraktu (DOC, 37.5 KiB)
 • załącznik nr 7.3 do IDW - formularz informacja o Kierowniku Budowy (DOC, 32.5 KiB)
 • załącznik nr 7.4 do IDW - formularz informacja o kierownikach robót (DOC, 32.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do IDW - wzór karty gwarancyjnej (DOC, 54.5 KiB)
 • SIWZ - TOM II - wzór umowy w sprawie zamówinia publicznego /KONTRAKT/ (DOC, 582.5 KiB)
 • SIWZ - TOM III - część 1 program funkcjonalno - użytkowy (RAR, 318.9 MiB)
 • SIWZ TOM III część 2 - wytyczne Instytucji Zarządzającej LRPO w zakresie informacji i promocji (PDF, 1.3 MiB)
 • SIWZ - TOM III - część 3- informacje uzupełniające (DOC, 25 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 197 KiB)
 • zapytania i odpowiedzi Wykonawcy I (PDF, 56.1 KiB)
 • uzupełninie dokumentów w związku z zapytaniami Wykonawcy I (RAR, 2.7 MiB)
 • zapytanie i odpowiedź Wykonawcy II (PDF, 62.9 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 114.3 KiB)
28 2013-03-18 2013-03-26 11:00:00 Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Kożuchów. unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 185.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 698.2 KiB)
 • załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 60.5 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 162.6 KiB)
29 2012-10-29 2012-11-06 10:00:00 Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych w ramach projektu pn.: "Razem raźniej" unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 183.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 404 KiB)
 • załącznik do SIWZ nr 1 (PDF, 339.7 KiB)
 • załączniki do SIWZ od nr 2 do nr 4 (edytowalne) (DOCX, 16.2 KiB)
 • załącznik do SIWZ nr 5 (PDF, 288.4 KiB)
 • załącznik do SIWZ nr 1 (edytowalny) (XLSX, 66.1 KiB)
 • zawiadomienie o unieważneniu postępowania (PDF, 190.2 KiB)
30 2012-09-24 2012-10-05 10:00:00 Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym w ramach Rządowego programu CYFROWA SZKOŁA unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 175.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 595.2 KiB)
 • załącznik do SIWZ nr 1 (DOC, 39.5 KiB)
 • załącznik do SIWZ nr 2 (DOCX, 26.8 KiB)
 • załącznik do SIWZ nr 3 (DOC, 27 KiB)
 • załącznik do SIWZ nr 4 (DOC, 27 KiB)
 • załącznik do SIWZ nr 5 (DOC, 29 KiB)
 • załącznik do SIWZ nr 6 (PDF, 272 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 103.7 KiB)
 • zmieniony załacznik nr 2 do SIWZ (DOCX, 27.5 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 55.3 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Kożuchowie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu