ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-04-29 2019-05-15 10:00:00 Budowa kotłowni gazowej z wymianą instalacji ogrzewania w budynku Zamku w Kożuchowie. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 378.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 897.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 15.5 MiB)
 • Załączniki nr 2 do 7 do SIWZ (DOCX, 52.2 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 370.9 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi Wykonawcy. (PDF, 992 KiB)
 • Załącznik do odpowiedzi. (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik do odpowiedzi. (PDF, 1.3 MiB)
 • Zapytania Wykonawcy i odpowiedzi II. (PDF, 617.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 355.7 KiB)
2 2019-03-26 2019-04-11 10:00:00 Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Kożuchów. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 361.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 889.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 148 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 2 do 7 (DOCX, 50 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 371.9 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi I (PDF, 971.2 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi II (PDF, 469.7 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi III (PDF, 580.7 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi IV (PDF, 516.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 375.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 486.2 KiB)
3 2019-02-08 2019-02-26 10:00:00 Klimatyzacja Ratusza. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 362 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 888.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 16.8 MiB)
 • Załączniki nr 2 do 7 do SIWZ (DOCX, 53.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 369.3 KiB)
 • pytania i odpowiedzi (PDF, 532.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 345.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 394.6 KiB)
4 2019-01-30 2019-02-14 10:00:00 Budowa przepustu drogowego przy ul. Zygmuntowskiej w Kożuchowie. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 371.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 884.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 38.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 2 do 6 (DOCX, 44.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 367.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 371.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 498 KiB)
5 2019-01-11 2019-01-29 10:00:00 Budowa parkingu przy ul. Kościuszki w Kożuchów. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 284.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 883.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 50.9 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 2 do 7 (DOCX, 50.6 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 367.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 443.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 545.5 KiB)
6 2019-01-10 2019-01-28 10:00:00 Budowa przepustu drogowego przy ul. Zygmuntowskiej w Kożuchowie. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 373 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 878.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 38.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 2 do 6 (DOCX, 44.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 367.9 KiB)
 • zapytanie i odpowiedź I (PDF, 415.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 302.2 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 284.8 KiB)
7 2018-06-21 2018-07-06 10:00:00 Budowa parkingu przy ul. Garbarskiej w Kożuchowie. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 265.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 879.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa. (ZIP, 51.7 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 2,3,4,5,6 i 7 do SIWZ (DOCX, 50.3 KiB)
 • Załacznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 367.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 306.5 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 359.8 KiB)
8 2018-06-05 2018-06-20 10:00:00 Budowa parkingu przy ul. Garbarskiej w Kożuchowie. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 266 KiB)
 • SIWZ (PDF, 883.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa. (ZIP, 51.7 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 2,3,4,5,6 i 7 do SIWZ (DOCX, 52.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 367.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 335.9 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępownia (PDF, 289 KiB)
9 2018-05-11 2018-05-29 10:00:00 Budowa parkingu przy ul. Garbarskiej w Kożuchowie unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 356.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 753.6 KiB)
 • Załacznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 51.7 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 2,3,4,5,6 i 7 do SIWZ (DOCX, 49.5 KiB)
 • Załacznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 367.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 338.6 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępownia (PDF, 351.5 KiB)
10 2018-04-27 2018-05-15 10:00:00 Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kożuchowie. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 359.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 752 KiB)
 • Załacznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 5.8 MiB)
 • Załaczniki nr 2,3,4,5,6 i 7 do SIWZ (DOCX, 49 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 364.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 322.4 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 403.9 KiB)
11 2018-04-19 2018-05-10 10:00:00 Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Kożuchowie. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 382.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 805.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa. (ZIP, 18.5 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 2,3,4,5,6 i 7 do SIWZ (DOCX, 48 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 355.4 KiB)
 • zapytania i odpowiedzi 1 (PDF, 303.4 KiB)
 • zapytania i odpowiedzi 2 (PDF, 371 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 329.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 395.8 KiB)
12 2018-04-13 2018-05-30 10:00:00 Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Kożuchów. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 127.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 747.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (PDF, 269.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (DOC, 53.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 190 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (DOCX, 22.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOCX, 20.5 KiB)
 • Załacznik nr 7 do SIWZ (DOC, 42 KiB)
 • Załacznik nr 8 do SIWZ (ZIP, 26.8 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania (PDF, 1.3 MiB)
 • Opinia RIO (PDF, 1.9 MiB)
 • zapytania i odpowiedzi 2 (PDF, 572.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 356.9 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 355.9 KiB)
13 2018-02-23 2018-03-12 11:00:00 Wykonanie instalacji c.o. i gazowej oraz kotłowni w Przedszkolu Miejskim Nr1. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 364.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 783.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa. (ZIP, 19.2 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 2,3,4,5,6 i 7 (DOCX, 45.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 375.1 KiB)
 • Załacznik nr 3 do umowy. (PDF, 112.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 467.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 561.7 KiB)
14 2018-02-23 2018-03-12 10:00:00 Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 363.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 749.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa. (ZIP, 9.7 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 2,3,4,5,6 i 7 (DOCX, 43.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 371.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 393.4 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 544.7 KiB)
15 2018-01-24 2018-02-08 10:00:00 Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kożuchowie - Przedszkole Miejskie Nr 1. unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 364.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 789.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 26.6 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 2,3,4,5,6 i 7 (DOCX, 46 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 380.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 do umowy (PDF, 111.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 331 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępownia (PDF, 281.8 KiB)
16 2018-01-05 2018-01-23 10:00:00 Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kożuchowie - Przedszkole Miejskie Nr 1. unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 363.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 789.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 26.6 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 2,3,4,5,6 i 7 (DOCX, 46 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 380.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 303.7 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępownia (PDF, 326.2 KiB)
17 2017-10-31 2017-11-16 10:00:00 Przebudowa sali wiejskiej w Sokołowie. rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 538.8 KiB)
 • Załacznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 41.2 MiB)
 • Załaczniki nr 2,3,4,5,6 i 7 do SIWZ (DOCX, 41.9 KiB)
 • załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 305.2 KiB)
 • Uzupełnione przedmiary robót (PDF, 5.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 292.3 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 478.8 KiB)
18 2017-10-03 2017-10-18 10:00:00 Przebudowa ulicy 1 Maja w Kożuchowie. unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 231 KiB)
 • SIWZ (PDF, 554.3 KiB)
 • Załacznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa (7Z, 6.8 MiB)
 • Załaczniki nr 2,3,4,5,6 i 7 do SIWZ (DOCX, 42 KiB)
 • załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 281 KiB)
 • zawiadomienie o unieważneniu postępownia (PDF, 202.9 KiB)
19 2017-09-13 2017-09-28 10:00:00 Remont dróg gminnych i wewnętrznych Gminy Kożuchów. rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 612.4 KiB)
 • Załacznik nr 1 do SIWZ - przedmiary robót (7Z, 1.7 MiB)
 • Załaczniki nr 2,3,4,5 do SIWZ (DOCX, 38.4 KiB)
 • Załacznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 306.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 255.2 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 430.8 KiB)
20 2017-06-05 2017-06-22 10:00:00 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Studzieniec - Mirocin Dolny rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 237.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 569 KiB)
 • Załacznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa (7Z, 8.8 MiB)
 • Załaczniki nr 2,3,4,5,6 i 7 do SIWZ (DOCX, 42.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 322.9 KiB)
 • zapytania Wykonawcy i odpowiedzi (PDF, 637 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 328.8 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 488.7 KiB)
21 2017-05-23 2017-06-29 10:00:00 Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Kożuchów rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 133.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 555.1 KiB)
 • załacznik nr 1 do SIWZ - harmonogram spłat kredytu (PDF, 194.2 KiB)
 • załącznik nr 2 do SIWZ - wzór formularza ofertowego (DOC, 50.5 KiB)
 • załcznik nr 3 - formularz JEDZ w wersji edytowalnej (DOC, 188 KiB)
 • załacznik nr 3 do SIWZ - formularz JEDZ w pdf (PDF, 359.1 KiB)
 • załcznik nr 4 do SIWZ - instrukcja wypałninia formularza JEDZ (PDF, 1.1 MiB)
 • załacznik nr 5 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 22.9 KiB)
 • Załacznik nr 6 do SIWZ - wzór pełnomocnictwa reprezentującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOCX, 20.4 KiB)
 • Załacznik nr 7 do SIWZ - Dokumety Zamawiającego (7Z, 47.1 MiB)
 • zapytania Wykonawcy i odpowiedzi (PDF, 1.5 MiB)
 • dokumenty Zamawiającego (PDF, 499.6 KiB)
 • zapytania Wykonawcy i odpowiedzi II (PDF, 241.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 382.8 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 490.1 KiB)
22 2017-04-10 2017-04-26 10:00:00 Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kożuchów. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 253.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 633.7 KiB)
 • Załącznik nr 1.1 do SIWZ (7Z, 60.5 MiB)
 • Załacznik nr 1.2 do SIWZ (7Z, 44.3 MiB)
 • Załącznik nr 1.3 do SIWZ (7Z, 41.8 MiB)
 • Załaczniki nr 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 do SIWZ (DOCX, 42.6 KiB)
 • Załączniki nr 3.2; 4.1; 5.2; 6.2; i 7.2 do SIWZ (DOCX, 42.9 KiB)
 • Załączniki nr 3.1; 4.1; 5.1; 6.1; i 7.1 do SIWZ (DOCX, 43 KiB)
 • Załącznik nr 8.1 do SIWZ (PDF, 322.7 KiB)
 • Załącznik nr 8.2 do SIWZ (PDF, 320.7 KiB)
 • Załącznik nr 8.3 do SIWZ (PDF, 322.7 KiB)
 • zapytania Wykonawców i odpowiedzi (PDF, 1.1 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 706.2 KiB)
 • zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 2.6 MiB)
 • Odwołanie (PDF, 1 MiB)
23 2017-03-15 2017-04-03 10:00:00 Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kożuchowie - Szkoła Podstawowa Nr 2. rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 237 KiB)
 • SIWZ (PDF, 662.3 KiB)
 • Załacznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa (7Z, 54.3 MiB)
 • Załaczniki nr 2,3,4,5,6,7 do SIWZ (DOCX, 42.2 KiB)
 • załacznik nr 8 do SIWZ- wzór umowy (PDF, 349.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 do umowy - harmomonogram rzeczowo- finasowy (PDF, 164.3 KiB)
 • zapytania Wykonawców i odpowiedzi (PDF, 475.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 324.8 KiB)
 • zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 388.1 KiB)
24 2017-01-16 2017-02-02 10:00:00 Przebudowa drogi na ul. Osiedle XXX-lecia PRL w Podbrzeziu Dolnym - Gmina Kożuchów. rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 241.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 662.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (7Z, 225.8 MiB)
 • Zalacznik nr 1.1 do SIWZ (7Z, 41.4 MiB)
 • Załaczniki nr 2,3,4,5,6,7 do SIWZ (DOCX, 44 KiB)
 • Załaczniki nr 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 do SIWZ (DOCX, 43.3 KiB)
 • załacznik nr 8 do SIWZ (PDF, 359.6 KiB)
 • Załącznik nr 8.1 do SIWZ (PDF, 338.8 KiB)
 • zapytania Wykonawców i odpowiedzi I (PDF, 1.3 MiB)
 • zapytania Wykonawców i odpowiedzi II (PDF, 421.2 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 397.5 KiB)
 • zawiadominie o unieważnieniu postepowania w zakresie II części zamówienia (PDF, 243.4 KiB)
 • zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie I częsci zamówienia (PDF, 492.6 KiB)
25 2017-01-05 2017-01-16 10:00:00 Dowozy dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Kożuchów rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 236.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 588.7 KiB)
 • Załącznik nr 1.1 do SIWZ (PDF, 164.5 KiB)
 • Załącznik nr 1.2 do SIWZ (PDF, 141.9 KiB)
 • Załącznik nr 1.3 do SIWZ (PDF, 129.4 KiB)
 • Załącznik nr 2.1 do SIWZ (PDF, 248.8 KiB)
 • Załącznik nr 2.2 do SIWZ (PDF, 184.5 KiB)
 • Załącznik nr 2.3 do SIWZ (PDF, 250.1 KiB)
 • Załączniki nr 3.1; 4.1; 5.1; 6.1; i 7.1 do SIWZ (DOC, 104 KiB)
 • Załączniki nr 3.2; 4.2; 5.2; 6.2; i 7.2 do SIWZ (DOC, 103 KiB)
 • Załączniki nr 3.3; 4.3; 5.3; 6.3; i 7.3 do SIWZ (DOC, 103 KiB)
 • Załącznik nr 8.1 do SIWZ (PDF, 205.2 KiB)
 • Załącznik nr 8.2 do SIWZ (PDF, 205 KiB)
 • Załącznik nr 8.3 do SIWZ (PDF, 205.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 400.3 KiB)
 • zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 904.5 KiB)
26 2016-12-15 2016-12-23 10:00:00 Dowozy dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Kożuchów unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 238.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 590.1 KiB)
 • Załącznik nr 1.1 do SIWZ (PDF, 164.7 KiB)
 • Załącznik nr 1.2 do SIWZ (PDF, 142.8 KiB)
 • Załącznik nr 1.3 do SIWZ (PDF, 129.8 KiB)
 • Załącznik nr 2.1 do SIWZ (PDF, 247.4 KiB)
 • Załącznik nr 2.2 do SIWZ (PDF, 183.1 KiB)
 • Załącznik nr 2.3 do SIWZ (PDF, 248.1 KiB)
 • Załączniki nr 3.1; 4.1; 5.1; 6.1; i 7.1 do SIWZ (DOC, 104.5 KiB)
 • Załączniki nr 3.2; 4.1; 5.2; 6.2; i 7.2 do SIWZ (DOC, 103 KiB)
 • Załączniki nr 3.3; 4.3; 5.3; 6.3; i 7.3 do SIWZ (DOC, 103 KiB)
 • Załącznik nr 8.1 do SIWZ (PDF, 202 KiB)
 • Załącznik nr 8.2 do SIWZ (PDF, 202 KiB)
 • Załącznik nr 8.3 do SIWZ (PDF, 202 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 395 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 534.7 KiB)
27 2016-12-05 2016-12-14 10:00:00 Dowozy dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Kożuchów. unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 238.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 591.6 KiB)
 • Załącznik nr 1.1 do SIWZ (PDF, 164.8 KiB)
 • Załącznik nr 1.2 do SIWZ (PDF, 142.2 KiB)
 • Załącznik nr 1.3 do SIWZ (PDF, 129.6 KiB)
 • Załącznik nr 2.1 do SIWZ (PDF, 248.5 KiB)
 • Załącznik nr 2.2 do SIWZ (PDF, 183.9 KiB)
 • Załącznik nr 2.3 do SIWZ (PDF, 249.1 KiB)
 • Załączniki nr 3.1; 4.1; 5.1; 6.1; i 7.1 do SIWZ (DOC, 104 KiB)
 • Załączniki nr 3.2; 4.1; 5.2; 6.2; i 7.2 do SIWZ (DOC, 103 KiB)
 • Załączniki nr 3.3; 4.3; 5.3; 6.3; i 7.3 do SIWZ (DOC, 103 KiB)
 • Załącznik nr 8.1 do SIWZ (PDF, 202 KiB)
 • Załącznik nr 8.2 do SIWZ (PDF, 202 KiB)
 • Załącznik nr 8.3 do SIWZ (PDF, 202 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 407.7 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 356.4 KiB)
28 2016-11-24 2016-12-06 10:00:00 Zarządzenie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Kożuchów. rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 231.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 650 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - wykaz budynków w 100% komunalnych (PDF, 172.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - wykaz lokali Gminy Kożuchów we wspólnotach mieszkaniowych (PDF, 263.4 KiB)
 • Załączniki nr 3,4,5,6,7, 8 do SIWZ (DOC, 111.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (PDF, 275 KiB)
 • zmiana SIWZ i terminu składania ofert (PDF, 5.2 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 135.9 KiB)
 • zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ - wykaz budynków w 100% komunalnych (PDF, 171.9 KiB)
 • zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ - wykaz lokali gminy Kożuchów we wspólnotach mieszkaniowych (PDF, 262.3 KiB)
 • zmieniona SIWZ (PDF, 653.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 285 KiB)
 • zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 525 KiB)
29 2016-11-22 2016-12-01 10:00:00 Dowozy dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Kożuchów. unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 180.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 539.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - wykaz miejscowości, z których prowadzone będą dowozy wraz z ilością uczniów dowożonych do poszczególnych placówek oświatowych (PDF, 115 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Harmonogram (rozkład jazdy) według, którego powinny odbywać się dowozy. (PDF, 342.4 KiB)
 • Załączniki nr 3,4,5,6,7 do SIWZ (DOC, 103 KiB)
 • załacznik nr 8 do SIWZ- wzór umowy (DOC, 114 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 240 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 219.3 KiB)
30 2016-09-20 2016-10-05 13:00:00 Oświetlenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Tuwima, Asnyka, Brzechwy w Podbrzeziu Dolnym. rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 234.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 600.8 KiB)
 • Załacznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa (7Z, 40.6 MiB)
 • Załaczniki nr 2,3,4,5,6,7 do SIWZ (DOCX, 39.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 248.6 KiB)
 • zapytania Wykonawców i odpowiedzi (PDF, 536.9 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 251.9 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 376.9 KiB)
31 2016-09-02 2016-09-23 13:00:00 Przebudowa drogi gminnej relacji Cisów - Solniki w miejscowości Solniki rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 234.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 578.8 KiB)
 • załącznik nr 1 do SIWZ - dokumetacja projektowa (7Z, 111.2 MiB)
 • załączniki nr 2,3,4,5,6,7 do SIWZ (DOCX, 39.9 KiB)
 • załacznik nr 8 do SIWZ- wzór umowy (PDF, 291 KiB)
 • zapytania Wykonawców i odpowiedzi I (PDF, 389.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 127 KiB)
 • zmiana terminu składania ofert (PDF, 340.3 KiB)
 • zapytania Wykonawców i odpowiedzi (PDF, 2.7 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 287.7 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 872.7 KiB)
32 2016-09-02 2016-09-19 13:00:00 Oświetlenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Tuwima, Asnyka, Brzechwy w Podbrzeziu Dolnym. unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 234.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 601.6 KiB)
 • załącznik nr 1 do SIWZ - dokumetacja projektowa (7Z, 40.6 MiB)
 • załączniki nr 2,3,4,5,6,7 do SIWZ (DOCX, 39.6 KiB)
 • załacznik nr 8 do SIWZ- wzór umowy (PDF, 248.7 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 212.5 KiB)
33 2016-07-14 2016-08-05 13:00:00 Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Kożuchów. rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 185 KiB)
 • SIWZ (PDF, 336.6 KiB)
 • załaczniki nr 1,2,2a,2b do SIWZ (DOC, 73.5 KiB)
 • załacznik nr 3 do SIWZ - harmonogram spłat kredytu (PDF, 192.9 KiB)
 • załącznik nr 4 do SIWZ Dokumenty Zamawiającego (7Z, 3.2 MiB)
 • zapytania Wykonawców i odpowiedzi (PDF, 2 MiB)
 • dokumenty udostępnione w zwiazku z zapytaniami (7Z, 12.4 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 133.1 KiB)
 • zapytania i odpowiedzi II (PDF, 372.7 KiB)
 • wyjaśnienia dotyczące odpowiedzi na zapytanie z dnia 27 lipca 2016 roku (PDF, 441.2 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 693.3 KiB)
34 2016-06-23 2016-07-08 13:00:00 Remont konserwatorski oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej elewacji północnej ratusza w Kożuchowie. rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 201.1 KiB)
 • SIWZ - po zmianach (PDF, 569.7 KiB)
 • Załacznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa (7Z, 50 MiB)
 • Załaczniki nr 2,3,4,5,6,7,8,9 do SIWZ (DOC, 87 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 274.1 KiB)
 • zmiana SIWZ (PDF, 363 KiB)
 • zapytania i odpowiedzi (PDF, 648.1 KiB)
 • zapytania i odpowiedzi II (PDF, 1.4 MiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 592.5 KiB)
35 2016-05-23 2016-06-09 13:00:00 Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kożuchowie. rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 195.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 576.7 KiB)
 • Załacznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa (7Z, 17.7 MiB)
 • Załaczniki nr 2,3,4,5,6,7,8 do SIWZ (DOC, 77.5 KiB)
 • Załacznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 249.7 KiB)
 • zapytania i odpowiedzi (PDF, 519.6 KiB)
 • zapytania i odpowiedzi II (PDF, 431.6 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 972 KiB)
36 2016-04-14 2016-05-06 13:00:00 Remont i przebudowa dróg i chodników przy ul. Młynarskiej, Rataja, Koszarowej i Kościuszki w Kożuchowie rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 196.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 542.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 i 1A do SIWZ (7Z, 11.9 MiB)
 • Załaczniki nr 2,3,4,5,6,7,8 do SIWZ (DOC, 76.5 KiB)
 • Załacznik nr 9 do SIWZ (PDF, 235.5 KiB)
 • zapytania i odpowiedzi (PDF, 381.8 KiB)
 • zapytania i odpowiedzi II (PDF, 330.2 KiB)
 • zapytania i odpowiedzi III (PDF, 559.1 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 775.5 KiB)
37 2016-03-29 2016-04-21 13:00:00 Stadion wykonanie nawierzchni boiska. rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 182.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 557.6 KiB)
 • Załaczniki nr 1,2,3,4 do SIWZ (DOC, 58.5 KiB)
 • załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 250.1 KiB)
 • Załacznik nr 6 do SIWZ - dokumentacja projektowa (RAR, 5.7 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 128 KiB)
 • zmiana terminu składania ofert (PDF, 418.2 KiB)
 • zapytania i odpowiedzi (PDF, 412.9 KiB)
 • zapytania i odpowiedzi (PDF, 302.9 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 887.7 KiB)
38 2015-08-28 2015-10-09 10:00:00 Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 12 854 355,58 zł (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego) rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówienu przesłane do UPUE (PDF, 145 KiB)
 • ogłoszenie opublikowane przez UPUE (PDF, 166.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 433.3 KiB)
 • załacznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 41.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków (DOCX, 18.7 KiB)
 • Załacznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - informacja o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 21.7 KiB)
 • Załacznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy (PDF, 324.4 KiB)
 • Załacznik nr 6 do SIWZ - Uchwła Rady nr XV/106/15 w sprawie wyrażenia zgody na usługe spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Gminy (PDF, 786.2 KiB)
 • zapytania i odpowiedzi (PDF, 1.6 MiB)
 • dokumenty - udostępnione w związku z zapytaniami Wykonawcy (7Z, 1021.3 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 609.1 KiB)
39 2015-07-27 2015-08-13 10:00:00 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Podbrzeziu Dolnym rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 167.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 611.8 KiB)
 • Załacznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa (7Z, 18.1 MiB)
 • Załaczniki nr 2,3,4,5,6,7 i 8 do SIWZ (DOC, 74 KiB)
 • Załacznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy (DOC, 96 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi (PDF, 749.1 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 539.6 KiB)
40 2015-07-16 2015-07-28 11:00:00 Zakup i montaż wyposażenia do OSP Kożuchów rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 159.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 588.7 KiB)
 • Załacznik nr 1 do SIWZ - parametry techniczne wyposażenia (PDF, 891.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym (DOCX, 152.2 KiB)
 • załaczniki nr 3,4,5 do SIWZ (DOC, 277 KiB)
 • Załacznik nr 6 do SIWZ wzór umowy (DOC, 180.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 254.8 KiB)
 • zmiana terminu składania ofert (PDF, 265.5 KiB)
 • zapytania i odpowiedzi I (PDF, 577.3 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi II (PDF, 367.5 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi III (PDF, 233.6 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi IV (PDF, 238 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi V (PDF, 322.8 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 979.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Kożuchowie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu