ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nr 52/2018 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do dzierżawy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-03 14:31:35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Kulczak Data wytworzenia informacji: 2018-10-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Kulczak Data wprowadzenia do BIP 2018-10-03 14:31:35
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2018-10-03 14:32:20
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2018-10-03 14:32:20
Artykuł był wyświetlony: 4129 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-25 12:18:32

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
 
Przedmiot konsultacji:
 1. projekt uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami oozarządowymi na lata 2019 – 2023,
 2. projekt uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie Programu współpracy Gminy Krosno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
 
 
Czas rozpoczęcia konsultacji: 25 września 2018 r.
 
Czas zakończenia konsultacji: 4 października 2018 r.
 
Forma konsultacji: konsultacje pisemne.
 
Opinie do projektów uchwał należy składać na załączonych formularzach do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim – Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, budynek B, pok. nr 10, listownie na adres Urząd Miast w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, mailowo na adres: lub faxem 68 383 51 22 w terminie do 4 października 2018 r. Projekty uchwała zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.krosnoodrzanskie.pl (komunikaty i ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
 
Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr LIII/337/2010 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010, Nr 91, poz. 1317).
 
 
Informacja zamieszczona w dniu 25.09.2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Grabowska Data wytworzenia informacji: 2018-09-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Maryniec Data wprowadzenia do BIP 2018-09-25 12:18:32
Wprowadził informację do BIP: Marzena Grabowska Data udostępnienia informacji: 2018-09-25 12:24:49
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Grabowska Data ostatniej zmiany: 2018-10-18 12:48:07
Artykuł był wyświetlony: 3976 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uwagi do oferty Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów w Krośnie Odrzańskim

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-05 13:38:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie,  2018.09.05
 
W związku z wpłynięciem oferty Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów w Krośnie Odrzańskim w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723 i poz. 1365), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „X Jubileuszowy Zjazd Sołtysów z Powiatu Krośnieńskiego” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.
 Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 12.09.2018 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Grabowska Data wytworzenia informacji: 2018-09-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Maryniec Data wprowadzenia do BIP 2018-09-05 13:38:11
Wprowadził informację do BIP: Marzena Grabowska Data udostępnienia informacji: 2018-09-05 13:40:01
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Grabowska Data ostatniej zmiany: 2018-09-05 13:40:01
Artykuł był wyświetlony: 4401 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uwagi do oferty Raduszczanka

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-28 11:48:56

uwagi do oferty Raduszczanka

Krosno Odrzańskie,  2018.08.28
 
W związku z wpłynięciem oferty Stowarzyszenia „Raduszczanka” w Starym Raduszcu w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723 i poz. 1365), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Czyste Lubuskie – czysta Polska” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.
 Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 04.09.2018 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Grabowska Data wytworzenia informacji: 2018-08-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Maryniec Data wprowadzenia do BIP 2018-08-28 11:48:56
Wprowadził informację do BIP: Marzena Grabowska Data udostępnienia informacji: 2018-08-28 11:50:39
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Grabowska Data ostatniej zmiany: 2018-08-28 11:50:39
Artykuł był wyświetlony: 4601 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uwagi do oferty KS Radnica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-28 11:36:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie,  2018.08.28
 
 
W związku z wpłynięciem oferty Klubu Sportowego Odra Radnica w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723 i poz. 1365), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.
 Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 04.09.2018 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Grabowska Data wytworzenia informacji: 2018-08-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Maryniec Data wprowadzenia do BIP 2018-08-28 11:36:15
Wprowadził informację do BIP: Marzena Grabowska Data udostępnienia informacji: 2018-08-28 11:43:57
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Grabowska Data ostatniej zmiany: 2018-08-28 11:43:57
Artykuł był wyświetlony: 4467 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-18 13:32:27

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert
 
na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz.650 i poz. 723), uchwały Rady Miejskiej Nr LIV/421/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2017 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014, poz. 2105, z 2017 r., poz. 2579) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XL/343/17 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2017 r., poz. 2189).
Termin składania ofert upłynął w dniu 16.07.2018 r., o godzinie 16.30.
We wskazanym w ogłoszeniu terminie nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego konkurs zostaje unieważniony, z uwagi na brak ofert.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Grabowska Data wytworzenia informacji: 2018-07-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Maryniec Data wprowadzenia do BIP 2018-07-18 13:32:27
Wprowadził informację do BIP: Marzena Grabowska Data udostępnienia informacji: 2018-07-18 13:33:35
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Grabowska Data ostatniej zmiany: 2018-07-18 13:33:35
Artykuł był wyświetlony: 5298 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2018 realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-21 15:10:11

Otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2018 realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

Krosno Odrzańskie, 2018 - 06 - 21
 
Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.
 
Na podstawie:
 1. art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650 i poz. 723),
 2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w  sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300),
 3. uchwały Rady Miejskiej Nr LIV/421/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015 - 2017 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 2105, z 2017 r., poz. 2579),
 4. uchwały Rady Miejskiej Nr XL/343/17 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2017 r., poz. 2189),
Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2018 realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.
 
1. Upowszechnianie kultury fizycznej obejmuje:
a) prowadzenie działalności szkoleniowej w miejscowości Radnica oraz organizację i udział w zawodach sportowych w tym organizację imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych, treningów dla mieszkańców Radnicy, w szczególności zawodów sportowych, festynów, turniejów.
 
Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynosi  5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 zł).
Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację tego zadania w 2017 roku wyniosła
271 367,00 zł, a w roku 2018 – 272 100,00 zł.
           
2. Zastrzega się zmiany wysokości dotacji w stosunku do złożonej oferty.
Kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu. W takim przypadku podmiot składający ofertę może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
 
3. Wkład własny stowarzyszenia w realizację zadania nie może być mniejszy niż 15 % przy czym udział finansowy środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5% kosztów realizacji zadania.
Środki z wkładu własnego oferent może wykorzystać na realizację zadania publicznego od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 
4. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełnią następujące warunki:
1) będą realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie,
2) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
3) dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,
4) posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,
5) dysponują odpowiednim lokalem, zapleczem socjalnym lub dostępem do bazy sportowej umożliwiającym realizację zadania,
6) przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu.
 
Do oferty należy dołączyć:
1) upoważnienie do składania oferty na realizację określonego zadania publicznego i/lub, zgodę na zawarcie umowy w imieniu podmiotu składającego ofertę,
2) aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony „za zgodność z oryginałem” i podpisem osób uprawnionych (nie dotyczy organizacji zarejestrowanych w krs),
3) kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Dokumenty dołączone do oferty należy złożyć w formie oryginału lub kopii opatrzonej klauzulą: „stwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z datą na każdej stronie dokumentu oraz podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej.
 
W przypadku składania więcej niż jednej oferty wymagany jest tylko jeden komplet załączników.
W przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis powinien zawierać pełne imię i nazwisko oraz funkcję pełnioną w reprezentacji organizacji pozarządowej.
Podmioty nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
 
5. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonychw ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 
6. Termin i warunki realizacji zadania.
Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych należy przedłożyć w terminie 30 dni od dnia wykonania zadania, wskazanego w umowie.
Zadania winny być wykonane do dnia 31.12.2018 r., zgodnie z niżej wymienionymi warunkami:
1) dofinansowanie nie może przekroczyć 85 % całkowitych kosztów zadania,
2) wsparcie w/w zadań nastąpi poprzez udzielenie dotacji z przeznaczeniem na:
a) koszty merytoryczne (bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego) tj.:
- transport,
- wyżywienie,
- zakwaterowanie uczestników zadania,
- wynajem obiektów sportowych,
- wynagrodzenie osób związanych z realizacją zadania,
- zakup materiałów oraz usług niezbędnych do realizacji zadania (np. ubezpieczenie, licencje, wpisowe uprawniające do udziału w zawodach, niezbędne opłaty związane z realizacja zadania, zakup wody, odżywek i suplementów, materiałów plastycznych, biurowych, zakup niezbędnych materiałów, itp.),
b) koszty obsługi zadania (związane z obsługą i administracją realizowanego zadania – działania o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym w tym obsługą finansową projektu):
- koszty obsługi księgowej,
- obsługa techniczna, sędziowska i medyczna zadania, itp.,
- zabezpieczenie ochrony (zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych),
c) inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji:
- przygotowanie boiska pod organizację zawodów sportowych,
- zakup sprzętu sportowego (do 20 % udzielonej dotacji),
- zakup nagród rzeczowych dla uczestników zadania (tj. medale, puchary, statuetki, itp.),
- wydatki inwestycyjne oraz zakup środków trwałych do 20 % udzielonej dotacji.
 
Dotacja nie może być wykorzystana na:
- budowę, zakup budynków, zakup gruntów oraz działalność gospodarczą,
- pokrycie deficytu działalności organizacji,
- pokrycie kosztów utrzymania biura (o ile nie stanowi niezbędnego elementu w realizacji projektu),
- działalność polityczną i religijną,
- pokrycie kosztów kar.
 
7. Termin składania ofert
Oferty realizacji zadań objętych konkursem muszą być złożone w wersji elektronicznej oraz papierowej za pomocą programu „WITKAC”, udostępnionego na stronie witkac.pl lub na stronie www.krosnoodrzanskie.pl do 16.07.2018 r. do godziny 16:30.
Wersję papierową z podpisami osób reprezentujących organizację zgodnie z zapisami w krs należy przesłać pocztą (obowiązuje data wpływu do urzędu) lub złożyć osobiście w kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1 – Biuro Obsługi Interesanta (bud. A) w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 16.07.2018 r.
Suma kontrolna wersji papierowej oraz elektronicznej musi być identyczna.
 
8. Oferty złożone na innych drukach lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 
9. Oferty rozpatrzone będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego, przy zachowaniu następujących kryteriów:
1) wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert,
2) oferty złożone po terminie oraz oferty zawierające błędy formalne nieuzupełnione w terminie 5 dni od dnia powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego – zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,
3) oferty, które przeszły ocenę formalną zostaną poddane ocenie merytorycznej,
4) podstawowym warunkiem udzielenia dotacji organizacji pozarządowej jest zgodność prowadzonej przez nią działalności statutowej z dziedziną zlecanego zadania,
5) ponadto oferta podlega ocenie w zakresie:
- możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta,
- przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
- proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie           realizować zadanie publiczne,
- planowanego przez oferenta finansowego wkładu własnego (czyli środki finansowe własne organizacji lub środki pochodzące z innych źródeł) na realizację zadania publicznego,
- uwzględnianego planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
- realizacji zadań publicznych zleconych oferentowi w latach poprzednich (m.in. rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków),
6) ocena Komisji Konkursowej wraz z propozycją wysokości dotacji przedstawiona będzie Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego, który podejmie ostateczną decyzję w przedmiotowej sprawie,
7) od decyzji Burmistrza Krosna Odrzańskiego nie stosuje się trybu odwołania.
 
10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zakończenia obrad Komisji Konkursowej.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana na: stronie internetowej www.bip.krosnoodrzanskie.pl, www.krosnoodrzanskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w systemie „witkac.pl.”
 
11. Przyznanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z wybranym podmiotem.
 
12. Postępowanie konkursowe unieważnia się w przypadku, gdy:
- nie wpłynęła żadna oferta,
- wpłynęła jedna oferta nie spełniająca warunków konkursu,
- żadna z ofert nie spełnia warunków konkursu,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności, uniemożliwiająca zawarcie umowy, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
 
13. Organizacje pozarządowe wyrażające chęć udziału w pracach komisji konkursowej proszone są o zgłaszanie swoich przedstawicieli do dnia 10.07.2018 r. W pracy komisji konkursowej nie mogą brać udziału reprezentanci organizacji pozarządowych wnioskujących o dotację.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Grabowska Data wytworzenia informacji: 2018-06-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Maryniec Data wprowadzenia do BIP 2018-06-21 15:10:11
Wprowadził informację do BIP: Marzena Grabowska Data udostępnienia informacji: 2018-06-21 15:13:45
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Grabowska Data ostatniej zmiany: 2018-06-21 15:13:45
Artykuł był wyświetlony: 5839 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców usług Krośnieńskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-05 13:53:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15 maja 2018 r. zatwierdzono ustaloną przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Krosno Odrzańskie  na okres 3 lat, tj. od 12 czerwca 2018 r. do 11 czerwca 2021 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Mikołajczyk Data wytworzenia informacji: 2018-06-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Mikołajczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-06-05 13:53:43
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2018-06-05 13:54:47
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2018-06-05 13:54:47
Artykuł był wyświetlony: 5651 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-30 08:21:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Grabowska Data wytworzenia informacji: 2018-05-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Marytniec Data wprowadzenia do BIP 2018-05-30 08:21:35
Wprowadził informację do BIP: Marzena Grabowska Data udostępnienia informacji: 2018-05-30 08:24:44
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Grabowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-30 08:24:44
Artykuł był wyświetlony: 5276 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-24 21:44:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, informuję, że:
 
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Krosna Odrzańskiego, z siedzibą
  przy ul. Parkowej 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Dane kontaktowe inspektora: Agnieszka Szurgot ( ),
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu
  lub na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
Podstawa prawna:
 • art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 • ustawa z dnia 8 marca 2018 r. o samorządzie gminnym;
oraz:
 • kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawa o gospodarce nieruchomościami;
 • ustawa o klęskach żywiołowych;
 • ustawa o ubezpieczeniu rolników;
 • ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • ustawa Prawo łowieckie;
 • ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym;
 • ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • ustawa o ochronie przyrody;
 • ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • ustawa Prawo geologiczne i górnicze;
 • ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania
  na środowisko, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
  na środowisko;
 • ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
 • ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • ustawa o drogach publicznych;
 • ustawa Prawo budowlane;
 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych;
 • ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie;
 • ustawa o dostępie do informacji publicznej;
 • kodeks wyborczy;
 • ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • ustawa o pracownikach samorządowych;
 • kodeks pracy;
 • ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • prawo oświatowe;
 • ustawa o finansowaniu oświaty;
 • kodeks cywilny;
 • ustawa o pomocy społecznej;
 • ustawa o świadczeniach rodzinnych;
 • ustawa o rachunkowości;
 • ustawa o karcie dużej rodziny;
 • ustawa o swobodzie działalności gospodarczej;
 • ustawa o usługach turystycznych;
 • ustawa o transporcie drogowym;
 • ustawa o strażach gminnych;
 • kodeks postępowania o wykroczenia;
 • kodeks wykroczeń;
 • ustawa o ewidencji ludności;
 • ustawa o cudzoziemcach;
 • ustawa o obywatelstwie polskim;
 • ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej;
 • ustawa o ochronie przeciwpożarowej;
 • ustawa o zmianie imienia i nazwiska;
 • ustawa o orderach i odznaczeniach;
 • ustawa prawo o aktach stanu cywilnego;
 • kodeks rodzinny i opiekuńczy;
 • ustawa prawo prywatne międzynarodowe;
 • kodeks karny;
 • ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych;
 • ustawa prawo o zgromadzeniach;
 • ustawa o dowodach osobistych;
 • ustawa o rachunkowości;
 • ustawa o finansach publicznych;
 • ordynacja podatkowa;
 • ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • ustawa o podatku rolnym;
 • ustawa o podatku leśnym;
 • ustawa o podatkach i opłatach lokalnych;
 • ustawa o opłacie skarbowej;
 • ustawa o komornikach sądowych i egzekucji;
 • ustawa o pomocy publicznej;
 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania archiwów zakładowych.
 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub osoby przez nie upoważnione,
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
  z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, dane przechowywane są do momentu ustania celu przetwarzania lub cofnięcia wyrażonej gody,
 3. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
  do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia wyrażonej zgody (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody),
 4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 5. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne pod rygorem ich ustalenia przez administratora we własnym zakresie,
 6. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z pracownikiem merytorycznym lub inspektorem ochrony danych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Szurgot Data wytworzenia informacji: 2018-05-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szurgot Data wprowadzenia do BIP 2018-05-24 21:44:18
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2018-05-24 21:47:56
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2018-05-24 21:47:56
Artykuł był wyświetlony: 5801 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu